onsdag 19 april 2017

Vad är otrygghet?

Innehållet i de trygghetsundersökningar som genomförs av Brottsförebyggande rådet (Brå) bedöms ofta som nyhetsvärt material (Aftonbladet, Metro, SVT). Dessa undersökningar genomförs av SCB där det kallas att "kartlägga trygghet och otrygghet där du bor". Eftersom SCB är intresserade av att utreda hur det egentligen ligger till så kontaktade de mig eftersom jag, som medelålders, vit, heterosexuell cis-man, självfallet har bäst koll på läget.

I undersökningen fanns det några olika olika delar, en del handlade om man utsatts för brott under 2016, en annan om man oroat sig för att bli utsatt för brott och en tredje om vilket förtroende man har för rättsväsendet.

Frågorna om vilka brott man utsatts för börjar med en förmaning att bara rapportera händelser under 2016. Sedan börjar frågorna: har du eller någon annan i ditt hushåll fått en cykel stulen under 2016? Har du eller någon annan i ditt hushåll fått en bil stulen? Har någon rånat eller försökt att råna dig? Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont? Inga konstigheter så långt.

Men sen blir det lite underligt:
Har "någon i syfte att kränka [...] dig spridit [...] kommentarer om dig på internet" under 2016? Efter ett stort antal frågor om att få tillhörigheter stulna, bli hotad eller fysiskt misshandlad kommer en fråga om någon försökt kränka dig i kommentarsfältet på YouTube? Dessutom tillhör alltså frågan sektionen om "utsatthet för brott". Så om BRÅ rapporterar att antalet personer som utsatts för brott ökar, kan det bero på att folk tycker att andra varit elaka mot dem på Instagram.

I undersökning efterfrågas också om man har ändrat sitt beteende i olika avseenden för att undvika brott. Detta för att kartlägga otryggheten "där du bor". Även här sticker trollen på internet upp sina fula huvuden.
Ökad otrygghet i ett visst bostadsområde kan alltså bero på att respondenter där inte vågar posta saker på Facebook. Människor som flytt till Sverige och inte vågar uttrycka sig fritt på internet av rädsla för att släktingar i hemlandet ska råka illa ut, bidrar enligt BRÅ/SCB till otrygghet i Sverige.

Att förtroendet för polisen i Sverige naggats i kanten på senare tid är nog en känsla många har. Detta följs också upp i undersökningen. Men det är något konstigt med frågorna. Förutom frågor om ens allmänna förtroende för rättsväsendet och dess olika delar (polisen, åklagarna, domstolarna och så vidare) är det bara på två områden det ställs specifika frågor. Detta är om man har förtroende för hur rättsväsendet behandlar personer utsatta för brott respektive personer misstänkta för brott. Om man har förtroende för polisen förmåga att klara upp brott, åklagarnas val att väcka åtal eller domstolarnas sätt att döma, det är tydligen inte av intresse. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar