onsdag 25 augusti 2010

"Solidaritet" med de som röstar

Jag hörde partiledarutfrågningen med Mona Sahlin på P1 i morse och måste säga att jag tycker att utfrågarna gjorde ett bra jobb (vilket är sällan jag tycker). Framförallt på två punkter lyckades de tydligt peka på vad solidaritet betyder för socialdemokraterna. Den ena frågan var om de försämrade villkoren i a-kassan. Intervjuarna frågade vad Sahlin vill göra åt att det har blivit svårare att kvalificera sig för att få a-kassa (hur lång tid och hur mycket man måste ha arbetat för att vara berättigad). Hon svarade att hon lovat att höja taket i a-kassan samt att sänka avgifterna. På detta område pekade hon alltså ut två grupper som man skulle satsa pengar på. Dels alla de som är med i en a-kassa (som har eller har haft fast jobb), dels de som har haft fast arbete med en lön på minst 18 700 kronor i månaden. Jag tror säkert att dessa båda grupper har en hög andel personer som röstar, men det är inte de personer som har störst behov av stöd från samhället. Betydligt större behov finns hos de som aldrig har haft ett fast arbete och därför inte kunnat kvalificera sig för a-kassa.

Den andra frågan där man lyckades peka på denna konstiga känsla för solidaritet gällde "jobbskatteavdraget":s borttagande. Sahlin konstaterade att hon av principiella skäl ansåg att det var fel med olika skattesatser beroende på vilken sorts inkomst det var. Intervjuarna konstaterade att det finns flera grupper som inte får något "jobbskatteavdrag" och därför betalar högre skatt: ålderspensionärer och sjukpensionärer (dessutom arbetslösa, föräldraledig med mera). Det är också tydligt att sjukpensionärer som grupp är mycket mer utsatta än ålderspensionärerna (en tiondel av ålderspensionärerna har en miljon på banken eller i aktier, en tredjedel är miljonärer om man räknar med bostaden). Även om Sahlin anser att skatten bör sänkas för båda grupperna så är det bara en av grupperna hon lovar en skattesänkning nästa mandatperiod. Är det de fattiga sjukpensionärerna eller de rika ålderspensionärerna? Naturligtvis de senare, de som i hög utsträckning röstar. Sahlin blev upprörd när hon tillfrågades om det var anledningen men hade ingen egen förklaring till varför man valde den gruppen för den andra.

måndag 23 augusti 2010

Palmemordet, en utländsk konspiration

De flesta teorier om en utländsk inblandning i mordet på Olof Palme är av naturliga skäl motivbaserade. Man redogör för vem som skulle velat döda Palme och varför. Det finns ofta ingen koppling till vittnesmålen från mordplatsen eller kanske ens till Stockholm. Undantagen är de teorier där man mixar någon inhemsk misstänkt med utländska element, som till exempel att Viktor Gunnarsson utförde mordet på order från Chile, som det redogjordes för ovan.

En annan teori som blandar utländska och inhemska inslag är "kurdspåret", att kurdiska PKK skulle vara de som låg bakom mordet. Denna teori delar tillsammans med Christer Pettersson äran av att ha varit polisens huvudspår under utredningsarbetet. Hans Holmér ska ha fastnat för kurdiska flyktingar i Sverige som troliga gärningsmän på ett ganska tidigt stadium. I dessa grupper hade det redan begåtts politiska mord på svensk mark och PKK skulle vara fientligt inställda till Sverige och Palme efter att dess ledare Abdullah Özalan nekats asyl. Kurderna i Sverige utreddes intensivt av polisen med bland annat omfattande avlyssning men om "kurdspåret" verkligen hade någon koppling till mordplatsen är omstritt. Efter att Holmérs metoder inte gett något result uppstod en konfilkt mellan honom och åklagaren (som formellt leder förundersökningen) därHolmér till slut tvingades sluta. Han gav dock inte upp spanningen mot kurder, istället satte han tillsammans med Ebbe Carlsson samman en egen hemlig grupp, med stöd högt upp inom socialdemokratin, för att fortsätta arbetet. Det var detta arbete som justitieminister Anna-Greta Lejon stödde med ett introduktionsbrev vilket ledde till att hon tvingades att avgå i den så kallade "Ebbe Carlsson"-affären. Hans Holmér argumenterar också för PKKs skuld i sin bok "Olof Palme är skjuten". Polisen Ingemar Krusell som arbetade med utredningen under Holmer för också fram teorin i sin "Palmemordets nakna fakta". Kritik mot "kurdspåret" finns till exempel i "Det kurdiska spåret" av Per Linde.

Bland de utländska misstänkta dyker naturligtvis också några "usual suspects" upp: KGB (eller något annat hemligt organ inom dåvarande Sovjetunionen) och CIA (eller något annat mera hemligt organ på den amerikanska sidan). Den amerikanska moderorganisationen till svenska Europeiska Arbetarpartiet (EAP) har gett ut två skrifter om mordet. I den första ("EIR Special Report: A classical KGB disinformation campaign") argumenteras för att Sovjet ligger bakom mordet. CIA, och andra organisationer, har pekats ut bland annat med en bakgrund i olika svenska vapenaffärer med till exempel Indien under 80-talet. Dessa gav upphov till den så kallade "Bofors-affären" med (i vissa delar korrekta) beskyllningar om utbetalda
mutor och vidareexport till förbjudna länder. LaRouche-rörelsens andra skrift om mordet ("EIR Special Report: George Bush and the 12333 serial murder ring") pekar istället ut internationella vapenhandlare ("Club of the Isles") och den dåvarande amerikanska administrationen (Ronald Reagan) som ansvariga för mordet. Motivet ska ha legat i risken att Palme skulle avslöja vapenförsäljning till Iran och Irak. En annan som funnit en trolig bakgrund till mordet i "Bofors-affären" är Jan Bondesson i "Blood on the snow".

Irak har utpekats som ansvariga av (pseudonymen) Ruth Freeman i boken "The Death of a Statesman". Motivet var att dra SÄPOs uppmärksamhet från mordet på den irakiske avhopparen Majed Hussain i Stockholm som den hemliga säkerhetstjänsten Makhabarat låg bakom. Även Iran har hållts ansvariga och då har mordet kopplats samman med krigsmaterielinspektör Carl Algernons mystiska(?) död i Stockholms tunnelbana. Även andra delar av Palmes internationella engagemang har gett upphov till teorier. Det finns ett någorlunda välutvecklat Sydafrikaspår där Sveriges stöd till kampen mot apartheid ska ha varit tillräckligt för att man därifrån ska ha velat döda honom. Mordet ska då ha utförts av agenter från sydafrikanska COIN/Koevoet med en Craig Williamson som organisatör. Israel har föreslagits som ansvariga efter Sveriges vänliga inställning till PLO. Det finns naturligtvis också flera som har sammanfogat delar av de ovanstående teorierna: till exempel med sydafrikanske Williamson som organisatör men en person från PKK som skytt, attt Williamson genomförde mordet på order från internationella vapenhandlare, att PKK utförde mordet på uppdrag från Sovjetunionen eller att Williamson hade hjälp av svenska poliser och militärer.

Palmemordet, en inhemsk konspiration

Teorier om en huvudsakligen svensk konspiration bakom mordet kan delas in två typer: "vänliga" och "fientliga" grupper. Att prata om en "vänliga" grupp bakom mordet kan låta mycket besynnerligt men med uttrycket menar jag de teorier där en grupp inom socialdemokratin varit inblandade i eller ansvariga för dådet.

Den mest utarbetade av de "vänliga" teorier är Lars Krantz självmordsteori som han utvecklat i en rad böcker ("Ett verkligt drama", "Dö i rättan tid") och på sin hemsida (Nationalmordet). Krantz blev tidigt inblandad i spekulationer kring mordet på grund av sina observationer på mordnatten av några personer som betedde sig underligt på en buss. Senare identifierade han dessa som poliser från den ökända så kallade "Baseballligan", en grupp innerstadspoliser misstänkta för polisvåld, som senare också fungerade som livvakter till Hans Holmér. Detta var en av källorna till det som senare blev "polisspåret". Men Krantz själv övergav ganska tidigt denna teori för en betydligt spektakulärare: Palme tog livet av sig. Lisbeth Palme avfyrade de dödande skotten och sonen Joakim Palme spelade "mördaren" med en startpistol. Ernst Lindholm har (i "Offrets uppdrag" bara publicerad på nätet) skisserat ett liknande scenario med Olof Palme som initiativtagare till mordet men i detta fall med Stig Bergling som skytt. Hans Liljesons ("Palmemordets hemliga scenario") tankar går i samma riktning som Krantz men med tillägget att det överhuvudtaget aldrig skedde något mord. Istället var detta Olof Palmes sätt att gå i pension från statsministerjobbet. Det finns andra som spekulerat i om till exempel Hans Holmér, Carl Lidbom och Ebbe Carlsson ska ha varit inblandade i mordet även utanför självmordsscenariot.

De inhemska "fientliga" konspiratörerna hittas ofta inom polisen. Det så kallade "polisspåret" har utforskats grundligt i en rad TV-program och en bok av Lars Borgnäs ("En iskall vind drog genom Sverige"). Spåret innehåller dels en mängd observationer kring själva mordplatsen och paret Palmes väg dit, främst av utplacerade män med walkie-talkie. Dels utpekas en mängd namngivna poliser, till exempel i "Baseballligan" som beskrivs ovan, som ska ha betett sig konstigt på mordnatten och hyst Palme-fientliga eller högerextrema åsikter. Detta gäller bland annat poliserna i Piket 3230 som befann sig vid mordplatsen strax innan mordet. Denna teori har också utvecklats av Frank Baude med flera i tidningen Proletären och boken "Mordet på Palme och polisspåret". Bröderna Poutiainen går i sin "Inuti labyrinten" inte så långt som att peka ut någon mördare men de menar att jakten på Palmes mördare avsiktligt kan ha försenats av personer inom polisen och SÄPO. Det har även talats om liknande kretsar inom militären även om det aldrig utvecklats till en fullödig teori.

Olof Palme var en kontroversiell politiker som väckte starka känslor. Flera böcker om Palmemordet (till exempel "Uppdrag: Olof Palme" av Håkan Hermansson och Lars Wenander och "Ondskan Hatet Mordet" av Karl N Alvar Nilsson) ägnar sig åt att skildra det Palmehat som odlades i vissa politiska och religiösa kretsar innan mordet. Ofta görs detta utan koppling till en specifik teori utan mer som en möjlig bakgrund till mordet. EAP har redan nämnts i samband med Viktor Gunnarsson. I vissa kyrkor ska det ha hållits förbönsmöten där man bad för att Palme skulle försvinna från den politiska scenen. Palme har också pekats ut som den högt uppsatte sovjetiske spion som vissa är övertygade om fanns i Sverige.

Palmemordet, den ensamme galningen

Nu kommer tre inlägg om de olika teorierna om vem som dödade Olof Palme. Man kan grovt dela in teorierna om vem som mördade Olof Palme i tre kategorier: den ensamme galningen, en inhemsk konspiration eller en utländsk konspiration. Skillnaderna mellan kategorierna är inte kristallklara och som det kommer att märkas nedan finns det teorier som ligger på gränsen mellan flera områden, eller som med tiden utvecklar sig från ett område till ett annat.

Den ensamme galningen
Det är intressant att notera att de två ensamma galningar som tilldragit sig mest intresse också är de två som varit officiella misstänkta i polisutredningen om mordet. Man kan tänka sig att en "ensam galning"-teori är lite för "tråkig" för dem som ägnar sig åt att på egen hand utveckla teorier om mordet. En enkel teori med en "ensam galning" lämnar också lite utrymme för den typ av större sammanhang, dolda makter och genomgripande samhällsbeskrivning som, avsiktligt eller ej, ofta är en central del i en konspirationsteori. En ensam galning kan peka på brister i mentalvården men det är oftast inte en tillräckligt stark poäng. Man också notera att flera av de som propagerar för den ensamme galningen gör det defensivt, i en uttalad motsats till andra mer omfattande teorier. Naturligtvis har andra personer än de två nedan pekats ut som ensamma mördare (till exempel det stora antal människor som själva tagit på sig skulden för mordet) men ingen av dessa har gett upphov till en riktig teori om mordet eller anammats av flera människor.

De enda två personer som officiellt anklagats för mordet är båda två enligt modellen ensam galning. Dessa är Viktor Gunnarsson, mest känd som 31-åringen, och Christer Petersson, först känd som 39-åringen. Gunnarsson var häktad för mordet under en kort tid men avfördes senare från polisutredningen. Det hindrar inte att det fortfarande finns människor som förespråkar hans skuld, till exempel Anders Leopold (Leopold Report och "Det svenska trädet skall fällas"), Niilo Havu ("Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme") och polisen Börje Wingren ("han mördade Olof Palme") som medverkade i utredningen. Dock lämnar många spekulationer om Gunnarsson området "ensam galning" för att glida över till "inhemsk konspiration" eller "utländsk konspiration". Gunnarsson greps efter att ha utpekats av ett vittne nära mordplatsen. Bland de indicier som lyftes fram mot honom fanns en möjlig koppling till Europeiska Arbetarpartiet (EAP), den svenska delen av den amerikanske LaRouche-rörelsen. EAP var sedan många år väldigt uttalat fientliga till Palme. I den teori som Leopold och besläktade tänkare för fram var mordet resultatet av en internationell komplott där den chilenska militärjuntan och CIA varit inlandade. Även Gunnarssons död i USA, där han blev skjuten av en polis, har infogats bland indicierna.

Christer Petersson är utan tvivel den person som är starkast förknippats med mordet. Han är också den ende som åtalats för det, där han först fälldes i tingsrätten för att senare frias efter överklagande i hovrätten. Trots detta ska han ha fortsatt att vara ett av polisutredningen huvudspår. Polisen Ingemar Krusell som medverkade i utredningen har skrivit boken "Palmemordets nakna fakta" där Peterssons skuld förespråkas. Enligt den ursprungliga polisversionen är Petersson en ensam galning som agerat utan efter tanke, han har fått syn på Olof Palme vid biografen Grand och bestämt sig för att döda honom. Gått iväg för att skaffa ett vapen och där efter väntat utanför biografen. Följt efter paret Palme och vid ett lämpligt ställe skjutit Olof. Sedan har han sprungit från mordplatsen och återvänt hem. Detta scenarion har senare av Pelle Svensson ("Sanningen om mordet på Olof Palme" ) byggts ut med "bombmannen" Lars Tingström som en anstiftare i fängelse och därigenom också ett tydligare motiv. Möjligen finns också personer från Scientologerna inblandade på ett hörn. Det finns senare version av teorin om Petersson som ensam mördare där han skulle varit ute efter att döda en annan person och att mordet på Palme således var ett misstag.

lördag 21 augusti 2010

Tiggande romer tigger

De senaste veckorna har det pratats mycket om hur romer behandlas i olika EU-länder (se till exempel här, här, här eller här). Utan tvivel är detta en fråga värd att uppmärksamma men flera saker som sagts har enligt mig gått över gränsen för det rimliga. Jag vet att romerna är en utsatt grupp. Det är säkert en av de grupper som flest människor även i Sverige har fördomar emot och en av de få grupper där man kan höra människor försvara sina fördomar med "men det är ju sant". Jag har själv upplevt de massiva fördomarna mot romer i Rumänien. (Ett reseminne från Rumänien: vi reste runt på den rumänska landsbygden med en inhemsk vän. Hon är pastor och tillhör en annan, enligt egen utsago, utsatt minoritet i Rumänien, ungrarna. Bilen, en rumänsk Dacia, vi lånat av hennes föräldrar gick sönder på väg över ett berg (bromsen slutade fungerade. Bilen bogserades upp till toppen och sen fick jag rulla ner den några mil utan annan broms än handbromsen). I väntan på att bilen skulle repareras tog vi in på ett billigt hotell över natten. När vi kommit till rummet säger vår vän: "vi kan inte bo här i natt. Jag såg zigenare i korridoren, vi kan inte bo på ett hotell där zigenare bor". Vi fick ta våra väskor, checka ut och bege oss till ett annat hotell. När vi lite försiktigt frågade om hotell med zigenare förklarade hon att vi skulle få löss om vi bodde på ett sådant hotell).

Men detta betyder inte att allt som händer är utslag av fientlighet mot romer. Att ett land (till exempel Danmark eller Norge) har som policy att utvisa människor är inte diskriminering. Inte ens om alla som utvisas är romer. Diskriminering blir det om antingen romer som inte tigger utvisas för tiggeri eller om icke-romer personer som tigger inte utvisas. Jag har inte hört någon peka på att det är detta som hänt, utan media verkar utgå från att "tiggare" är ett kodord för rom. Ännu värre med reaktionerna på rivningen av otillåtna tältläger i Frankrike. Att personer i Sverige kritiserar ett annat land för att de upprätthåller sina regler för byggnadstillstånd är ju närmast bisarrt. Hur många tältläger utan byggnadstillstånd tillåter svenska myndigheter? Hur många borde de tillåta? Menar dessa kritiker att det skulle vara en bra ide om vi i Sverige förklarade att här får EU-medborgare bygga bostäder var de vill utan tillstånd? En representant för Amnesty International förklarade att Frankrike gör fel som river dessa otillåtna läger eftersom detta kränker de boendes mänskliga rättighet till bostad. Menar Amnesty att de svenska lagarna borde fungera på detta sätt? Hemlösa borde ha rätt att bygga sig en bostad var som helst utan tillstånd? Tyskar som säljer sitt boende i hemlandet har rätt att bygga ett hus hur och var de vill i Sverige?