onsdag 28 april 2010

Nynazister med mera, med mera

Just nu läser jag "Black Sun: Aryan cults, esoteric nazism and the politics of identity" av Nicholas Goodrick-Clarke. Det är en intressant bok om nazismens historia efter andra världskriget. Spännvidden hos de tankar och personer som förekommer i boken är förvånansvärt stor med tanke på att de alla i princip är nynazister. Här finns allt från våldsdyrkande engelska fotbollshuliganer som luktar öl och hatar svartingar, via sydstatsamerikaner som är så fanatiskt anti-kommunistiska att de menar att USA slogs på felsida i andra världskriget, till centraleuropeiska intellektuella som drömmer om en aristokratisk rasistisk ny värld inspirerad av hinduismens kastsystem.

Jag blir påmind om vilken vattendelare synen på islam är inom högerextremismen. Traditionella antisemiter har ofta haft en "soft spot" för islam, både på 30-talet och sen dess. Till viss del enligt ett "fienders fiende" resonemang men också med en sympati för betonandet av individens underkastelse (under kollektivet) och ett motstånd mot modernismen. För dagens populistiska främlingsfientliga grupper är däremot naturligtvis islam huvudfienden. Då fungerar "fienders fiende" åt andra hållet. Sverigedemokraterna till exempel har ju gjort helt om och är ett öppet sionistiskt parti (vilket är ett mycket gott skäl att inte kalla dem för nazister).

Ett fascinerande kapitel i "Black Sun" handlar om nazi-UFO litteraturen. En hel genre med böcker som resonerar om Tredje Rikets hemliga vapenforskning och expeditioner till polerna och Himalaya. Därifrån till nazistiska flygande tefat, hemliga baser på Nord- och Sydpolen och kontakter med upphöjda lärare i Shangri-la. Lägg till Tempelriddare, gnostiker, den heliga Graalen, traditioner från Babylon och utomjordingar från Aldebaran. Här får jag för första gången reda på att det fanns människor som kring 2005 väntade på att en flotta med 280 stridsskepp från Aldebaran skulle anlända för att hjälpa Nazityskland mot de allierade, efter att ett Vril-Odin skepp avsänt 1945 genom den transdimensionella kanalen kallat på hjälp.

"Black Sun" är en kronologisk uppföljning till Goodrick-Clarkes "The Occult Roots of Nazism". Om denna har jag tidigare skrivit: En seriös och akademisk bok om de små mystiska grupper i Tyskland i slutet av 1800- och början av 1900-talet som föregick nazismen. Goodrick-Clarke har lagt ner ett stort forskningsarbete innan han skrev boken. Den har 37 sidor noter och referenser och en bibliografi som upptar 22 sidor. Boken blir dock aldrig tråkig, därtill är de personer och grupper den behandlar alltför konstiga. Två huvudfigurer är Guido von List, med sina storslagna tankar om hur de gamla arierna levde, och Jörg Lanz von Liebenfels, skapare av teozoologin, en kristen rasistisk lära som såg bibeln som en kodad historia om hur mänskligheten fallit genom att man börjat parat sig med pygmeiska halvdjur.

Förutom Karl Maria Wilgut, som fungerade som Heinrich Himmlers personlige magiske rådgivare, menar dock Goodrick-Clarke att de olika mystiska rasisterna och ariosoferna hade ett ganska litet direkt inflytande på nazismen och Hitler personligen. Att liknande idéer dyker upp i båda grupperna ska nog snarast tolkas som att de båda är yttringar av samma underliggande strömningar, en stark revanschism efter första världskriget och en konservativ motreaktion mot den moderna världen. I boken finns ett kapitel som ägnas speciellt att bemöta en del av de mer sensationella och spekulativa skildringar som finns i böcker som till exempel Trevor Ravenscrofts "Spear of Destiny" och Louis Pawels och Jaqcues Bergiers "Morning of the Magicians".

Om man vill läsa om samma ämnen som ovan (utom kanske de mest extrema) men av en svensk författare kan man läsa Göran Dahls "Radikalare än Hitler?". Dahl är professor i sociologi och har forskat om "radikalkonservatism" och "neue Rechte" och hans bok behandlar i princip de som kallades "centraleuropeiska intellektuella" i det första stycket. Hur det kan komma sig att en konservativa tänkare kan kopplas ihop med en så radikal rörelse som nazismen får jag skriba mer om i ett annat inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar