torsdag 20 april 2017

Lojura om den sensuella könsdynamiken

Del två av intervjun med den ganska snälla rebellen Lojura Rándottir. Läs det ett. Ett inlägg i serien Svenska bloggare.

F) Du har uttryckt ganska negativa åsikter om lönearbete?

Ett kall jag givits är att söka mig från penningar, & sålunda även lönearbete. Vad som är illa i min personliga levnad, behöver dock ej vara illa för var & en - vi har olika kall, olika syften. Som norm kan jag dock ej se hur lönearbete drivet av pengar kan leda till någonting som inte är symbolikinsamlande kapitalism förfrämligad från den reella ekonomin - Jordens resurser, samt det reella arbetet - bobygge, värme, mättnad, kärlek, avel, omhändertagande av varandra.

Finner det även oattraktivt att en man väljer att arbeta för en herres smulor, än att vara herre över egen härd; främst försörja sig på vad vi tillsammans skapar & inom familjen vara den dominanta kraften han ej kan vara som foglig undersåte gentemot industrialismen. Att mödrar så som systemet är uppbyggt skall lockas till lönearbete ist. för fokus på barnfostran, är även det skändligt & jag har svårt att greppa vidden av den propaganda som har fått familjer att godkänna detta - att lämna fostran i statens händer.

Lönearbete i sig kan kanske vara gott - men inte till denna grad & på detta vis, & inte av mig el. av den man jag sällskapar. Sådan är strävan.

F) En del personer som vill leva sitt liv utanför samhället verkar basera sin önskan på ett teoretiskt resonemang (massan ska inte förtrycka individen, staten är ond). Men när du använder ordet "kall" gissar jag att ditt beslut är mer känslomässigt baserat?

Det är ett kall från gud, baserat på drömsymbolik. Det är dock även grundat i förnuft; om jag ej vill vara slav för företagspamparna, hur gör jag då? Jag ser givetvis till att jag ej är beroende av att konsumera deras föda & ting. Vill ej leva ett liv utanför samhället (dock stora civilisationen), utan genom hur jag lever livet forma samhället i önskvärd riktning.

F) Även dina åsikter om "sensuell könsdynamik" kanske kan vara lite kontroversiella. Att män och kvinnor i grunden är lika, att könet bara är en social skapelse, är saker du inte håller med om?

Man & Kvinna vibrerar i olika frekvens, & gör för det sunda samhället samt eget välbefinnande gott i att kultivera essens. Variation finnes givetvis, men för att med färgskala förklara så hävdar jag att mannen befinner sig inom den blå skalan, med dess variation från mörk marin till blek blålila - kvinnan befinner sig inom det röda spektrumet, med dess variation från passionerat röd till vän skär violett. Att erbjuda & uppmuntra till regnbågsidentiteter skapar just regnbågssamhälle; en jävla cirkus, av ledsna clowner & skäggiga damer - vilka ej vill gå till sängs med varandra!

Sociala konstruktioner är även dessa ett faktum, men kan lika väl kallas för 'fostran' el. 'social kultivering' & är i mitt tycke - om hälsosamt betänkt, ej kontrollerat av kommersen - positivt. Flickan må än vara ett barn, men hon bör fostras för att vid pubertetens intåg känna sig trygg i sin roll som Kvinna, likt pojken skall lära sig att handskas med faktumet att han en vacker dag blir Man. Sociala konstruktioner hänvisar, & uppmuntrar än mer biologiskt befäst könsdimorfism, vilket för merpart av däggdjur gagnar släktets överlevnad.

F) När man pratar om socialt konstruerade könsroller brukar man oftast göra det i motsats till biologiska kön. Men i din förståelse av man och kvinna finns ett stort inslag av biologiskt betingade beteenden?

Ja, vi är i stort karaktärsbetingade av biologi, & den verkar i symbios med socialisering; dessa föder varandra & står ej i motsats.

F) Förstår jag dig rätt att du menar att de nuvarande populära regnbågsidentiterna är formade av kommersen? Eller bara att kommersen understödjer utvecklingen? Kan du utveckla resonemanget?

Så menar jag inte. Däremot spelar säkerligen propaganda, vilseledande fostran & hormonella störningar (bovar är exv. plaster, preventivmedel & soya) stora roller.

F) Vilken relation har du till feminismen? Både ordet och företeelsen.

'Feminism' är ett totalt urvattnat begrepp: människor vilka kallar sig för feminister, klumpar samman allt vad dessa tycker är viktigt under paroll för feminism (exv. antirasism & fettaktivism, som inte har ett jota med att värna kvinnan att göra) & människor vilka kallar sig för antifeminister gör likaså. Bägge parter är lika irriterande. Jag värnar Kvinnan & tillhör ej någon -ism.

F) Rörande inre utveckling vill jag fråga om droger. Som jag kan minnas det var du tidigt negativt inställd till rusmedel, både alkohol och av illegal typ, men denna inställningen verkar ha ändrats med tiden. Korrekt?

Detta har du fått om bakfoten! Ej varit negativt inställd till existens el. bruk av droger (vilket ju är båd medikament & lystningsrus; så märkligt, att vara emot naturegen medikament & lek) per se - däremot har jag under min tidiga uppväxt valt bort rusmedel - när jämnåriga skapade alkoholvanor, gjorde jag inte det.

Fanns föga lockelse för alkoholen, & finns ej heller idag - även om jag nu har provat fylla, & är än mer stärkt i att det finns trevligare rusmedel. Cannabis var jag dock nyfiken på, & min första berusning skedde av bjudjoint när jag var ~21 år. Fann starkt tycke för ganja, & detsamma år även kraftigare psykedelikum: psilocybinsvamp. Psykedelikum jag har brukat är utöver magiska svampar/tryfflar även frön av Hawaiian Baby Woodrose, LSD, ayahusca & rök-DMT.. et cetera, kanske.

F) Lite mer angående att se sina personliga preferenser som universella: i dina texter framgår att din idealman är ljushyad (blond? blåögd?) och inte mörk. Vissa människor verkar ta illa vid sig av detta. Ser du själv din preferens som något högst personligt, eller drar du några mer allmänna växlar av det? 

Åter: handlar ej om att jag navelskådande ser egna preferenser som universella, utan att jag är kunnig om omvärld. Det ljusa yttre vilket attraherar är nyans, men även ansiktsdragens komposition är i högsta grad av vikt & beroende av etnicitet. Det nordiska mansansiktet är i mitt tycke det mest tilltalande; blond & blåögd behöver han dock inte vara - nordlig benstomme & blekt skinn är vackert nog.

Att även andra människor i stort främst attraheras av etniska likheter är inte någonting som jag har en åsikt om - det är vedertagen fakta, icke skymd av undantagen & i sanning inte skymd av undantag vilka framlockas av den propaganda av mörka män med ljusa kvinnor, vilken vi kan se. Prioriterad rang av sådan preferens kan dock märkbart skilja sig, & en majoritet av ljusa kvinnor kommer till syvende & sist att välja en dominant mörk man framför en passiv ljus man - men vid fri fantasi önska sig en dominant ljus man.

F) Är du nöjd med din blogg?

Ja. Aktiv kommentarsektion vore trevligt, men publik kan icke piskas för kommunikation.

F) Vilka reaktioner får du på dina blogginlägg?

2oo7, när jag under min Skinhead Barbiedoll-era hade ett av Sveriges större bloggpalats samt befann mig i hav av snorungar under Blogg.se-flik, mottog jag mången aggressiv kommentar om att jag var korkad & ful samt bör dö & våldtas, men sådant avtog slutligen av metoderna byte av plattform samt att ignorera; dessa människor önskar ha inverkan, & ser sina surmulna dumheter vara för trista om så ej sker.

Uppskattning har dock alltid varit mer framträdande. Texterna anses poetiska & skarpsinniga, fotografierna & målningarna vackra - intention samt stoff genuint. Ibland kan jag dock undra hur det kommer sig att människor så sällan förfasas över visst skrivet - så som att jämföra kvinnoväsen med hundens psyke. Vill gärna tro att det beror på att dom förstår att jag är rarhjärtad & vill väl, även om olika perspektiv kan provocera. Som konstnärinna har jag självfallet även viss immunitet, när tunga talar trotsigt.

F) En sak som bidrog till mycket fientlighet under denna tid var väl din porrkarriär. Vill du berätta lite om den?

Vad jag minns retade pornografin ej upp mången; tror nog att du söker en ingång för att ta upp ämnet, eller hur? Däremot retade min bara hud upp stor skara unga töser - vilket var bra större morot än att fresta unga män; det kan vara mer roande att vara retsam mot hysteriska flickor än att lusta karlar. Främst ser jag dock det nakna som konst & ej provokation - hud är vackert, djurnära. Även min samhällskritik fick folk att fräsa; jag debatterade exv. frekvent legalisering av prostitution.

Arbetade med pornografi - sexuell teater - från 2oo7 - 2oo8. Ett relativt perifert skeende i mitt liv. Om du vill veta någonting specifikt så får du fråga om detta, för i mitt tycke är tiden som porraktris så ointressant att jag inte vet vad att berätta. Om jag skulle ha någonting att säga, skulle jag skriva en bok & därmed få simpel slant av folkets nosighet - men, det finns verkligen ingenting särskilt att säga om den saken. Pornografi som allmänt fenomen är desto intressantare ämne!

F) Jag kan inte låta bli att fråga om detta med språket, har du alltid skrivit som du gör? Skriver du avsiktligt "krångligt" eller blir det bara så? 

Skriver som jag gör för att så faller sig naturligt. Ändrar jag detta, gör jag mig till & hämmar poesin. Vissa texter är dock medvetet särdeles snåriga, då sådant abstrakt tenderar att trigga introspektion, & jag önskar appellera aktiva tänkare före passiv publik.

F) Har ditt bloggande haft några negativa konsekvenser för dig personligen?

Med all säkerhet - men, inte i fall jag specifikt känner till/kan minnas, & förmodar även att vad gynnsamt varit (vänskapliga kontakter, potential för influens samt konstnärlig spridning) även varit av mer betydande kraft än eventuella krux. När jag 2oo9 var i mental oreda & patient inom psykiatrin samt mottog socialbidrag, anordnades institutionerna emellan ett möte sedan min socialsekreterare trillat in till min blogg & misstolkat komiska överdrifter samt rena retsamheter. Min duktige läkare lugnade då denne (även denne var dock duktig, men orolig) med att jag är punkare & konstnärinna; att var ord inte nödvändigtvis speglade sinne & vardag, utan var desto mer lekfullt att tolka.

F) Är det något du vill förändra/förbättra med ditt bloggande?

Under en period skrevs var post på båd svenska & engelska, vilket är menat att återkomma till. Vill även vidga vy med fler videor samt audio-format.

F) Läser du andra bloggar? Har du några tips på bra bloggar eller andra bra saker på internet?

Alternativ.nu & The Dark Mountain Project är nyttosidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar