söndag 31 januari 2010

Ingen religion i sekulär lagbok

Med jämna mellanrum diskuteras människors rätt att ha på sig vissa kläder, t.ex. en burka som inte visar ansiktet. Jag tycker att det från samhällets sida finns en klar linje att följa: lagar och regler ska skrivas utan att referera till religion och religiösa åsikter.

Sett i detta ljus ser burka-debatten ut så här: medlemmarna i en förening (en handbollsklubb) vill att vissa av medlemmarna (de vänsterhänta) alltid ska täcka sitt ansikte (med en tomtemask). Ska vi därför förbjuda vänsterhänta handbollsspelare från att ha tomtemask på offentliga platser? Nej, det verkar inte speciellt vettigt.

Burka-diskussionen borde i så fall handla om när människor ska ha rätt att dölja sina ansikten och när de inte ska ha rätt till det. Det finns situationer när man inte bör tillåta dolda ansikten, till exempel för personer i sin yrkesutövning som polis, och det finns situationer när det är går bra, till exempel att åka tunnelbana.

Att förbjuda ett klädesplagg som en religiös symbol blir väldigt konstigt. Om man i Frankrike förbjuder muslimska kvinnor att ha burka, hur blir det då för kristna kvinnor? Om en kvinna säger sig vara kristen, men kallar Gud för Allah och erkänna Muhammed som hans profet, får hon ha burka? Om hon säger att hon är ateist och bär burka som en politisk symbolhandling, går det bra? Får jag, en manlig ateist, ha burka?

Om man vill förbjuda burkan som en symbol för kvinnoförtryck? Detta är också problematiskt: vem bestämmer vad en symbol betyder? Den som använder burkan tycker säkert inte att den är kvinnoförtryckande. Jag tycker att den är en symbol för kvinnoförtryck men det finns gott om exempel på att samhället inte velat rätta sig efter vad jag tycker. Bestämmer majoriteten värdet av en symbol, ska vi ha någon sorts opinionsundersökningar med ständigt uppdaterade listor över förbjudna plagg. Eller ska någon tjänsteman ges ansvaret för att entydigt bestämma det symboliska värdet hos alla plagg. Inget av detta är bra enligt mig.

Till sist vill jag passa på att påminna om att det i Sverige,och säkert i många andra länder, redan är olagligt att med hot och våld tvinga människor att ha på sig speciella kläder. Detta gäller naturligtvis även burka (och tomtemask). Kanske är detta ett brott som borde prioriteras högre av polisen, men det är faktiskt en annan diskussion.

Ta bort religionsfriheten!

Vad menas med religionsfrihet? Man kan väl tänka sig att man menar sådant som rätten att tro på en gud, rätten att berätta om sin religiösa tro för andra och rätten att vara med i en kyrka eller församling. Men detta är ju bara specialfall av andra mänskliga fri- och rättigheter. Åsiktsfrihet ger människor rätt att ha vilka åsikter de vill, till exempel religiösa men också politiska eller andra. Yttrandefriheten ger människor rätt att uttala sig om sina åsikter, till exempel sin religiös tro. Föreningsfrihet ger människor rätt att starta och gå med i föreningar av olika slag,till exempel kyrkor. Alltså, det finns ingen anledning att prata om en speciell religionsfrihet utan det räcker med att hålla sig till allmänna mänskliga fri- och rättigheter.
Men finns det något negativt med att prata om religionsfrihet? Ja,det menar jag. Man kan ofta stöta på åsikter där personer verkar mena att allt man gör av religiösa skäl skyddas av religionsfriheten. Men så är det ju inte och så borde det inte vara heller. Det finns människor i Sverige som slår sina barn därför att deras heliga skrift säger åt dem att göra det. De begår i lika hög grad ett brott som människor som slår sina barn av andra orsaker (en del skulle kanske till och med säga att de som slår sina barn med beräkning och eftertanke är värre en de som slår sina barn annars).
Religiösa människor bör naturligtvis skyddas från diskriminering på grund av sin religion. Precis som andra inte ska diskrimineras för sina politiska åsikter. Men det betyder inte att de har en rättighet att göra allt de vill göra. Man brukar inte åberopa någon mänsklig rättighet att klä sig som man vill, då bör inte heller religiösa ha någon sådan rättighet. Det finns ingen rättighet att få bygga vad man vill (till exempel höga torn) då bör inte heller religiösa ha någon sådan rättighet.

Inga bögar i KDs verklighet?

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund höll tal på partiets kommundagar i Jönköping. Han talade en del om KDs slogan "Förbud förbuden" och om det "verklighetens folk" som partiet kämpar för. Bland annat sa han:
Vi kristdemokrater ser varje människa som en unik varelse med unika förutsättningar, unika möjligheter och behov.

Alla människor har lika värde. Men alla är vi olika. Samhället måste ge utrymme för olikheter.

Vi gav röst åt folks rätt att vara som de är. Åt deras rätt att leva sina liv som de vill[...]
KD kämpar emot könsneutrala äktenskap, som skulle ge homosexuella rätt att gifta sig. För mig är det slående att för Göran Hägglund ingår inte att välja vem man vill gifta sig med i "att leva sitt liv som man vill".

Om att välja sina officiellt erkända partner är ett område där politiker borde bestämma åt folk, vad finns då kvar åt folk att bestämma själva? Eller är det helt enkelt så att det inte finns några homosexuella bland "verklighetens folk"?Hello world

Så ska jag testa att ha en blogg. Jag kände att jag hade en del åsikter som inte rymdes inom 140 tecken men vi får väl se hur långlivad den blir.