måndag 24 april 2017

Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet

Del två av intervjun med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om dig själv.

Jag är egentligen inte så väldigt viktig, men alla Sveriges vetenskapligt lagda människor är viktiga för vårt parti. Det kan vara ingenjörer, läkare och lärare etc. Jag är endast en ingenjör med hög förmåga att se samband som mediterat flitigt, men min funktion är egentligen enbart att utgöra en slags permanent säkerhetsvakt för de två partierna Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet samt att deltaga i samtalet.

F: Jag undrar lite över detta med meditation. Många ser det som en avslappningsmetod, men du talar om det som en metod för att komma fram till eller inse saker?

Kul att du undrar, men det är väldigt lätt att uppleva själv. Prova gärna 30 sekunder, en minut, nästa gång två minuter o.s.v. När du är uppe i ungefär en timme kan du göra en reträtt också. 10 dagar är vanligt.

Det är avslappnande att andas djupt och sitta still eller gå sakta. När man slappnar av och andas djupt läker hjärnan, det är lite som att sova fastän man är vaken och betraktar sina drömmar vaket, men liksom utifrån som om man själv inte är en del av dem, som att man själv blir ett högre väsen som betraktar jaget.

Man kan släcka ut icke-konstruktiva tankar och dåliga minnen och förstärka positiva och konstruktiva tankar. Man kan även tänka saker färdigt i flera steg och sedan släcka ned dessa tankar också om de inte leder någonstans eller be någon om hjälp att diskutera saken om man inte får ordning på det.

Man kan förbinda och relatera tankar i meditation. Man kan i meditation få nya tankar och upplevelser. Tömmer man ut det ovidkommande finns det rum för nytt tänkande och ny visdom. Läser man ex. vad en filosof skrivit kan man sedan meditera på vad filosofen sagt, relatera det till annat man känner till och sedan läsa fler olika filosofer.

Är det lite tomt kan man sedan kan ex. fylla på med skeptikerskolan eller läsa in sig på argumentationsfel eller hypotetisk deduktiv metod och relatera och meditera på det också.

F: Vilka fler partier än Vetenskapliga partiet ingår i Valsamverkanspartiet?

Jämställda partiet och Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism ingår i Valsamverkanspartiet idag. Vi hoppas på fler deltagande partier som är nya, små eller ligger nära eller under 4%-spärren.


F: Som utomstående får man lätt intrycket att Jämställda partiet och Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism i själva verket är samma parti som Vetenskapliga partiet. Är det så?

Nej, men vi har många åsikter gemensamt. I Svensk Ekologisk Demokratisk Socialism är även de som är kristna välkomna om jag förstått saken rätt. Vetenskapliga partiet är emot alla religioner och vi är ateister.

Jämställda partiet försöker, vad jag kan förstå, dra mer balanserade och intelligenta feminister ut ur radikalfeminismens klor och även välkomna jämställda män in i partiet också utan att de behöver kalla sig för feminister.

Vetenskapliga partiet tror att jämställdhet kommer automatiskt när man minskar klyftorna i samhället, men vi förstår att kvinnor som misslyckats i andra partier kan ha en annan åsikt. I minst 50% av fallen är det naturligtvis en man som kommer få representera det onda av den som tagit på sig offerkoftan.

Det är mänskligt att bli arg och ledsen, generalisera och blir rasistiskt sexistisk. “Vita män” tycks vara speciellt angripna av feminister om jag förstått saken rätt. Det kan läkas ut mentalt om man är motiverad.

F: Du har alltså inte grundat dessa partier och är inte medlem i dem? Har du träffat grundarna eller några medlemmar från dem?

Nej. En kvinna vid namn Malin Eriksson och en person jag tror heter Tomas verkar grundat dessa två partier och det är heller inte nödvändigt att träffas i verkliga livet. Valsamverkan handlar inte om att komma överens om en gemensam politik, bara om att skaffa riksdagsmandat till de ingående partiernas utvalda kandidater som jag registrerar inför valet.

När kandidaterna väl får mandat i riksdagen kan de samverka med vilka andra partier de vill i riksdagen på order av sina egna medlemmar.

F: Hur började du arbeta för partiet?

Jag som säkerhetsvakt är grundaren av det som idag heter Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet, två partier som startades samtidigt som en helhetslösning September 2012. Det var slutresultatet av djup meditation under en längre period.

F: Vad gör egentligen en säkerhetsvakt i ett parti?

Säkerhetsvaktens uppgift är till att skydda partiet från yttre angrepp. Det finns olika typer av angrepp, ex. infiltration, internettrolling och andra psykologiska trix som kan skada ett parti. Säkerhetsvakten är där för att skydda deltagarna mot sådana angrepp och för att uppmuntra de som ev. har drabbats.

F: Kan man bli vald till säkerhetsvakt eller sker den tillsättningen på annat sätt?

Ja. Om säkerhetsvakten säger upp sig eller avlider påbörjas en process som involverar presentationer, meditation och votering för att välja en ny säkerhetsvakt.

F: Har du varit engagerade i något annat, nu eller tidigare?

Ja. För Miljöpartiet satt jag en tid i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun. För Direktdemokraterna var jag medgrundare, tidvis officiell ordförande, samt moderator. Jag har även tagit en kort tur in i Gröna partiet som var en utbrytning av ca 50 personer ur Miljöpartiet som tyvärr lades ned.


F: Vill du berätta lite om "Kung Martins parti"?

Absolut. Kung Martins parti var det första glädjande mentala steget mot Vetenskapliga partiet och är otroligt relevant. Min grundtanke var att de religiösa i politiken, som oftast beter sig ganska ologiskt, ändå skulle acceptera en trevlig kung kallad av Gud, även om min definition av Gud som ateist och vetenskapligt lagd givetvis inte är Demiurgen, som leder människor till ogudaktigt beteende. Min ”gud”, d.v.s. det jag dyrkar och spenderar min tid med är den inre övertygelsen vad som är rätt och riktigt långsiktigt för alla människor, även för framtidens generationer.

Kung Martins parti blev även grunden för hur ett parti kan skyddas mot infiltration och förstörelse, efter mina negativa erfarenheter av andra partier, förutom en clown-kung även kan glädja barn och vuxna.

Jag kom på i meditation att varje parti behöver en permanent säkerhetsvakt, eller åtminstone en inre permanent kärna, en centralkommitté, som kan stoppa infiltration och förstörelse, annars kan det givetvis gå som det gått för Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller Direktdemokraterna där grundarnas ideal har körts över.

Kung Martins parti var dessutom ett försök till s.k. “gerillamarknadsföring” på ett kul sätt, eftersom Sveriges demokrati faktiskt har en maktlös kung som aldrig bär kungakrona, men ändå står symbol för en gammal diktatur, hur besynnerligt det än kan verka så här år 2017. Drottningen får numera bära de olika hattarna förutom när någon skojar till det med kungen.

Att bli statsminister är också som att denne blir en slags “folkung” vald i ett ”folkland”, även om makten i Sverige mellan valen naturligtvis ligger hos riksdagens representanter. Men ändå är statsministern alltså en indirekt demokratiskt vald slags kung med åtminstone ett mandat i riksdagen och inte en kung som fått ämbetet genom arvsmonarki.

Namnbytet till Vetenskapliga partiet var en logisk konsekvens av att gerillamarknadsföringen med Kung Martins parti inte fungerade särskilt väl. Jag gillar personligen ämnet mer än vad centralkommittén gör. Kung Martins parti är i min mening annorlunda och verkligen tankeväckande, precis som bloggen ”Jag vill vara farlig”.

Betydligt mer tragikomiskt är, i min mening, att människor idag gärna röstar på människor som spelar seriösa i kostym och slips men sedan beter sig som clowner realpolitiskt. Det omvända vore bättre, anser jag, enligt principen; – Välj en clown med humor som sedan beter sig seriöst med landets ekonomi och välfärd! – En människa som vill få sina medmänniskor att skratta kommer inte försöka få dem att gråta!

Anledningen att Kung Martins parti lades ned är att det stora flertalet människor inte hade humor nog eller inte var mentalt redo att ansluta sig till detta parti. Den spexiga kungautstyrseln används numera endast för att glädja barn och på karnevaler, i barnprogram eller andra spexiga tillställningar med hänsyn till centralkommitténs interna diskussioner om vår framtoning.

F: Hur är det med Rasistiska partiet och Islamofobiska partiet, de är också dina skapelser?

Det skulle man faktiskt kunna tro. Kanske är det inte seriöst menat men mera ett spex mot de som missbrukar orden? Du kan kanske fråga dem?

söndag 23 april 2017

Om Vetenskapliga partiet

Intervju med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Vetenskapliga partiet.

Tacksamhet för visat intresse. Vetenskapliga partiet har intentionen att vara ett vetenskapligt alternativ till dagens politik. Vårt generella mål är att göra det bästa för framtidens generationer långsiktigt och vi kommer fram till vad som bör göras genom samtal mellan vetenskapligt lagda människor.

Partiet är därför väldigt påverkbart av människor med hållbara bevis för sin sak, samtidigt är vi inte särskilt påverkbara genom infiltration, s.k. entrism, ej heller känsliga för tabu-beläggning, massmediala drev eller argumentationsfel som annars är vanliga problem för de flesta partier.


F: Är det alltid möjligt för vetenskapligt lagda människor att komma överens om det bästa att göra?

Ja. Det är tror jag. Vi använder s.k. hypotetisk deduktion som princip. Det kan naturligtvis finnas kortsiktigt egoistiska mål som kan förhindra att även en vetenskapligt lagd individ kommer till en sannolik slutsats, men då behövs det endast mer meditation/introspektion så att fokuset på vår gemensamma grundläggande vision blir ett med hela personens system, nämligen det bästa för framtidens generationer. Kommer man inte överens är det mer vetenskapligt arbete eller mer meditation/introspektion som behövs, anser jag.

F: Är partiet bara bekymrat om det bästa för framtida generationer? Är vilka försakelser som helst OK för nuvarande generationer bara de är bäst för framtiden?

Ja. Försakelser är nödvändiga, men inte vilka försakelser som helst. Bara de som leder med förnuft och känsla mot målet som är balans med naturen och det bästa för framtidens generationer. En stor förståelse och enighet måste finnas för det som ska genomföras. Så ska en riktig demokrati fungera. Besluten måste ha stöd hos folket.

F: Är infiltration ett stort problem i dagens partier?

Ja. Det är min uppfattning, även om jag kan ha fel. Är det inte infiltration som förstört Sveriges partier så är det kanske korruption, eller möjligtvis ren dumhet, som ex. beror på alltför flitigt betraktande av utlandsägd eller lands-illojal monopolkapitalistisk media. Jag vet inte vad som är värst.

När jag gick med i Miljöpartiet var det exempelvis ett parti för ekologi, rättvisa, demokrati som var motståndare till kärnkraft. I dag är realpolitiken det motsatta. Miljöpartiet har tagit bort utträdeskravet ur EU som är en icke-ekologisk odemokratisk konstruktion som leder till mer orättvisor. Clownerna i Miljöpartiet har t.o.m. röstat för 30 år till med kärnkraft. Partiets tidigare ledare och många f.d. medlemmar har reagerat mot detta givetvis, precis som jag har gjort.

Socialdemokraterna, innan och med Olof Palme, var likaså ett tydligt nationellt protektionistiskt parti för demokrati och socialism som gjorde det bästa för Sveriges folk. Vi stöttade andra folk internationellt i ex. Sydafrika mot apartheid och i Vietnam mot USA:s imperialism, men det var aldrig något tal om att deras kamp för nationell rättvisa och demokrati skulle realiseras genom någon social dumpning av extrema islamister eller kriminella element i Sverige. Vi delade på jobben och folket som kom kunde integreras relativt effektivt. Idag är Socialdemokraterna ett helt annat parti.

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Vår vision är att framtidens generationer i Sverige ska vara stolta över vad vi gjorde långsiktigt med vårt land.

Vår vision är ett mer vetenskapligt och ekologiskt samhälle som är mer självförsörjande med ett fullt fungerande totalförsvar mot asteroider och supervulkaner, ett modernt och automatiserat Sverige där människorna får mer fritid i naturen och med andra fritidsaktiviteter med bibehållen köpkraft.

Vår vision är ökat inslag av samtalsdemokrati och välinformerade folkomröstningar om ex. EU-medlemskapet, migrationen och om kärnkraften, sådant som berör människorna och gör att de känner sig delaktiga i politiken och känner att de får göra sin röst hörd.

Vår vision är att skapa mer välfärd för alla medborgare, ett samhälle där fattig och rik inte är i konflikt med varandra, där alla har råd att unna sig saker och samtidigt har en rimlig nivå av frihet, ett samhälle där våldtäkter, rån och mordfrekvens är låg och där lyckan för medborgarna är hög.

F: Är asteroider och supervulkaner ett hot som de andra partierna underskattar?

Ja. Jag tror att de underskattar det hotet, jämfört med det monopolkapitalistiskt framdrivna klimathotet. Ett stort asteroidnedslag eller ett supervulkanutbrott kan enligt forskarna innebära flera år utan somrar, särskilt närmare polerna där Sverige befinner sig. Då måste man ha ett väl förberett totalförsvar, kanske rentutav kunna transportera en stor del av befolkningen söderut under några år.

F: Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?

De tre viktigaste frågorna för partiet är:

Meditation i tystnad, för med ett lugnt öppet sinne kan man se samband och sannolikheter tydligare.
Det kan ex. betyda för Sverige att meditation/introspektion och moralfilosofi kommer stå på skolschemat och att elevernas och lärarnas rättighet till lugn och ro i skolan kommer bli en väldigt hög prioritet. Ingenting får pressa eller stressa eleverna. Så är det inte idag, tyvärr.

Nedväxt till balans med naturen, i Sverige och i världen.
Det kan ex. betyda att invandringen kommer bli mycket begränsad och att barnlösa och familjer med 1-2 barn kommer att favoriseras, kanske att bistånd villkoras genom motprestationer som löser grundproblemen långsiktigt.

Samverkan och enhet mellan människor, men på ett förnuftigt sätt.
Det kan ex. betyda att vi kommer få uppleva ett mer kreativt problemlösande debattklimat i våra politiska rum där både långsiktigt förnuft och känsla är två viktiga delar som leder till mer långsiktiga lösningar som är vetenskapligt grundade och därför kan ena en stor del av Sveriges medborgare.

F: Vissa ser nog inte hur meditation i skolan kan hjälpa Sverige till att bli ett mer modernt och automatiserat samhälle, jämfört med t.ex. matematik eller naturvetenskap?

Det tror jag inte. Det är lätt att inse att man genom meditation skapar lugn och minskad oro för ex. betyg eller vad som sker i elevens hem. Om detta bearbetas och sedan dessa tankar kan släckas ut kan eleven fokusera bättre på ämnet och känna glädje i skolan och sannolikt komma ihåg bättre vad som lärts ut.

F: Vad kan menas med att favorisera barnlösa och få-barns-familjer?

Det kan ex. innebära att flerbarnstillägget dras in och att fler än två barn inte ger några extra bidrag, medan bidraget kanske höjs till familjers första två barn.

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

Eftersom partiet är ganska nytt är vi alla eniga i att det huvudproblem som måste överbryggas är 4%-spärren. Vi är därför alla eniga i en bred öppen regnbågsallians med andra partier.


F: Hur stort är Vetenskapliga partiet idag?

Hur många medlemmar vi har svarar vi inte på. Vi avslöjar heller inte deras identiteter såvida de inte vill det, ex. om de vill vara med på valsedeln eller vill bli lokala talespersoner. Hur många röster vi får i opinionsundersökningar kan vi heller inte veta, eftersom detta inte redovisas av opinionsinstituten. Det jag finner mer intressant när missnöjet är stort med politiken är varje partis rent matematiska potential.

F: Om jag förstår det rätt så har Vetenskapliga partiet redan varit politiskt representerat i en kommun?

Nej. Vetenskapliga partiet har inte varit representerat i någon kommun. Kommunpolitik blir endast intressant om Vetenskapliga partiet får många röster i riksdagsvalet genom Valsamverkanspartiet och om det finns ett lokalt intresse för att bedriva en mer vetenskapligt grundad kommunpolitik i kommunerna.

F: Jag syftade på Cornelia Dahlberg. Var inte hon medlem i Vetenskapliga partiet samtidigt som hon satt i kommunfullmäktige?

Nej. Det tror jag inte, men om jag minns rätt har Cornelia Dahlberg som söker namnförslag till ett nytt parti suttit i kommunfullmäktige för Enhet i Norrköping förut, men du kan gärna fråga henne om det är korrekt.

F: Jag blir lite förvirrad angående att bli medlem i Vetenskapliga partiet och att starta ett parti som samarbetar i Valsamverkanspartiet. Är det någon som verkligen blir medlem i partiet?

Då ska jag försöka förklara med olika exempel.

Kristdemokraterna hade alltsedan partiet bildades 1964 legat under 4%-spärren i riksdagsvalen innan de förnuftigt nog valsamverkade sig in i riksdagen tillsammans med Centerpartiet.

Föreställ dig många pyramider som omges av ett kraftfält! Varje pyramid har en vision och en ledare. Pyramidernas storlekar inom kraftfältet beror av antal följare.

Ju fler följare pyramiderna inuti kraftfältet får desto starkare blir kraftfältet. Kraftfältet är Valsamverkanspartiet. En av pyramiderna inuti kraftfältet är Vetenskapliga partiet. En annan av pyramiderna kan vara det parti du tillhör.

Vetenskapliga partiets vision är det bästa för framtidens generationer genom vetenskapliga metoder och genom meditation/introspektion. Andra pyramider kan ha andra visioner, ex. digital direktdemokrati, eller Jesus värderingar, Jämställdhet etc. etc.

Alla partier som medverkar utgör alltså en helhetslösning som löser en mängd olika problem för alla som vill erbjuda folket fler valmöjligheter som dessutom får mandat i riksdagen.

Du kan kanske få ännu mer förståelse om du läser om kända valallianser genom historien?

Javisst har vi medlemmar.

Del två av intervjun.

Svenska partier

Inför riksdagsvalet 2018 lanseras det många nya partier i Sverige vid sidan av de etablerade. I en serie inlägg kommer jag att publicera nyheter och genomföra intervjuer med representanter för en del av dessa.

Oroas du av supervulkaner och asteroidnedslag? Läs intervjun med Martin Gustavsson från Vetenskapliga partiet.

Nyheten Naturens parti hotade av CIA.

Tycker du att TV-tittande hos ungdomar och matematikundervisning i skolan är stora problem? Läs intervjun med Naturens parti.

Är vägsalt den viktigaste frågan för dig? Läs intervjun med Bengt Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet.

Dr. Thomas Jackson från Läkare och Media partiet intervjuas.

torsdag 20 april 2017

Medias rapporter om skottlossning 7/4

Under lastbilsattacken i Stockholm förekom det många uppmaningar i sociala medier att inte sprida rykten och att bara lita på etablerade media. Att dessa två råd i själva verket var motstridiga var tydligt för många betraktare eftersom just etablerade media spred många rykten, till exempel om skottlossning på olika platser. Eftersom dessa varningar är på väg att försvinna från till exempel Twitter (oklart om de tas bort av användarna eller om Twitter själv gör gamla tweets osökbara) vill jag i detta inlägg samla ett par exempel på vad som  rapporterade fredag eftermiddag och kväll den sjunde april 2017.

Aftonbladet rapporterar att Dagens Nyheter rapporterar om skottlossning vid Fridhemsplan. 
Svenska Dagbladets Ivar Arpi rapporterar att Expressen rapporterar om skottlossning vid Åhléns City och Hötorget.
Expressen rapporterar att Dagens Nyheter rapporterar om skottlossning vid Fridhemsplan.
 
SVT rapporterar om skottlossning vid Centralen.
Expressen rapporterar om tre beväpnade män i lastbilen.

Lojura om den sensuella könsdynamiken

Del två av intervjun med den ganska snälla rebellen Lojura Rándottir. Läs det ett. Ett inlägg i serien Svenska bloggare.

F) Du har uttryckt ganska negativa åsikter om lönearbete?

Ett kall jag givits är att söka mig från penningar, & sålunda även lönearbete. Vad som är illa i min personliga levnad, behöver dock ej vara illa för var & en - vi har olika kall, olika syften. Som norm kan jag dock ej se hur lönearbete drivet av pengar kan leda till någonting som inte är symbolikinsamlande kapitalism förfrämligad från den reella ekonomin - Jordens resurser, samt det reella arbetet - bobygge, värme, mättnad, kärlek, avel, omhändertagande av varandra.

Finner det även oattraktivt att en man väljer att arbeta för en herres smulor, än att vara herre över egen härd; främst försörja sig på vad vi tillsammans skapar & inom familjen vara den dominanta kraften han ej kan vara som foglig undersåte gentemot industrialismen. Att mödrar så som systemet är uppbyggt skall lockas till lönearbete ist. för fokus på barnfostran, är även det skändligt & jag har svårt att greppa vidden av den propaganda som har fått familjer att godkänna detta - att lämna fostran i statens händer.

Lönearbete i sig kan kanske vara gott - men inte till denna grad & på detta vis, & inte av mig el. av den man jag sällskapar. Sådan är strävan.

F) En del personer som vill leva sitt liv utanför samhället verkar basera sin önskan på ett teoretiskt resonemang (massan ska inte förtrycka individen, staten är ond). Men när du använder ordet "kall" gissar jag att ditt beslut är mer känslomässigt baserat?

Det är ett kall från gud, baserat på drömsymbolik. Det är dock även grundat i förnuft; om jag ej vill vara slav för företagspamparna, hur gör jag då? Jag ser givetvis till att jag ej är beroende av att konsumera deras föda & ting. Vill ej leva ett liv utanför samhället (dock stora civilisationen), utan genom hur jag lever livet forma samhället i önskvärd riktning.

F) Även dina åsikter om "sensuell könsdynamik" kanske kan vara lite kontroversiella. Att män och kvinnor i grunden är lika, att könet bara är en social skapelse, är saker du inte håller med om?

Man & Kvinna vibrerar i olika frekvens, & gör för det sunda samhället samt eget välbefinnande gott i att kultivera essens. Variation finnes givetvis, men för att med färgskala förklara så hävdar jag att mannen befinner sig inom den blå skalan, med dess variation från mörk marin till blek blålila - kvinnan befinner sig inom det röda spektrumet, med dess variation från passionerat röd till vän skär violett. Att erbjuda & uppmuntra till regnbågsidentiteter skapar just regnbågssamhälle; en jävla cirkus, av ledsna clowner & skäggiga damer - vilka ej vill gå till sängs med varandra!

Sociala konstruktioner är även dessa ett faktum, men kan lika väl kallas för 'fostran' el. 'social kultivering' & är i mitt tycke - om hälsosamt betänkt, ej kontrollerat av kommersen - positivt. Flickan må än vara ett barn, men hon bör fostras för att vid pubertetens intåg känna sig trygg i sin roll som Kvinna, likt pojken skall lära sig att handskas med faktumet att han en vacker dag blir Man. Sociala konstruktioner hänvisar, & uppmuntrar än mer biologiskt befäst könsdimorfism, vilket för merpart av däggdjur gagnar släktets överlevnad.

F) När man pratar om socialt konstruerade könsroller brukar man oftast göra det i motsats till biologiska kön. Men i din förståelse av man och kvinna finns ett stort inslag av biologiskt betingade beteenden?

Ja, vi är i stort karaktärsbetingade av biologi, & den verkar i symbios med socialisering; dessa föder varandra & står ej i motsats.

F) Förstår jag dig rätt att du menar att de nuvarande populära regnbågsidentiterna är formade av kommersen? Eller bara att kommersen understödjer utvecklingen? Kan du utveckla resonemanget?

Så menar jag inte. Däremot spelar säkerligen propaganda, vilseledande fostran & hormonella störningar (bovar är exv. plaster, preventivmedel & soya) stora roller.

F) Vilken relation har du till feminismen? Både ordet och företeelsen.

'Feminism' är ett totalt urvattnat begrepp: människor vilka kallar sig för feminister, klumpar samman allt vad dessa tycker är viktigt under paroll för feminism (exv. antirasism & fettaktivism, som inte har ett jota med att värna kvinnan att göra) & människor vilka kallar sig för antifeminister gör likaså. Bägge parter är lika irriterande. Jag värnar Kvinnan & tillhör ej någon -ism.

F) Rörande inre utveckling vill jag fråga om droger. Som jag kan minnas det var du tidigt negativt inställd till rusmedel, både alkohol och av illegal typ, men denna inställningen verkar ha ändrats med tiden. Korrekt?

Detta har du fått om bakfoten! Ej varit negativt inställd till existens el. bruk av droger (vilket ju är båd medikament & lystningsrus; så märkligt, att vara emot naturegen medikament & lek) per se - däremot har jag under min tidiga uppväxt valt bort rusmedel - när jämnåriga skapade alkoholvanor, gjorde jag inte det.

Fanns föga lockelse för alkoholen, & finns ej heller idag - även om jag nu har provat fylla, & är än mer stärkt i att det finns trevligare rusmedel. Cannabis var jag dock nyfiken på, & min första berusning skedde av bjudjoint när jag var ~21 år. Fann starkt tycke för ganja, & detsamma år även kraftigare psykedelikum: psilocybinsvamp. Psykedelikum jag har brukat är utöver magiska svampar/tryfflar även frön av Hawaiian Baby Woodrose, LSD, ayahusca & rök-DMT.. et cetera, kanske.

F) Lite mer angående att se sina personliga preferenser som universella: i dina texter framgår att din idealman är ljushyad (blond? blåögd?) och inte mörk. Vissa människor verkar ta illa vid sig av detta. Ser du själv din preferens som något högst personligt, eller drar du några mer allmänna växlar av det? 

Åter: handlar ej om att jag navelskådande ser egna preferenser som universella, utan att jag är kunnig om omvärld. Det ljusa yttre vilket attraherar är nyans, men även ansiktsdragens komposition är i högsta grad av vikt & beroende av etnicitet. Det nordiska mansansiktet är i mitt tycke det mest tilltalande; blond & blåögd behöver han dock inte vara - nordlig benstomme & blekt skinn är vackert nog.

Att även andra människor i stort främst attraheras av etniska likheter är inte någonting som jag har en åsikt om - det är vedertagen fakta, icke skymd av undantagen & i sanning inte skymd av undantag vilka framlockas av den propaganda av mörka män med ljusa kvinnor, vilken vi kan se. Prioriterad rang av sådan preferens kan dock märkbart skilja sig, & en majoritet av ljusa kvinnor kommer till syvende & sist att välja en dominant mörk man framför en passiv ljus man - men vid fri fantasi önska sig en dominant ljus man.

F) Är du nöjd med din blogg?

Ja. Aktiv kommentarsektion vore trevligt, men publik kan icke piskas för kommunikation.

F) Vilka reaktioner får du på dina blogginlägg?

2oo7, när jag under min Skinhead Barbiedoll-era hade ett av Sveriges större bloggpalats samt befann mig i hav av snorungar under Blogg.se-flik, mottog jag mången aggressiv kommentar om att jag var korkad & ful samt bör dö & våldtas, men sådant avtog slutligen av metoderna byte av plattform samt att ignorera; dessa människor önskar ha inverkan, & ser sina surmulna dumheter vara för trista om så ej sker.

Uppskattning har dock alltid varit mer framträdande. Texterna anses poetiska & skarpsinniga, fotografierna & målningarna vackra - intention samt stoff genuint. Ibland kan jag dock undra hur det kommer sig att människor så sällan förfasas över visst skrivet - så som att jämföra kvinnoväsen med hundens psyke. Vill gärna tro att det beror på att dom förstår att jag är rarhjärtad & vill väl, även om olika perspektiv kan provocera. Som konstnärinna har jag självfallet även viss immunitet, när tunga talar trotsigt.

F) En sak som bidrog till mycket fientlighet under denna tid var väl din porrkarriär. Vill du berätta lite om den?

Vad jag minns retade pornografin ej upp mången; tror nog att du söker en ingång för att ta upp ämnet, eller hur? Däremot retade min bara hud upp stor skara unga töser - vilket var bra större morot än att fresta unga män; det kan vara mer roande att vara retsam mot hysteriska flickor än att lusta karlar. Främst ser jag dock det nakna som konst & ej provokation - hud är vackert, djurnära. Även min samhällskritik fick folk att fräsa; jag debatterade exv. frekvent legalisering av prostitution.

Arbetade med pornografi - sexuell teater - från 2oo7 - 2oo8. Ett relativt perifert skeende i mitt liv. Om du vill veta någonting specifikt så får du fråga om detta, för i mitt tycke är tiden som porraktris så ointressant att jag inte vet vad att berätta. Om jag skulle ha någonting att säga, skulle jag skriva en bok & därmed få simpel slant av folkets nosighet - men, det finns verkligen ingenting särskilt att säga om den saken. Pornografi som allmänt fenomen är desto intressantare ämne!

F) Jag kan inte låta bli att fråga om detta med språket, har du alltid skrivit som du gör? Skriver du avsiktligt "krångligt" eller blir det bara så? 

Skriver som jag gör för att så faller sig naturligt. Ändrar jag detta, gör jag mig till & hämmar poesin. Vissa texter är dock medvetet särdeles snåriga, då sådant abstrakt tenderar att trigga introspektion, & jag önskar appellera aktiva tänkare före passiv publik.

F) Har ditt bloggande haft några negativa konsekvenser för dig personligen?

Med all säkerhet - men, inte i fall jag specifikt känner till/kan minnas, & förmodar även att vad gynnsamt varit (vänskapliga kontakter, potential för influens samt konstnärlig spridning) även varit av mer betydande kraft än eventuella krux. När jag 2oo9 var i mental oreda & patient inom psykiatrin samt mottog socialbidrag, anordnades institutionerna emellan ett möte sedan min socialsekreterare trillat in till min blogg & misstolkat komiska överdrifter samt rena retsamheter. Min duktige läkare lugnade då denne (även denne var dock duktig, men orolig) med att jag är punkare & konstnärinna; att var ord inte nödvändigtvis speglade sinne & vardag, utan var desto mer lekfullt att tolka.

F) Är det något du vill förändra/förbättra med ditt bloggande?

Under en period skrevs var post på båd svenska & engelska, vilket är menat att återkomma till. Vill även vidga vy med fler videor samt audio-format.

F) Läser du andra bloggar? Har du några tips på bra bloggar eller andra bra saker på internet?

Alternativ.nu & The Dark Mountain Project är nyttosidor.

onsdag 19 april 2017

Vad är otrygghet?

Innehållet i de trygghetsundersökningar som genomförs av Brottsförebyggande rådet (Brå) bedöms ofta som nyhetsvärt material (Aftonbladet, Metro, SVT). Dessa undersökningar genomförs av SCB där det kallas att "kartlägga trygghet och otrygghet där du bor". Eftersom SCB är intresserade av att utreda hur det egentligen ligger till så kontaktade de mig eftersom jag, som medelålders, vit, heterosexuell cis-man, självfallet har bäst koll på läget.

I undersökningen fanns det några olika olika delar, en del handlade om man utsatts för brott under 2016, en annan om man oroat sig för att bli utsatt för brott och en tredje om vilket förtroende man har för rättsväsendet.

Frågorna om vilka brott man utsatts för börjar med en förmaning att bara rapportera händelser under 2016. Sedan börjar frågorna: har du eller någon annan i ditt hushåll fått en cykel stulen under 2016? Har du eller någon annan i ditt hushåll fått en bil stulen? Har någon rånat eller försökt att råna dig? Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont? Inga konstigheter så långt.

Men sen blir det lite underligt:
Har "någon i syfte att kränka [...] dig spridit [...] kommentarer om dig på internet" under 2016? Efter ett stort antal frågor om att få tillhörigheter stulna, bli hotad eller fysiskt misshandlad kommer en fråga om någon försökt kränka dig i kommentarsfältet på YouTube? Dessutom tillhör alltså frågan sektionen om "utsatthet för brott". Så om BRÅ rapporterar att antalet personer som utsatts för brott ökar, kan det bero på att folk tycker att andra varit elaka mot dem på Instagram.

I undersökning efterfrågas också om man har ändrat sitt beteende i olika avseenden för att undvika brott. Detta för att kartlägga otryggheten "där du bor". Även här sticker trollen på internet upp sina fula huvuden.
Ökad otrygghet i ett visst bostadsområde kan alltså bero på att respondenter där inte vågar posta saker på Facebook. Människor som flytt till Sverige och inte vågar uttrycka sig fritt på internet av rädsla för att släktingar i hemlandet ska råka illa ut, bidrar enligt BRÅ/SCB till otrygghet i Sverige.

Att förtroendet för polisen i Sverige naggats i kanten på senare tid är nog en känsla många har. Detta följs också upp i undersökningen. Men det är något konstigt med frågorna. Förutom frågor om ens allmänna förtroende för rättsväsendet och dess olika delar (polisen, åklagarna, domstolarna och så vidare) är det bara på två områden det ställs specifika frågor. Detta är om man har förtroende för hur rättsväsendet behandlar personer utsatta för brott respektive personer misstänkta för brott. Om man har förtroende för polisen förmåga att klara upp brott, åklagarnas val att väcka åtal eller domstolarnas sätt att döma, det är tydligen inte av intresse. 

måndag 17 april 2017

Lojura om det sunda samhället

Intervju med den ganska snälla rebellen Lojura Rándottir. Ett inlägg i serien Svenska bloggare.

F) Berätta lite om dig själv.

Är en väljordad, norrlandsfödd Kvinna med förkärlek för estetik, drömmar, magi & det mänskliga sinnet. Arbetar med konst samt LSS-vård & har gemenskapande, självhushållande gård i sikte.


F) Du har i perioder bott utomlands, Spanien, Portugal. Vill du berätta lite mer om det?

Spenderade 6 månader i spanskt område, varav 5 av dessa boende på gård i katalanska bergen - där jag förälskade mig i just bergsmassiv; dess skönhet, renhet & närhet till rymd. Levde nära ett par, tillsammans med en man, & vi strävade tillsammans för att utveckla kunskap rörande permakulturella odlingsskogar & självhushåll. När jag bröt med mannen, återvände jag till Sverige för att en vacker dag finna nytt gårdssällskap.
Så gick inte särskilt väl, & jag valde därmed att ensam prova flytt till Portugal - det är renare, tryggare & har lägre kostnad än Spanien, även om jag än finner El Berguedà bära större gnista. Var att rota mig är dock ej beslutat; i vår ska jag via räls resan genom östra Europa samt det alpina, för att ytterligare se mig omkring. Av olika skäl vill jag inte - & bör inte - bo i Sverige.

F) Är det lätt att leva denna sorts liv i Portugal? Jag vill minnas att Mikael Cromsjö (grundare av Vaken) också levde (lever?) periodvis "of-the-grid" i Portugal.

Har endast levt i staden Coimbra i Portugal; inte närmre naturen än så. I Katalonien fanns det ingenting med själva gårdslivet jag fann svårt, & ej heller när jag en vinter stuglevde utan elektricitet & avlopp i skog nära Göteborg; med sällskap är det galant! Har dock ej levt med stora odlingar & djur - det kräver givetvis mer. Cromsjö vet jag ingenting om.

F) Vilka bloggar driver du? Har du några andra profiler/projekt på sociala medier annat än bloggen?

Vimeo: lojura@rocketmail.com, Twitter: Randottir, Instagram: Randottir - främst, utöver huvudsakliga Randottir.ink: Leva.

F) Varför började du blogga?

Tyckte mig ha någonting av värde att berätta, & har överhuvudtaget skrivit sedan späda barnsben. Bloggsidan är nu även sammanlänkad med websida, vilken är publik arena för konstnärskap samt ståndpunkter & dessas strävan (så som sunt samhälle, sensuell könsdynamik & mod för innerlig inre utveckling).

F) Var det så att du arbetade med att skriva en period, eller var det bara ett kort inhopp i den kommersiella branchen?

Under cirka 1 månads tid arbetade jag som redaktionsassistent för Quetzala Blanco på dravelblaskan Nyheter24. Ville prova. Främst ägnade jag mig åt småsysslor, men höll även ett antal intervjuer vilka jag sökte styra mot djuplodade ämnen så som maskulina tårar & gudstro.

Ehsan Fadakar ville även att jag var vecka skulle skriva om det telefonsexarbete som samtidigt tog plats i livet mitt, vilket jag med ett för kunderna anonymiserande förvrängande gjorde. Vid tid för löning fick jag dock en mager slant på cirka 2ooo kronor, vilket fick mig att koka. Efter gräl om saken fick jag ytterligare några lax, & ombads att inte berätta om detta - jag hade utlovats skälig lön, men deras idé var antagligen att hålla sig med slavavlönade mediahoror vilka är nog så belåtna med att publiceras. Men, jag håller inte vidrig media om ryggen..

Vantrivdes & kände själen ätas av atmosfären & dess karaktärer, under denna lilla tid. Gott att för en tid vistas i någon form av ond lejonkula, dock - för gedigen vetskap om fulspel.

F) Skulle du vilja utveckla "sunt samhälle" i din tappning lite mer?

Det sunda samhället är ej humanistiskt - cirkulerande kring människan, & dennes hybris - utan kretsloppsenligt; utformat i samklang med naturens villkor. Mer konkret innebär detta exv. att vi bör nå större acceptans för att döden möjliggör livet (jag väljer bort delar av den moderna sjukvården), & att allt till alla inte är rimligt (& jag vill välja bort ett större antal lyxattiraljer, samt överflödets frosseri).

I det sunda samhället har vi även utrymme för att göra samt förgöra oss själva - så som friheten att nyttja av naturens droger, & därmed sett till egen levnadskraft ur detta utvecklas el. - om så sig vill - förintas. Staten skall ej dalta el. förhindra människan att vare sig växa ur fria beslut, el. ur fria beslut förinta sig själv. Människor som inte bör leva, lever - för att vara krass. Vi bör dock ledsagas & inom mänskliga sammanhang utformas alltid lagar & regler, ty så önskar människan. Det kommer dock alltid att finnas gyttjevältrare vilka ej har förmåga att tolka denna ledsagning el. förhålla sig till relevant regler - världen & mänsklighetens framtid är bättre utan dessa i degenererande släptåg.

Vidare så är kommersiell reklam förpestande i gemensam omvärld, påtvingad propagandaskolning, agendaförd 'journalistik', slug monetärmekanik et cetera samhällsformande otyg ytterst osunt - men sådant uppräknande kan ta ett helt liv.. Slutligen vill jag dock betona att det ej är för mig att fatta någon form av övergripande beslut - däremot är det för mig som kvinna att nosa fatt på män vilka har kapacitet att bestämma klokt; dessa attraherar ty liknande värderingar, men desto mer finkalibrerad rationell förmåga. Generellt: vackra kvinnor bör inspirera - värdiga karlar besluta.

Var människa på rätt plats, är god grogrund - & allt för många tror att deras åsikt av nödvändighet har bäring i vad som faktiskt bör vara, trots att det sett till begränsat förstånd ej är deras sak att knysta om.

F) Dessa som inte bör leva i det sunda samhället vilka är de egentligen? och hur många är de? Pratar vi om de som idag hindras av staten från att förgöra sig själva, eller om en mycket större grupp, de som inte kan stå för sin egen försörjning?

Syftar främst till sådana naturen tenderar att sortera undan, exv. lågbegåvade, svårt sjuka & åldringar vilka jämrar sig i väntan på döden. Överflöd av medikament inte bara smutsar ned vårt vatten, utan sätter även detta ur spel. Antalet är ett frågetecken, men jag hoppas - & antar - att även obotliga latmaskar stryker med.

F) Vad är det som är så dåligt med att vi strävar efter att hjälpa sjuka och gamla att överleva? Gör det samhället sämre, är det dåligt för folkstammen, eller vad är problemet? 

Skälet är ej att jag ur djupet anser att så bör vara, utan att jag ur klarögdhet ser att så är det enda sätt för oss att leva just kretsloppsenligt; varaktigt. Ett argument är att svårt sjuka & jämrande äldre är hårt medicinerade grupper vilkas medikament blir en del av det gemensamma dricksvattnet - påverkar långt fler än dessa enskilda människor, påverkar långt mer än endast mänskligheten. Detsamma gäller givetvis mången fler, så som kvinnor vilka äter hormonella preventivmedel nående det gemensamma vattnet. Det handlar om det rena vattnets vara el. icke vara, samt hur vi väljer att distribuera våra ändliga naturresurser.

Svårt sjuka kan även i vissa fall vidareföra detta i form av lika svårt genetiskt defekt avkomma samt smitta, & jämrande äldre - ej detsamma som krya ickejämrande - är just jämrande & önskar ofta dö i stillhet. Är även medveten om att jag själv föga är ett genetiskt praktexemplar oberörd av ålderdom, men jag har förmågan att tänka något längre än egen näsa räcker & söker även praktisera detta reellt. Borrelia har jag behandlat med animalisk omega 3, vitlök & gurkmeja istället för med antibiotika - drabbas jag av cancer är det naturhälsa el. döden som är mina alternativ. Jag accepterar detta, för jag accepterar livets villkor; att vårblom & spädbarn förutsätter kistor & höstmull.

F) En del skulle säga att de lagar och regler som staten stiftar är öppnar och mindre inskränkande i privatlivet än de som grupper med människor själva formar. Kommentar till det?

Så som jag förstår frågan formar grupper främst normsystem, & straffar med utfrysning - medan staten upprättar regelverk, & straffar med bot & fängelse. En gruppering vars normer icke accepteras kan du söka dig från & även söka skapa egen gruppering sedan du har trängts undan, men detsamma är mer komplicerat vad rör ouppskattad el. rent av farlig stat, då det nödgar landsflykt.

(Jag har dock inte den blekaste om vad denna fråga gäller, har inte något minne av att jag har skrivit någonting om stat VS. grupperingar - vad kopplar du det till?)

F) Frågan syftade på "Vi bör dock ledsagas & inom mänskliga sammanhang utformas alltid lagar & regler, ty så önskar människan" och jag tror att ditt svar kan appliceras på det. Jag funderar över glidningen från personligt val till generell regel: att du i ditt liv vill ha en stark man som bestämmer är en sak, att de flesta (alla?) kvinnor bör ha det något helt annat. Tankar om detta?

Om kvinnan vill att mannen tar för sig & dominerar i sängen, vill kvinnan att mannen tar för sig & dominerar i vardagen. Att kvinnofolk detta vill, vet var & en. Sedan finns det en skala & ett antal undantag - men detta är sunt förnuft.

F) Detta tror jag att många skulle vilja protestera emot, både att kvinnor vill bli dominerade sexuellt, och kanske framförallt att bara för att man vill dominerad sexuellt vill man bli det i vardagen också. Förutom att det gäller för dig, har du några goda anledningar till att säga att det är sunt förnuft?

Vill först betona att den dominans jag talar om inte handlar om rollspel med läderpiskor, utan om mannens fasta grepp om kvinnans kropp & hennes själ; hans övre position. Den som vill mena att kvinnors allmänt känt vanligt förekommande våldtäktsfantasier inte är inre uttryck för att trosorna fuktas av dominans, är välkommen att samtala för sin sak - men jag kan inte lova att inte himla med ögonen.

Jag sitter inte på kammaren & fabulerar, utan är någorlunda berest, beläst, socialt öppen för olika människor samt dessas perspektiv.. et cetera av sådant vilket är informerande. Av detta framstå den vy jag berättar om. Män skulle inte slå sig för bröstet & jaga maktpositioner om detta inte eggade människohonor. Att skriva mer, är att stava ut alfabetet för en vuxen människa.

F) Har du någon tro på att det sunda samhälle du skissar kommer att existera, lokalt eller i större skala, eller är det bara en utopi?

Det sker nog endast lokalt, under mitt liv. Dock finns i vår värld mer & mindre sunda samhällen - en variation, vilket är gott & även visar på faran med distinktionsutplanande globalisering; fördärvande för alternativ.

F) Många som läser detta tänker säkert "jävla hippie!". Tar du det som ett beröm, kritik eller är det ett missförstånd?

Jag tolkar det som om dom är lågbegåvade. Jag sade rakt ut att fler svaga människor bör dö, herregud..
Till del två.

måndag 10 april 2017

Några reaktioner på attacken i Stockholm

Några samlade reaktioner från sociala media efter lastbilsattacken i Stockholm 7/4. Mestadels från fredag eftermiddag och kväll. Spekulationer om huruvida attacken var en så kallad "false flag" har fått ett eget inlägg.

De första rapporterna om händelsen i massmedia "bil kör på människor på Drottninggatan" var naturligtvis svåra att tolka men vissa gissade direkt på terrorattack och att Reinfeldt och Löfven var skyldiga.
Spekulationer om att den misstänkte bara riskerade att få körkort indraget och en liten bot försvann senare under kvällen.
Att något viktigt hänt insåg även Flashback-besökaren.
Att människor var arga är inte förvånande och att styrande politiker utpekades som ansvariga inte heller.
Om detta dock verkligen starten på ett nytt motstånd mot etablissemanget återstår väl att se.
Uppmaningar att inte sprida rykten och att lita på etablerade media spreds av många, osäkert hur många av dessa som såg den inneboende motsättningen.
 Vissa oroade sig för att det skulle bli värre, att detta bara var början och att terrorister fjärrstyrda med "voice to skull"-teknik skulle agera.
I dessa kretsar så borde ingen bli förvånad om hyllningar till Putin dyker upp.
Likaså anklagelser om att det egentligen är judarna som ligger bakom.
Men naturligtvis visade sig de goda krafterna också på fredagskvällen. #jagärhär var där i kommentarsfält.
Och från Oneness Stockholm skickade man gudomligt ljus, kärlek och böner.


söndag 9 april 2017

Attacken i Stockholm, false flag?

Det första inlägg på Facebook, som jag hittat, där lastbilsattacken i Stockholm kallas för "false flag" kom drygt femton minuter efter att attacken blev känd:
På en kvart hade alltså postaren satts sig in i läget, bedömt den officiella versionen och kommit fram till att den inte stämmer. Referensen till Syrien får oss att anta att "false flag" här används i sin ursprungliga mening: att utföra en aktion på ett sådant sätt att någon annan framstår som skyldig. I fallet Syrien är teorin lätt att förklara: USA och/eller oppositionen utförde gasattacken i Idlib men på ett sådant sätt att skulden kan kastas på regimen och denna angrips av USA. Hur motsvarande teori skulle formuleras angående Stockholm är mer oklart.

Här är någon som gör ett försök att formulera en klassisk "false flag"-teori: staten genomförde attacken för att få en ursäkt att skärpa svensk lagstiftning.
Observera att huvudbudskapet i inlägget ovan är att folk faktiskt blir skadade vid "false flag"-attacker. Anledningen till att detta behöver sägas är att uttrycket "false flag" på senare tid har börjat betyda flera olika saker. Om man hittar någon underlig omständighet kring en uppmärksammad händelse eller i medias rapportering kring den, kan man alltid använda stämpeln "false flag".

Ta, till exempel, det faktum att många terrorattacker sker på datum som upplevs vara numerologiskt intressanta. 7/4 kanske inte passar in, men 8/4 gör det:
Annars kan det ju vara det faktum att media rapporterar om något man tycker att media inte brukar rapportera om:

Men den kanske mest extrem användningen av "false flag" är när man menar att attacker överhuvudtaget inte ägt rum.
Hur resonerar man för att komma fram till att det faktiskt aldrig skedde någon attack med lastbil på Drottninggatan fredag eftermiddag? Vi ska titta på några exempel. Först och främst är ett glatt humör viktigt:

Erfarenhet av att upptäcka tidigare "false flags" hjälper:
Att rapporteringen i media ändrar sig är ett viktigt tecken:
Om media visar återhållsamhet är det så klart misstänkt:
 Beteendet på platsen för händelsen kan vara en indikator:
Att folk reagerar känslomässigt kan tyda på något skumt:
Ibland kan dock även en blind höna hitta ett korn:

I den högre skolan av "false flag"-upptäckande så är "crisis actors" ett måste. Dessa har populariserats sedan Sandy Hook skolskjutningen i USA 2012. Idén är kort uttryckt att diverse offer och vittnen till hemska händelser som framträder i TV i själva verket är skådespelare som spelar roller, och som dessutom återanvänds mellan olika attentat.
I Stockholm har man dock inte lyckats dölja det speciellt bra:
En annan viktig ingrediens i avancerade "false flag"-recept är en övning som genomfördes av berörda myndigheter strax innan attentatet. I detta fall får man lov att säga att svensk polis och militär uppfyllt sin roll föredömligt genom en gemensam övning i terrorbekämpning som avslutade kvällen innan attacken:
Efter ett dygn så har naturligtvis stafettpinnen i "false flag"-racet lämnats vidare från Facebook till YouTube:
Till och med den obligatoriska förutsägelsen i ett Simpson-avsnitt har redan hittats:
Som avslutning kan man fundera på om man till slut inte kommer att tro att alla terrorattacker och motsvarande i själva verket är "false flag":