onsdag 21 februari 2018

"En oväntad vändning" av Claes Hedberg

1992 träffar gruvingenjören Bo Hall en kvinna i baren på en finlandsfärjan som berättar för honom att hon sett en man hon kände igen på Sveavägen strax innan mordet på Olof Palme. Den mannen var Anti Avsan, vid den tiden polis, sedermera riksdagsman för Moderaterna.

Några år senare besöker discjockeyn Claes Hedberg ett behandlingshem för kriminella och träffar innehavaren Conny Larsson som berättar för honom att det inte är Christer Pettersson utan Larssons tidigare patient Lennart som dödat Olof Palme.

2011 ringer Claes till radioprogrammet "Ring P1" och uppmanar svenska folket att inte ge upp angående en lösning på Palmemordet. Dagen efter ringer Bo till Claes och kontakten är upprättad.

Tillsammans lär sig Claes och Bo allt om mordet på Olof Palme. De läser alla böcker som skrivits, de träffar andra privatutredare, de kontaktar vittnen, poliser och åklagare inom Palmeutredningen. Vid flera tillfällen försöker de kontakta Leif GW Persson (bland annat via Jonas Hallberg) för att lösa mordet. Till slut sammanfattar de allt de kommit fram till i boken "En oväntad vändning".

På ett sätt som vi känner igen berättar de om sina svårigheter i kontakten med Palmeutredningen. Hedberg berättar om sin besvikelse med den utredande personalen:
Jag har sett kriminalkommissarie Beck, Morse, Lindley och Wallander, för att nämna några, på TV. Dessa poliser visar lyhördhet och nyfikenhet när de utreder. De studerar sin omgivning, lockar fram bevis, ställer relevanta frågor och iakttar människor och miljöer.
Som exempel på denna nyfikenhet kan man ta Hedberg själv som hittar ett viktigt vittne i stolen bredvid sig på ett flyg till Gran Canaria 2011, som sett en bil med mörka rutor i centrala Stockholm innan mordet.
 
När Hedberg vid ett tillfälle får syn på länspolimästare Carin Götblad på ett tåg tar han genast kontakt med henne för att förmedla information om Lennart men det rinner ut i sanden. I november 2013 märker Hedberg att sms:en i hans telefon är i oordning, den håller på och hackas. Han ringer direkt till riksåklagare Kerstin Skarp men hon ringer inte tillbaka. Vid ett annat tillfälle blir Claes fotograferad på en restaurang i Göteborg. Han meddelar detta till utredare i Palmeutredningen men de säger sig inte kunna göra något.

Men även andra i närheten av fallet beter sig underligt: under ett möte 2012 kommer Bo och Claes på att de ska göra ett oanmält besök hemma hos ett vittne i utredningen. Hon håller på och målar om sin lägenhet och vill inte prata om mordet. När Claes besöker Ulf Lingärdes änka berättar hon att prästen på hans begravning bett människor att lämna familjen i fred.

Vid ett tillfälle varnar en utredare Hedberg för att bli rättshaverist. Han kan inte ha mer fel, som Hedberg själv säger
jag är nog en person med rättspatos. Jag har höga ideal och står upp för det jag tycker är viktigt.
Hedberg och Hall blir övertygade om att det finns en konspiration, en mörkläggning, kring mordet på Olof Palme. Men kanske finns det personer inne i konspirationen som försöker få sanningen känd? På Olof Palmes dödsbevis är hans adress felaktigt angiven. Är detta en signal från obducent Milan Valverius om att han tvingats underteckna ett dödsbevis som han inte stod för?

Efter att ha gått igenom alla fakta om mordet har Hedberg och Hall funnit att det bara finns en förklaring som stämmer med alla kända fakta: Olof Palme mördades inte på Sveavägen i Stockholm 1986. Han är inte ens död. På grund av skandalerna kring Harvard-affären och risken att hans insjuknande i AIDS skulle bli allmänt känd, bestämde sig Olof Palme helt enkelt för att gå i pension som statsminister.

Här följer en kort sammanfattning av den enda möjliga logiska och tydliga förklaring till hur "mordet på Olof Palme" gick till:

Olof och Lisbet Palme lämnar biografen Grand och promenerar hemåt längs Sveavägen. Utanför Skandia-huset (svenska Stay Behinds-högkvarter) byter de äkta Olof och Lisbet Palme plats med Olof Palme kopia 1 och Lisbet Palme kopia 1. Vid Dekorima står en "mördare" beredd och avlossar en startpistol mot Olof Palme kopia 1 som faller ihop på marken.  Lisbet Palme kopia 1 spelar chockad och hindrar samtidigt omkringstående från att upptäcka att Olof Palme kopia 1 faktiskt lever. "Mördaren" springer uppför Tunnelgatan. Hans Holmér med chaufför rullar sakta förbi "mordplatsen" för att se att allt fungerat.

Samtidigt anländer ambulans 912 med Olof Palme kopia 2 och Lisbet Palme kopia 2 till Sabbatsbergs sjukhus. De äkta Olof och Lisbet Palme förs genom Skandia-huset till en väntande bil med mörka rutor och åker med den för att hämta upp ambassadör Carl Lidbom. Strax därefter lämnar den äkta Lisbet Palme bilen och hämtas upp av en polisbil.

Nu anländer ambulans 951 till "mordplatsen" och hämtar upp Olof Palme kopia 1 och Lisbet Palme kopia 1 och dessa försvinner ur historien. På Sabbatsberg byts nu Lisbet Palme kopia 2 ut mot den äkta Lisbet Palme samtidigt som Olof Palme kopia 2  byts ut mot Olof Palme kopia 3, en redan avliden person. Lisbet Palme kopia 2 lämnar sjukhuset och hämtas senare upp av Hans Holmér som skjutsar henne till Sundbyberg. Den äkta Olof Palme och Carl Lidbom skjutsas till Borlänge där de hämtas med ett franskt regeringsplan och flygs till Frankrike.   

lördag 17 februari 2018

Sten Lindgren "Manual för kosmisk kontakt"

Sten Lindgrens "Manual för kosmisk kontakt" är en kort uppföljare till hans "Dialog med kosmisk kultur". Boken består av ett antal "dialoger" som Lindgren hållit med Cosmic Brother Hood (CBH) vid olika tillfällen under 1980- och 90-talen. Korta meningar utkastade på sidorna utan struktur.

Utspridd i boken finns lite mer information om utomjordingarna och deras verksamhet på jorden. CBH berättar att cirka 100 olika civilisationer har besökt vår planet under 1900-talet. Av dessa är det tio civilisationer som bedriver aktiva projekt här, varav CBH alltså är en. CBH är NORDIC TYPE BEINGS, det vill säga människoliknande med ljus hy, blont hår och blå ögon. De ondsinta Greys (grå), som får så mycket uppmärksamhet i USA, står för endast cirka fyra procent av alla besök på jorden. Alla kontakter går dock inte smidigt till: CBH säger att laservapen har använts och beskjutit skepp.

I Sverige har cirka fem personer avancerad kontakt med CBH och ytterligare ungefär tusen personer har tangerad kontakt. Av de som mött CBH i Sverige är två stycken präster. Hur det ska gå med en mer offentlig kontakt är osäkert. Regeringen i Sverige kan känna osäkerhet inför frågan om kontakt med CBH. Kontakt med annan kultur, en främmande intelligens. Kungahuset kan var ett alternativ: en offentlig dialog mellan dem och CBH är möjlig baserat på kungens roll att utveckla en ny roll och identitet. På en fråga bekräftar CBH att en del "crop-circles", sädesfält-ringar, skapas av dem med värmelaser.

När man läser boken är det lätt att fundera över om det doftar ganska mycker religion över tron på CBH.
CBH har oändlig energi och total kunskap om alla händelser.
Ganska snart suddar Lindgren ut de tvivel man kan ha med en bön till den oändlige:
Du oändlige Fader i universum
Låt oss utvecklas i harmoni i din kraft
Så ock alla bröder och systrar
På alla världar i Kosmos
och prat om frälsning och gudomliga principer. Att CBH eller någon annan civilisation var inblandad i skapandet av mänskligheten verkar också klart:
Inte det minsta osannolikt en genetisk support från främmande civilisation har skett
Genpåverkan har skett [] under mycket längre perioder ca 7 miljoner år
Vad är det då CBH vill lära oss människor? Bakom allt flummeri finns, som ofta i "new age"-kretsar, en minst sagt avog inställning till representativ demokrati:
 Superhjärnor - superintelligenta personer, har aldrig maktpositioner. Politiker representerar andra personer.
POLITIKER: Samordnar samhällets resurser, endast i kraft av mandat av folket. Ofta för korta perspektiv. Yvigt och med självsäkerhet i talet, människor duperas.
En svag politiker kompenserar med vapenköp, IT-satsning eller dylikt.
Politiker har uppmärksamhet på duktiga röstare.
CBHs slutsats: Varför låter ni er inte ledas av dem som är klokast och snällast?
Från en organisation som i nästan allt är svepande och otydlig har CBH förvånande konkreta saker att säga om islam:
Islam vill inte tillåta individuell kontakt med Gud. Går genom en annan person.
Långa ord är ett handikapp för islam.
Andra ämnen där CBH vill dela med sig av sina vishet är matematiken:
Primtal är heliga tal i universum. De ger insikter om andra kunskaper.
Den gemensamma nämnaren i universum är kännedomen om primtalen.
Avståndet från ett primtal till nästa ökar.
Inget primtal slutar på 0.
Raelianerna:
Raelrörelsen: Oblyg exploatering av mänskligheten, människans hopp och framtid. Saknar filosofisk mognad.
Rael: Om han snubblat över något har han förvaltat det illa.
Boktryckarkonsten:
Boktryckarkonsten kom 400-500 år för tidigt. Konsten att föra dialog har ej blivit färdigutvecklad.
och ordet ufo:
[E]rsätta UFO med MKO (Möjligt Kosmiskt Objekt).

fredag 2 februari 2018

Kwame Ingemar Ljungqvist "Aids Tabu"

En intressant bok om HIV och Aids. Ljungqvists huvudtes är att HIV och Aids uppkommit, avsiktligt eller inte, i laboratorier vid försök med att korsa virus av olika typ från olika djurarter. Därifrån spreds smittan, återigen avsiktligt eller inte, främst bland homosexuella och andra utsatta grupper i USA. Den utprovning av ett nytt vaccin mot hepatit B som gjordes bland homosexuella i New York 1979, samtidigt som de första Aids-fallen i världen upptäcktes där, är ett av Ljungqvists indicier.

Ljungqvist menar att teorin att Aids började i Afrika och där spreds till människor från apor är en bortförklaring som avsiktligt utnyttjar rasistiska fördomar om afrikaner. Boken redogör nogrannt för sjukdomens historia och de olika teorier som förts fram om den. Ljungqvist berättar också hela historien om Robert Gallo som fram till 1991 var ledande i amerikansk Aids-forskning men som det visade sig hade stulit och förfalskat resultat.

Ljungqvist ser bakgrunden till HIV i den militära forskningen kring biologiska vapen och i det oansvariga sätt forskning kring virus hos djur sköts. Obehagligt profetisk blir Ljungqvist när han (i boken som kom ut 1992) pekar ut BSE, idag mest känd som 'Galna ko-sjukan', som ett trolig virus som kan börja påverka även människor. I boken presenteras också en alternativ teori (föreslagen av Jakob och Lilli Segal) om hur Aids fungerar och förklaras hur aspirin skulle kunna vara verksamt mot HIV-infektion.

Ljungqvist vill med sin bok bryta den tystnad om alternativa Aids teorier och biologisk vapenforskning som han anser råder i massmedia. Han citerar Gudrun Schyman 'När det gäller Aids ursprung skulle det kunna vara troligt att det har ett artificiellt ursprung och jag stöder kraven på en tvärvetenskaplig granskning'.