tisdag 21 augusti 2012

Böcker av "Breivik-anhängare"

Den som är intresserad kan nu för endast 120 kronor inhandla tre böcker av Sveriges främste "Breivik-anhängare" Lennart Svensson: se här. Utpekad som Breivik-anhängare blev Svensson efter inlägget "Breivik var för otålig" där han bland annat skriver:
Jag skulle vilja säga: Breiviks främsta fel var otålighet.
[...]
Breivik har nått en viss nivå med sitt dåd. Hans timing var inte så dålig. Men oavsett det så anser jag att han var otålig. Han hade kunnat ge sig till tåls några år och se PK-regimen och islamkramandet ge med sig av sig själv.
 Om man inte vill betala för sina böcker kan man annars läsa några av hans gratis böcker: till exempel "Stridsmiljö 2500" som handlar om konsten att strida mot humanoida ödlor.

"En opieätares bekännelser"

Mohammed Omar kommer att ge ut en ny bok kallad "En opieätares bekännelser" med undertiteln "Postislamismen ur ett personligt perspektiv" där han berättar om en "tre år lång intellektuell snedtändning" och om "och om religionens ljuva men livsfarliga opium". Mer om boken här. I ljuset Omars avståndstagande från antisemitism skall det bli intressant och se vad som sker med Studiegruppen Aguéli där ju många av de tidigare talarna kritiserats just för antisemitism.

Wet dream

Från intranätet:

Olycklig rubriksättning
I det senaste numret av tidningen [...] har rubriken på omslaget fått en tvetydig och inte avsedd innebörd på engelska. Våra kollegor i USA har varit vänliga och gjort oss uppmärksamma på detta. I samband med en artikel om [...] har orden "wet dream" använts. Det är ett idiomatiskt uttryck som på svenska kan tolkas som 'högsta önskan' eller 'önskedröm'. I översättningen till engelska fick dock orden dock annan innebörd. Även om det inte var avsikten kan rubriken missförstås på ett sätt som inte är acceptabelt.

Vår interna process med att korrekturläsa texter utifrån en kulturell och språklig kontext har i detta fall misslyckats. Självklart kommer vi att vidta noggranna åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Med denna lärdom gjord är jag verkligen ledsen för vad som inträffat och de missuppfattningar som därmed kan ha uppstått. Det här visar verkligen hur viktigt det är med interkulturell förståelse och kunskaper i vår globala kommunikation.

tisdag 14 augusti 2012

Hölls Bollhusmötet i Bollhuset?

I samband med utgivningen av Herman Lindqvists memoarer "Mitt i allt" har det utbrutit en strid kring Lindqvists skildring av det så kallade "Bollhusmötet" i Uppsala 1939. En detalj i detta har väckt min nyfikenhet. I Dagens Nyheter publicerades (i papperstidningen) en affisch om mötet från 1939. Där står att mötet äger rum i "Kårens tennishall". En sökning efter "bollhuset" på Wikipedia meddelar att ordet kan syfta på bollhus i Stockholm eller Lund, eller på "Studenternas tennispaviljong" i Uppsala. Kallades verkligen platsen för mötet i Uppsala för "Bollhuset" eller är ordet "Bollhusmöte" en efterhandskonstruktion? Om beteckningen är tillkommen i efterhand, finns det någon poäng med att den liknar "Bollhuseden", ett helt annat historiskt skeende?

Åsheden igen?

1987 gav DN-journalisten Ann-Marie Åsheden på Bonniers förlag ut boken "Jakten på Olof Palmes mördare - de tre första månaderna". Därigenom blev hon så vitt jag kan tolka Libris den första att ge ut en riktig bok om mordet. Boken baserades på de dagliga möten Åsheden haft med spaningsledare Hans Holmér under just de tre första månaderna efter Palmemordet.

I år ger Åsheden ut boken "Förbannelsen -Hans Holmérs öde" (DN) (denna gång på Norstedts) som också baseras på dessa möten och handlar om Holmérs jakt på Palmes mördare. En stor del av marknadsföringen kring boken baseras på påståendet att det först är nu efter 25 år som Åsheden tar bladet från munnen och berättar sin historia. Vilket ju är lite märkligt med tanke på att hon gav ut en bok om det även för 24 år sedan.

Uppdatering: boken dragits in av Norstedts.

Quick om sina brott

(Återpostat från en gammal sida)
Thomas Quick "Kvarblivelse"
Boken består av fyra delar. Den första delen, 'Alter Ego', finns med för att, som Quick säger, 'visa den goda sidan hos mig som fanns parallellt och samtidigt med min destruktiva'. 'Alter Ego' är en samling kåserier, utan speciellt intresse, som handlar om sådant som höstpromenader i skogen med hunden.

Sen följer 'Ego' som 'vill [...] beskriva min terapeutiska process, hur mina tidiga och sena trauman tagits fram'. Den består bl.a. av dagboksanteckningar, nedtecknade drömmar, brev till olika personer och polisutredningar. Materialet ger verkligen en bild av en process, hur Quick har kunnat reda ut minnen och tydligare skilja olika händelser från varandra men också från fantasier och associationer.

 Quick betraktar sina mord som ett återgestaltande av de övergrepp han utsattes för i sin barndom, det 'språk' han tvingats använda för att tala om det som hänt honom. Varje mord har ökat mängden av det som måste berättas så att varje nytt mord också innehåller återgestaltningar av de föregående. Detta gör att Quick har svårt att skilja detaljer åt mellan morden.

Den tredje delen i boken, 'Kvarblivelse', innehåller Quicks beskrivning av sin barndom. Den är i form av en prosadikt. Här beskrivs lite tydligare de viktigaste händelserna under hans uppväxt. De sexuella övergreppen. Hur hans far förvandlas till den onde 'Ellington'. Att hans mor hatar honom och försöker dränka honom i en isvak. Hur han får skulden för sin dödfödde lillebror Simon.

Den sista delen i boken, 'Tillblivelse', består återigen av dagboksanteckningar. Dessa är från 1997 och senare. Här beskrivs hur Quick gjort ytterligare framsteg i sin terapi. Det finns också en mycket utförlig redogörelse för hur Quick uppfattat rättegången i Norge rörande det mord på en ung flicka i Drammen han erkänt. Quick ger också många detaljer om mordet, om hur kroppen styckats o.s.v.

'Kvarblivelse.' är som en helhet intressant läsning. Den är bitvis ganska tråkig, Quick har en dragning till det sentimentala (som väl är förståelig i hans situation), men är i andra partier mycket fängslande.

Thomas Quick: Hette tidigare Sture Bergwall. "Kvarblivelse": Kaos Press 1998, 286 sid.

Mytomanen Thomas Quick

(Återpostat från en gammal sida)
Dan Larsson "Mytomanen Thomas Quick"
Den här boken hör kanske egentligen inte hemma i den här sektionen. För om Dan Larsson har rätt är Thomas Quick inte en seriemördare utan bara en störd person som hittat ett perfekt sätt att få uppmärksamhet.
Larsson saknar inte argument för sin åsikt. Vid de rättegångar där Quick har fällts för mord har hans erkännanden spelat en stor roll, vid vissa varit den enda bevisningen. Vid flera av morden har Quick pekat ut medhjälpare men ändå har ingen av dessa åtalats för mord. Quicks bekännelser räcker alltså för att fälla honom för mord men inte för att väcka åtal mot namngivna personer som Quick säger varit med om morden.
Quick har också hävdat att han mördat försvunna personer som senare kommit till rätta. Quicks motivbild har ändrats med tiden. Vid en tidig rättegång vittnade Lars Lidberg, professor i rättspsykiatri, om att Quicks barndom och hans hat mot fadern gjorde honom till pojkmördare. När Quick senare började erkänna mord på vuxna och kvinnor föll det motivet i glömska.
Anledningen till att Quick blir fälld är, enligt Larsson, att ingen är intresserad av att ifrågasätta honom. Polis, åklagare, försvarsadvokat, journalister och Quick själv tror att han är skyldig. Det negativa med om han fälls oskyldig är naturligtvis att den verklige mördaren då går fri. Larsson anser att precis detta har skett i de s.k 'Appojauremorden' och ägnar en hel del tid åt att föra fram den han anser är mördaren (som dock inte namnges).
Dan Larsson: Prisbelönt undersökande journalist. "Mytomanen Thomas Quick": Dan Larsson 1998, 150 sid., ill., index 

Troligen med anledning av den nuvarande uppståndelsen kring Thomas Quick orsakad av Hannes Råstams bok "Fallet Thomas Quick" ska "Mytomanen Thomas Quick" bli återutgiven.
 

torsdag 9 augusti 2012

Att fynda

För en samlare är jakten ofta nog det centrala. Resultatet, samlingen, är inte av så stort intresse som en utomstående skulle gissa, utan får mest ett reflekterat värde från arbetet som gått åt för att skapa den. Att en komplett samlingen inte är en höjdpunkt, utan snarare en kris, kan många omvittna. För att jakten ska vara så intressant som möjligt  kan den förses med bivillkor för att försvåras. Ett fynd är ett resultat av just en sådan extra villkorad jakt: det funna ska dessutom ha varit billigt. Naturligtvis har samlare i alla tider varit intresserade av låga priser. Men i vår tid är detta kanske extra viktigt. Tack vare internet är det idag enklare att vara samlare än det varit någon gång tidigare. Den långa svansen har fått en egen marknadsplats, dessutom försedd med utmärkta sökmöjligheter. Om det verkligen är resultatet, varan, som är det centrala har man mycket goda möjligheter att snabbt och enkelt avsluta jakten. Köp varan, eller erbjud att köpa den, för ett överpris på internet och jakten kan få ett mycket snabbt förlopp. För mig med större ekonomi än tidsförråd är möjligheten frestande.

För snart ett och ett halvt år sedan fick jag möjligheten att fynda stor och snabbt på Aderton Antikvariat. De hade en (återkommande?) rensning av sina förråd och sänkte gradvis priset på alla böcker i butiken. När jag var där var rabatten 80%. Det gjorde att jag kunde köpa följande böcker för sammanlagt 214 kronor:

"Agitation för lyckan: Sovjetisk konst från Stalintiden" utställningskatalog från Liljevalchs efter en utställning i samarbetet med Statliga Ryska museet i S:t Petersburg. 200 sidor hyllningsmålningar till Stalin.

"Lärda grisar och falska sjöjungfrur" av Jan Bondeson. Kuriosasamling av den forteanskt inriktade läkaren.

"Signal: Nazitysklands propaganda i Sverige 1941-1945" av Klaus-Richard Böhme och Bosse Schön om den svenska nazistiska propagandatidningen Signal.

"Jordpuls: Fädernas Gåtfulla kraft" och "Stenring: Fädernas Glömda Kunskap" av Ulla och John Hamilton. Energier, pulser, domarringar, skeppssättningar, flytta enorma tyngder, öka fruktsamhet, uppståndelse och nytt liv.

"Samhället som teater: Estetik och politik i Tredje riket" av Ingemar Karlsson och Arne Ruth. Jag såg för länge sedan en dokumentär (möjligen relaterad till denna bok?) som innehöll en analys av nazismen som estetisk rörelse med fokus på "entartete kunst" och har sedan dess trott att detta är en mycket fruktbar ingång till att förstå nazismen.

"Försvunnen teknik" av Henry Kjellson om bland annat tibetanska munkar som kan lyfta väldiga stenblock med ljudvågor.

"Sanningen om Ivar Kreuger: Händelserna kring Ivar Kreugers sista år" av Torsten Kreuger. Ivar Kreugers död är en av de klassiska händelserna i svenska konspirationsteoretisk historia.Här förs tesen att han blev mördad fram av hans högerextreme bror.

"Boltzius" av David Liljemark. Jag lästa Liljemarks mästerverk om den värmländska predikanten och helbrägdagöraren Boltzius när den publicerade periodiskt i Galago men har inte haft den samlad tidigare.

Anledningen till att jag skriver ett långt inlägg om böcker inköpta för mer än ett år sedan är att jag nu byggt ut min bokhylla och därför äntligen kunnat ställa upp dem i den.

torsdag 2 augusti 2012

Romney och MK Ultra

Cathy O'Brien och Mark Phillips skriver i "ACCESS DENIED" (2004) om Mitt Romneys far George Romney:

My father had also been instructed to take me to the Governor's mansion in Mackinac Island, Michigan. Governor George Romney was actively involved in MK Ultra, extending it from the Catholic church to his Mormon church and bringing it into the school systems as what would later become global education.
 [...]
The discussions I'd heard as a child from Michigan's Governor George Romney regarding the mergence of CIA, Nazi, and Catholic mind control techniques to create a powerful means of control for his Mormon church apparently came to fruition and the devastation was horrific.

Rituella övergrepp

Första gången jag blev medveten om Erik Rodenborg var någon gång under första halvan av 1990-talet då han var på TV och pratade om att det existerade hemliga sammanslutningar av ondskefulla satanister. Jag kommer ihåg det som att han presenterades som någon sorts forskare inom religionshistoria, vilket nog kan vara sant. Senare följde jag flera av hans inlägg i debatten om rituella övergrepp där han var en av dem som menade att det faktiskt fanns stora nätverk av pedofiler bland samhällets toppar som utförde och mörklade organiserade övergrepp på barn. Och detta är ämnen som Rodenborg fortfarande aktivt skriver om på sina olika bloggar: en recension av boken "Ritual abuse in the twenty-first century" och ett inlägg om Betty May och Aleister Crowley. Han skriver också om mycket mer: teosofi, astronomi, politik och arkeologi.

onsdag 1 augusti 2012

ACCESS DENIED

Jag har just börjat läsa "ACCESS DENIED For Reasons of National Security" av Cathy O'Brien och Mark Phillips. Deras tidigare bok "TRANCEformation of America", som beskriver de övergrepp som Cathy säger sig varit utsatt för som tankekontrollerad CIA-sexslav, är nog det mest extrema jag har läst. Jag har svårt att tro att denna uppföljning kommer kunna vara lika chockerande. Jag har tidigare skrivit om Cathy O'Brien: introduktion till artikel från Subaltern, artikel från Subaltern del 1, del 2, del 3, TRANCEformation.

TRANCEformation of America

Detta inlägg publiceras här i repris från en annan sida.

Det är svårt att veta i vilken kategori "TRANCEformation of America" hör hemma. På en nivå är det en bok med konspirationsteorier men dessa är inte så annorlunda från teorier i många andra böcker. Knarksmuggling från Mexiko med hjälp av CIA, det ondskefulla NAFTA-avtalet och George Bush arbete för en ny världsordning. Det som gör att boken skiljer sig från alla andra är mängden sex. "TRANCEformation of America" är nämligen en hjärnkontrollerad CIA-sexslavs berättelse om sitt liv.

Under sin uppväxt utsattes O'Brien för incestuösa övergrepp från sin far. Hon användes bland annat för att spela in porrfilmer, både med och utan djur. När övergreppen kom till myndigheternas kännedom skyndade sig kongressman Jerry Ford dit för att köpa henne från hennes far. O'Briens barndom gjorde att hon led av personlighetsklyvning och hade multipla personligheter (MPD). MPD är en perfekt bakgrund för en sexslav. De olika personligheterna kan programmeras och lyder order blint. Eftersom de också är separata vet inte en personlighet vad de andra vet. Dessutom har personer med MPD perfekt minne, perfekt syn och immunitet mot könssjukdomar.

O'Brien programmerades ursprungligen av den katolska kyrkan. Hon fick också senare förbättrad programmering av t.ex. experter vid NASA och Michael Aquino, ledare för "Temple of Set". Sexslavarna har många olika användningsområden. De används av de korrupta makthavarna för deras personliga nöje. O'Brien spelade in djurporr för Ronald Reagan, lät George Bush förgripa sig på sin dotter, blev upprepade gånger våldtagen och nästan dödad av 'Dick' Cheney och hetsade upp Hillary Clinton med sitt rituellt stympade könsorgan. Hon träffade även på George W. Bush några gånger men han ägnade sig mest åt att ta hand om sin redlöse, kokain-höge far.

Sexslavarna används också som budbärare. Man försätter slaven i trans med några lämpliga kommandon (programmeringen följer ett visst tema som kommandona hämtas ifrån, i O'Briens fall t.ex. "Alice i underlandet"), ger sedan meddelandet och förseglar budskapet genom att tillfoga slaven så mycket smärta att en ny personlighet knoppas av. Mottagaren öppnar försändelsen med några kommandon. Sexslavar används eftersom de är oförmögna att glömma och inte själva har tillgång till meddelandet de bär på.

Sexslaven kan ju också fungera som en muta efter att hon lämnat sitt meddelande. O'Brien har t.ex. haft sex med den mexikanske presidenten Miguelde la Madrid, Haitis president Baby Doc Duvalier, Panamas ledare Manuel Noriega, Nicauraguas president Daniel Ortega och två franska premiärministrar. Det perfekta minnet kan också användes för nöjes skull. O'Brien hade en personlighet som fungerade som en databas för baseballstatistik. Sexslavar användas också för att smuggla knark. O'Briens skötare var verksam inom country musiken, en verksamhet som till största delen är en täckmantel för knarksmuggling.

I sin bok namnger O'Brien på 150 sidor fyra amerikanska presidenter, sex utländska statschefer, mer än 20 amerikanska guvernörer, senatorer och kongressmän och ett 50-tal andra personer som samtliga förgripit sig på henne sexuellt. Detta gör att boken nästan kollapsar under sin egen tyngd. Det är svårt att läsa mer än fem sidor i taget. Avtrubbningseffekter blir tydliga. De mest fantastiska avslöjande, som i en annan bok skulle vara en spektakulär höjdpunkt, blir här bara en del i en uppräkning.