torsdag 31 augusti 2017

Rayelan Allan "Diana, Queen of Heaven"

Att prinsessan Diana blev mördad är inte en speciellt förvånande konspirationsteori. Men varför mördades hon? Det finns några populära förslag: för att hon, som mor till Englands blivande kung, ville gifta sig med en muslim eller för att hon arbetade mot landminor. Allan menar dock att hon mördades för att hjälpa de onda krafterna (eliten) att etablera en 'New World Religion', ett av de sista stegen för införandet av en 'New World Order'. Att mörda henne var dock egentligen ett andrahandsalternativ. Huvudplanen var att gifta bort henne med någon mäktig amerikan (t.ex. Bill Clinton) för att göra det möjligt att ha två halvbröder som kung i England och president i USA.

I Allans värld finns det inte bara onda krafter. Införandet av en 'New World Order' bekämpas bland annat av något hon kallar 'Fraktion 2'. Denna har medlemmar i de olika underrättelsetjänsterna, och startades ursprungligen av tyska officerare som varit inblandade i attentatet mot Hitler och sedan flytt till USA. Dodi Fayed var via sin farbror Adnan Khashoggi knuten till 'Fraktion 2', så när det blev känt att Diana planerade att gifta sig med honom beslöt de onda att sätta igång reservplanen.

Allan ser två vägar eliten kan använda för att införa Dianadyrkan som den enda världsreligionen. Det ena alternativet är att man förstör den nuvarande civilisationen genom krig och naturkatastrofer och sen, när mänskligheten förfallit till barbari, bygger upp en ny med inriktning på att tjäna eliten. Den andra möjligheten är ett gradvis införande, där syner av Diana blir vanligare, där fler och fler människor blir helade av henne och folk börjar vallfärda till Pont de L'Alma. Kulmen på denna uppbyggnad blir Jesus och andra religiösa ledares återkomst till jorden, där de deklarerar att Dianakulten är den sanna religionen. Detta åstadkoms via användning av teknik som utvecklats i 'Project Blue Beam' för att projecera jättelika hologram på himlen och 'syntetisk telepati' via mikrovågor.

Allan har uppenbarligen mycket höga tankar om Diana vilket följande citat visar:"Diana would soon have realized what part she was meant to play in the enslavement of the World. Because she genuinely loved all people, she would have had the courage to tell the people the truth". Hon tror att eliten kan ha misstagit sig. Enligt myten kommer den som dör vid Pont de L'Alma direkt till himlen och får sitta vid Guds sida. Och eftersom Diana var av Merovingsk härkomst kommer hon också kunna återvända till jorden och själv hämnas sina mördare. Allan förutspår mystiska dödsfall bland eliten, bland annat i det engelska kungahuset.

Relaterade länkar: Diana, Queen of Heaven 
(Hämtad från Udda boktips från 2003)

måndag 28 augusti 2017

Det problematiska med GB

I takt med att mjölk-drickande blivit en vanlig symbol för den amerikanska rasistiska alt-right rörelsen har detta naturligtvis också påverkat synen på andra produkter tillverkade av komjölk, till exempel glass.
 
Men inte kan väl den vänliga GB-gubben ha några dolda avsikter?
Fast, vad är det han gör med handen?
Han bildar en rund ring med tumme och pekfinger och låter de andra fingrarna spreta. Det är den s.k. ok-symbolen, också det en välkänd symbol för vit rasism i USA.
Om GB glace varit vilket företag som helst skulle dessa två exempel kunnat avfärdas som ren slump, men det är ju inte första gången GB varit i blåsväder. Alla minns kanske inte Chokladpuck?
Men desto fler kommer nog ihåg glassen Nogger Black som drogs tillbaka efter internationella protester.
För att inte tala om att GB kallar en glass 88.
Helt plötsligt får "Håll Sverige Rent"-kampanjen en helt annan innebörd.
Man kan fråga sig om det är en cynisk marknadsföringsstrategi av GB att ständigt utnyttja högerextrema symboler, eller om det är något allvarligare som ligger bakom?

torsdag 17 augusti 2017

Mera Naturens parti

Det två av intervjun med Naturens Parti. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Idag används produkter av plast istället för produkter av hampa för att de är billigare att tillverka. Hur ska ni lyckas ersätta plast med hampa, skatter, förbud eller?

Billigare? Enligt vad? Enligt Naturen så är fossilolja det kostsammaste vi kan använda eftersom det orsakar  sådana enorma oreparerbara skador på växternas planet. Bomullstilllverkningen enorma skador och gifter i vårat grundvatten och i våra jordar. Så att Hampan är det billigaste och mest effektiva vi kan använda idag.
  

F: Är det verkligen så att våldet i samhället beror på våld på TV? Är de mer våldsamma ungdomarna de som sett mer på TV? Barn och ungdomar som inte använder våld, har de inte sett på TV? Kommer verkligen ungdomar vilja se på de positiva TV-programmen?  

Våldskultur sprids via Tvn, sprider man en kärleksfull kultur via Tvn agerar människan efter det. Människan blir det som kulturen människan lever i är. Genom Tvn skapas kultur.

F: I många samhällen har man försökt kontrollera medborgarna via den allmänna kulturen men det har inte alltid fungerat så bra (t.ex. Sovjetunionen). Är inte skapandet av kultur mycket mer komplicerat än vad som visas på TV?

Denna fråga besvarades ovan angående undervisning i Yoga och mindfulness i skolan.

F: Om företag som tjänar mycket pengar får betala betydligt mer i skatt i Sverige än i andra länder, kommer inte de helt enkelt flytta till något annat land?

Svaret står redan på hemsidan: Flyttar tex elgiganten utomlands öppnar 1000 nya småföretag som förser tusentals familjer med arbete och pengar, när storföretagen flyttar ut blomstrar småföretagen som gör rätt för sig, dom största företagen i Sverige betalar ingen skatt alls idag i Sverige.

F: Vad menas med "staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet"? Ska alla bostäder i Sverige förvandlas till hyresrätter?

Att staten köper tillbaka svenska folkets bostäder så att folket kan bo helt gratis med en viss avgift för underhåll utav fastigheten, dvs fastighetsskötarens lön, byte av slitningsprodukter, färg,  etc, detta blir en avgift på ca 300 kr i månaden då byggnaderna är byggda av betong, tak av rostfri plåt, 3 glasisolerade fönster som redan sitter i,  allting i stort sett underhållsfritt och kan hålla i hundratals år när det sköts om på rätt sätt.


F: Jag förstår inte: ska alla få bo kvar i sina bostäder men inte behöva betala hyra eller lån?

Staten äger ju vattenkraftverken, alltså hela Sveriges elproduktion. Staten äger också marken och som våra bostäder står på. Staten äger ju vattnet, vattenförsörjningen samt avloppssystemet, så staten äger i stort sett allt som vi verkligen behöver.

Det är svenska folket som har byggt upp allt detta åt staten, och det är svenska folket som sköter om, underhåller elen och vattnet/sopor, och bor i husen, naturens parti vill att detta livsviktiga går ihop i en enhet hos staten, detta minskar enormt mycket arbete, detta gör att vi kan betala ca 300 kr i hyra månaden. Staten ska inte ta ut avgifter för svenska folkets bostäder och våran tomtmark upp till 1 hektar, detta räcker för att leva helt ekologiskt för en 4 personers familj. Man ska kunna ärva och leva helt avgiftsfritt i sitt egna hus.

Vårat mål på längre sikt är att människan är fri från behovet utav pengar och arbetar istället ca 3 arbetsdagar per månad i en arbetsrotation, där människor turas om i ett schema om att arbeta med dom livsviktiga behoven såsom elunderhåll, matproduktion/sopor/återvinning, sjukvård, etc. För detta får människor bo gratis, äta gratis och få skola och sjukvård gratis, samt vissa underhållningsprodukter, allting som kan produceras utan i balans med Naturen.

När vi endast producerar det som vi verkligen behöver för att överleva behövs det väldigt lite elektricitet och fabriker, idag är det ju volvo och andra fabriker som använder nästan allting utav våran svenska el, hushållen gör av med en väldigt liten del av Sveriges totala elproduktion.


F: Är inrikesflyg i Sverige verkligen ett stort miljöproblem? Även maglev-tåg är beroende av energi och är inte per definition fossilfria, vilken energi ska driva dem?

Maglevtåg drivs nästintill energifritt eftersom det är baserat på magneter i motsatta poler, därav svävar tåget i luften och det krävs enormt lite energi att flytta framåt, detta drivs av elektricitet som kommer från något utav våra 140 vattenkraftverk i Sverige.

F: Innebär inte 140 vattenkraftverk att ännu fler svenska vattendrag byggs ut och exploateras?

Denna fråga besvaras ovan i frågan om inhemsk elproduktion.

F: Jag skulle vilja fråga lite om mordhotet från CIA. Har ni alltså tagit bort information från er hemsida som ett resultat av detta hot? Kan ni säga något mer om vilken information det var och vilken betydelse den har för partiets politik?

Detta är sekretessbelagt.

F: Naturens parti verkar bara vara registrerat hos valmyndigheten för att delta i kommunvalet i Göteborg. Är det ert mål för valet 2018?

Ja vi kommer att ställa upp i kommunvalet i Göteborg.

måndag 14 augusti 2017

Om magins verklighet

Man får vara försiktig när man uttalar sig om innehåll och stil hos en bok som Thomas Karlssons "Bland mystiker och magiker i förorten" (Adlibris, Bokus) som säger sig ha ett annat syfte än att underhålla. Karlsson kallar själv sin bok för ett "läsemysterium" som "kan ge läsaren tillträde till religiösa och hemliga andliga världar" och kan fungera som nyckel "som öppnar portar till andra verkligheter". Kanske är det därför författaren i boken framträder som en brådmogen ung man som vill imponera med ytliga referenser och små utläggningar om allehanda ämnen. Det är kanske ett medvetet grepp för att dra in läsare, att locka till egna efterforskningar.

I boken återberättas ett antal episoder ("iniatoriska upplevelser") i författarens liv mellan åren 1989 och 1991 som leder fram till att Karlsson grundar den magiska orden Dragon Rouge. Den första och mest speciella upplevelsen är utan tvivel den resa mot Mali som det unga författar-jaget företar. Episoden framstår för en utomstående som ganska underlig: en 17-åring bestämmer sig för att resa till Mali med en okänd 30-åring han nyss träffat. Han får tillstånd av sina föräldrar att göra det, ledighet från skolan är inte heller något problem. Resan sker med bil genom Europa till Marocko, varifrån den ska fortsätta med bil genom Sahara. Så blir det nu inte: färden tar slut i Marrakesh där ett mystiskt möte med en äldre man ger den första impulsen till att skapa ett tempel till den röda draken, "dragon rouge". 
Uggarde Rojr på Gotland

De andra episoderna i boken utspelar sig i mindre exotiska miljöer: ett röse på Gotland, en kyrkogård vid midnatt, ett rave i en skogsglänta eller hemma i Karlssons lägenhet. Bokens stora behållning är att den, såvitt jag kan förstå, ger en realistiska bild av vad magi verkligen är. Det ges många exempel på metoder hur man kan försätta sig i ett annat, förhöjt(?), medvetandetillstånd: sömnlöshet, överdosering av kaffe eller monotont dansande. Väl i detta tillstånd öppnas medvetandet för oväntade impulser, kanske utifrån, kanske från andra delar av hjärnan. Detta kan i sin tur genererar nya idéer och insikter, kanske förmedlade av externa hjälpare, kanske gammal kunskap kombinerad på nya spännande sätt. Eller så är Karlsson helt enkelt en inkarnerad andlig mästare som återskapat Atlantis heliga tempel.

Naturens parti

Intervju med representanter från Naturens Parti. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Naturens Parti.

Vårat mål är att skapa en helt ekologiskt hållbar värld, för att kunna skapa detta så krävs det att vi ändrar vårat levnadssätt markant. Vi måste sätta våran planet i första hand och sluta producera icke livsnödvändiga produkter, och istället endast producera det vi människor behöver för att överleva i första hand, nöjesprodukter kan också produceras men inom rimliga och ekologiskt hållbara gränser. Detta måste vi kräva politiskt, att Sverige blir självförsörjande som land, för mat, och våra livsviktiga produkter såsom: medicin, energi, matproduktion, etc

F: Vad säger Naturens parti om ett uttalande som "Planeten Jorden skulle klara sig bättre utan arten människa"?

Utan människor på planeten jorden hade aldrig sköldpaddor kvävts av plaster, regnskogarna hade växt sig stora och djurriket hade expanderat och trivts, arter hade inte utrotats i den enorma takten som människan orsakat, inga gruvor hade grävts och vattnet hade varit rent för djuren att dricka, så ja planeten jorden hade mått mycket bättre och varit helt frisk utan människor på jorden därför är det vårat ansvar som tänkande homo sapiens att göra en så liten inverkan som möjligt på djurens och växternas planet, tycker du själv att människor eller rättare sagt företagen beter sig ansvarsfullt gentemot växternas planet jorden?

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Naturens Parti kräver att alla svenska medborgare ska kunna leva självförsörjande, fria från företagens arbetsliv och fria från staten. Därför vill Naturens Parti att fastighetsskatten slopas för fastigheter på upp till en hektar.  Detta är den bit mark som krävs för att försörja en familj på 4 personer. Enklare slakt av kycklingar, gris och får, sker på fastigheten utav farmaren själv.

I skolan behöver eleverna lära sig om var våran mat kommer ifrån och lära sig att odla sin egen mat och få den att hålla hela året utan att den ruttnar, och lära sig att slakta sina matdjur på det sättet som får djuret att lida minst.

Verklig kunskap ska ges och skära ner på matematik och andra ämnen som eleverna har enormt lite användning av i privatlivet och i arbetslivet. Istället ska mer avancerad matematik läras ut på ingenjörsutbildningen, etc.

Med det ekologiskt hållbara materialet Hampa, kommer vi att ersätta fossiloljan och bomullstillverkning som kräver enorma mängder vatten och giftiga kemikalier, samt minskar världens skogsavverkning (papper). Av Hampa kommer vi att producera: Tyg och kläder, plast, papper, mat (fröna innehåller essentiella aminosyror, protein från Hampans frön), etc.

Våldet i samhället beror på att föräldrarna arbetar så mycket att föräldrarna inte har tid att verkligen  ta hand om och uppfostra sina barn. Barnen tittar på Tvn och blir påverkade av allt våld som sänds där, detta gör att barnen blir avtrubbade gentemot våld och barnen ser det råare våldet som en naturlig del i vardagen och har lättare att ta till våld i olika situationer. Därför vill Naturens Parti avverka och cencurera allt våld på Tv och istället behöver positiva Tv program sändas med bra, kärleksfulla och rättvisa förebilder på Tv, så att våra barn och ungdomar får goda förebilder.

Därför vill Naturens Parti införa sex timmars arbetsdag, med målet att införa en prestationsfri basinkomst på 10 000 kronor till alla svenska medborgare från 18 år. Då kan vi stänga försäkringskassan, socialkontoren, arbetsförmedlingen, etc, och istället använda dessa pengar till att delfinansiera basinkomsten.
   
Vi vill införa en skattetrappa för företagen, där små företag som tjänar mellan 0 - 120 000 kronor per år betalar 0 kronor i skatt.
Företag som tjänar från 120 000 - 10 miljoner betalar 25 procent i skatt.
Från 10 - 20 miljoner betalar 27,5 procent i skatt.
Från 20 - 30 miljoner betalar 30 procent i skatt, etc upp till en vinst på 200 miljoner då företaget betalar 75 procent i skatt, detta är den övre gränsen för skatten vinster, alla vinster över detta betalas 75 procent i skatt på företagets vinst.

Dessa pengar ska användas för att finansiera basinkomsten, och att staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet så att människor kan bo till en låg kostnad permanent, samt utbilda dom läkare som vi behöver i våran sjukvård idag. Istället för att använda flyg i Sverige behöver Vi bygga ett nät av Maglev höghastighetståg med en transporthastighet på 600 km/h, liknande finns i Kina, Tyskland och Japan, se mer under fliken "Transport" på våran hemsida. Detta gör att vi får ett fossilfritt transportsystem.


F: Kräver ni att alla ska ha en MÖJLIGHET att leva självförsörjande, eller kräver ni att alla ska leva självförsörjande?

Till en början att ha en möjlighet för att idag är människan tvungen att sälja sin kropp till högstbjudande för att överhuvudtaget få mat för dagen och en bostad. I alla tider har människan levt helt gratis, man byggde sitt eget hus och jagade och odlade sin egen mat, helt utan beroende av pengar, företag eller andra människor.

F: Är det inte bra att lära sig matematik i skolan? Vilka skolämnen har man nytta av i verkliga livet? Historia, engelska, filosofi, gymnastik?

Tänk på saken: Vad har du egentligen för nytta av matematik, när kriget har brutit ut, banksystemet har kraschat, och mataffärerna är tömda på mat, hjälper det att du kan gångertabellen då? Eller att räkna algebra eller 1263/7,2? Nej, och du har inte användning för matematik när du arbetar inom industrin, restaurangbranchen eller privat. Den som studerar till byggingenjör eller något annat av dom få yrken där man verkligen behöver veta vad 1263/7,2 är, så får denna lilla procent av människorna studera den matematiken på universitetsutbildningen till det yrket.

F: Men vilka skolämnen har man nytta av när kriget brutit ut? Historia, filosofi, svenska?

I skolan ska eleverna bland annat lära sig att föda upp och slakta matdjur, odla ekologiskt och lära sig hur man lagrar maten så att den inte rötnar. Slakta djuren får man lära sig i högre ålder, i högstadiet tex. Tillverka våra egna vanligaste varor med hjälp av maskiner så att essentiella varor lokalt, tyg, medicin, reparation av maskiner, datorer och annan elektronik.
Elkunskap är viktigt, eleverna behöver lära sig hur man bygger egna enklare elgeneratorer samt ha en grundlig byggundervisning.

Stor vikt läggs också vid instrument och musikundervisningen såväl som Yoga, och mindfulnessundervisning i skolplanen. Så att barnen utvecklas till lugna, glada och självsäkra individer.


Del två av intervjun.

fredag 11 augusti 2017

Svearnas härkomst

Lokalt verksamma amatörhistoriker med revolutionerande insikter i sitt eget landskaps plats i den svenska historien men som motarbetas av den akademiska eliten i Uppsala och Lund, är säkert ett välkänt släkte för läsare av denna blogg (jämför Västgötaskolan, Ale stenar). Att man på en plats så impregnerad med historia som Gotland kan hitta representanter för detta illustra släkte förvånar inte. Den för stunden mest framgångsrike av dessa historieförmedlare verkar vara Tore Gannholm. Hans många egenutgivna skrifter är lätta att komma över båda i traditionella boklådor och hantverksbodar på ön. Den enda plats där de helt lyser med sin frånvaro är på Fornsalen, maktens historiska museum i Visby.

Som vanligt har Gannholm läst källorna på ett nytt och särskilt insiktsfullt sätt och därigenom sett kopplingar som gått alla andra förbi i hundratals år. I det lilla särtrycket "Svearnas härkomst samt invandringen till Skandinavien" behandlas frågan om svearnas historia. Elithistorikerna kallar Gutasagan för en episk dikt med sagolika inslag, Beowulf för ett anglosaxiskt heroiskt epos som utspelar sig i Danmark och södra Sverige och Heimskringla för en kungasaga om svenska och norska kungar med omstridd trovärdighet. Men Gannholm vet bättre: Gutasagan är en i princip korrekt beskrivning av Gotlands historia. Beowulf handlar i själva verket om Gotland och gutarna, inte om Sverige, och Ynglingaätten, som beskrivs i Heimskringla, grundas av söderifrån inträngande heruler som gav upphov till svearna. För det är detta som är budskapet i denna korta skrift: svearna har inte bott i Sverige i långa tider utan anlände söderifrån på 500-talet och tog upp konkurrensen med de då dominerande gutarna. Att Gannholms beskrivning av Gotland för tusen år sedan förefaller något romantiserad (ett "fritt bondesamhälle" och en "demokratisk bonderepublik") förefaller typiskt.

torsdag 10 augusti 2017

Clas Svahn "Det okända"

Om man ska karakterisera Clas Svahns bok "Det okända" (Adlibris, Bokus) blir det lite spretigt: en reportagebok med några essäer och intervjuer, blandat med vittnesberättelser och referat av andras texter. Det finns några huvudämnen som tas upp i boken, oftast baserat på en mängd vittnesmål som Svahn på olika sätt tagit del av, till exempel spöken, mystiska sammanträffanden och folktrons föreställningar. Bland intervjuerna märks skeptikern James Randi, parapsykologen Martin Johnson och astronauten Ed Mitchell. De i mitt tycke intressantaste delarna i boken handlar om Raymond Abelsson och hans möten med befälhavare Zap från planeten Pi-171 i galaxen Ripi, om ett porträtt av den helige Charbel i Södertälje som gråter blod och om stenar som anses föra otur med sig om de tas från sin ursprungsplats.