onsdag 13 september 2017

Den stora frågan

För två år sedan, eller mer, blev jag utsparkad ur MÖP-gruppen på Facebook. När jag anmälde mig till en del likartade grupper blev jag kontaktad i chatten av en Kristian som ville utröna vem jag var innan jag skulle bli insläppt i hans grupp. Efter denna första kontakt så brukade Kristian dyka upp i chatten lite då och då och vilja prata om något. Ibland stora frågor om moral och geopolitiska funderingar, ibland frågor om mig och min politiska hemvist, ibland konkreta politiska spörsmål som om Sverige borde förbjuda halal-slakt.

Efter ett långt uppehöll dök Kristian upp igen i chatten härom dagen. Vi började som vi brukar: kunde jag övertyga Kristian om att jag inte var ett troll, vad arbetade jag som, hade jag banklån och så vidare. Men nu var det allvar, nu var det dags för den stora frågan.


Jag svarade ja, jag kunde stanna vid tangentbordet och svara.

Ridå.

Hejdå Kristian.

tisdag 12 september 2017

GBgate meta

Ett metainlägg om GBgate. Upprinnelsen till denna skandal finns i min plötslig insikt om det suspekta i glassbolagets GB val av symboler (läs mer om det problematiska med GB):

Jag postade ett inlägg på Facebook och delade det i några grupper. Många personer var intresserade av min observation och reagerade på olika sätt, sammanlagt hundratals reaktioner och kommentarer, och många tiotals delningar. Faktiskt verkar det som om Facebook tyckte att för många reagerade för de markerade inlägget som spam och tog bort det. Dagen efter blev jag tillfrågad om det var spam:
Jag intygade att inlägget inte var spam, så Facebook återinförde inlägget i mitt flöde men osynligt för alla utom mig och utan möjlighet för mig att dela det igen. I denna hantering försvann också alla kommentarer och liknande på inlägget.

Vi kan här pausa lite och fundera på varför Facebook gjorde så här. Som jag ser det finns det två möjligheter: antingen befarade Facebook att någon annan lyckats posta något i mitt namn, eller så tyckte Facebooks algoritmer att jag gjorde mig skyldig till spammande. I det första fallet är det svårt att förstå varför inte inlägget återställdes när jag bekräftade att det var mitt. I det andra fallet är det svårt att förstå varför Facebook frågade mig om det var spam. Jag fick inte heller en varning eller någon annan påföljd för att jag betett mig dåligt. Inlägget delades i sammanlagt tre grupper vilket inte heller känns som ett extremt beteende.

Efter att jag insett att inlägget var förlorat skrev jag ett nytt inlägg med ett screenshot av det första inlägget där jag beklagade mig över Facebooks agerande. Detta inlägg delades av någon annan och jag kommenterade på den delade posten. Då tog Facebook även bort detta andra inlägg som spam:
Några lärdomar: det verkar vara bättre att posta samma inlägg flera gånger i olika grupper än att dela ett inlägg flera gånger. Och om Facebook har bestämt sig för att något är spam så kommer de att hålla fast vid den uppfattningen.

 

måndag 11 september 2017

Mp och nazisterna

Det två av intervjun med Bengt "LinkedIn" Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Har du någon speciell tanke om situationen på Gotland, där ju vägsalt inte används?

Det är mycket märkligt. Men kan möjligen bero på att det är lite pittoreskt där och ingen vägförbindelse med fastlandet. Men visst är det diskriminerande och orättvist mot oss på fastlandet.


F: Om Miljöpartiet har du skrivit att "Miljöpartister är inte ett dugg bättre än Hitlers bödlar" och "Jag kan bara tolka in Miljöpartiets budskap som ett sätt att utradera människors livskvalitet. Allt som är roligt vill Miljöpartiet förbjuda." Det låter inte så positivt?

Mitt grundläggande svar bygger på vad jag svarat om partiets vision.. Jag menar att samtliga partier över 4 procent är delaktiga och oansvariga för saltningen, dvs sabotage mot trafiksäkerhet, samhällsekonomi, miljö och livskvalitet.

Men eftersom saltningen är ett miljöproblem (tycker de flesta) och eftersom Miljöpartiet är ett miljöparti är Miljöpartiet det riksparti som stå nazisterna närmast enligt den utredning som framgår i svar under 2a.

F: Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?
 • Saltfria vägar
 • Återupprättat militärt försvar
 • Lärare i våra skolor ska återfå auktoritet
 • Kompetenskrav på riksdagsmän (Idag kan 349 knäppisar bestämma över tio miljoner invånare)
 • Stärkt, oberoende, fristående, granskning av polisers och andra myndigheters brottslighet, försumlighet och maktmissbruk. Idag är det ju endast engagemang från t.ex. Kalla Fakta eller DNs Stefan Lisinski som kämpar för rättvisa.
 • Kompetenta generaldirektörer. (Exempel: Tyvärr har det utsetts ekonomer som GD på Vägverket/Trafikverket de senaste tre gångerna. Ingemar Skogö, Gunnar Malm och Lena Erixon. Trafikverket är ett tekniskt verk varför inte en civilingenjör?)

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

När det kommer en "snökanon", kanske bara en gång per vinter, ställer man in samtliga flighter. Det det bör man också göra med ledbussar och lastbilar med släp. Det är dessa som alltid ställer sig i vägen för och hindrar övrig vägtrafik när det kommer mycket snö.

Värmeslingor i fler branta backar som i Jönköpings utfart mot Borås. Man bör också bygga tak över vissa vägpartier för att minska nederbördsmängd och vägens värmeutstrålning till universum.

Ökad förståelse hos beslutsfattare att vägsalt inte räddar några liv. Vägsalt tar liv. Jan Pettersson på Trafikverket är en utpräglad lögnare. Men han fick väl byta befattning efter allt strul i järnvägen.

F: Finns det något som tyder på att du skulle få mer gehör för ditt motstånd mot vägsalt?

Problemet är att vi i Sverige är slappa, vi står inte med plakat och namnunderskrifter utanför Rosenbad och kräver saltfria vägar. Vi kom undan 2:a världskriget och är förslöade sedan dess. Vi har i stor utsträckning hjärntvättats av Socialdemokraterna att tro att vi har det bra i Sverige trots att vi har tappat hela försprånget sedan 1945.

Folk har uppfattning och tycker men orkar inte engagera sig, anser det vara meningslöst, eller vet inte hur man gör.

Här på Dalarö finns duktiga människor som Gert Westetgren utvecklande Brighter till gagn för diabetiker och Pierre Schori, välkänd diplomat och politiker. Båda har jag träffat flera ggr emedan de har anknytning till och boende på Dalarö. De har givit mig fullt stöd. Saltningen på våra vägar är helt fel.


F: Berätta lite om dig själv.

Se på LinkedIn.

Jag bor på Dalarö vid Dalarö Kanal. Spelar gärna golf, är med i HaningeStrand, eller åker utför i Alperna. Har också en Storö I från 1964 samt "veteranbil".

F: Hur började du arbeta för partiet?

Jag har t.ex. själv varit med om två tillbud då jag varit nära att köra av vägen som en konsekvens av saltningen. Jag har läst juridik samt har ett väl utvecklat rättsmedvetande. Kan inte acceptera att en myndighet eller ett statligt verk tillåts bedriva brottslig verksamhet som en konsekvens av att ministrar, typ Anna Johansson och Anders Ygeman, är inkompetenta och vilka tillsätter generaldirektörer som är minst lika undermåliga.

F: Inget tidigare/annat politiskt engagemang?

Nej, jag har inte varit formellt engagerad i något tidigare politiskt sammanhang.


F: Har du varit engagerade i något annat, nu eller tidigare?

Aktiv i Maskinteknolog-sammanslutningen i Linköping och fixat med fester.

Aktiv i styrelsen för Finspångs Pistolskytteklubb. Utvecklade klubbens verksamhet.

Ordförande i singelföreningen Visigoo, sångledare och toastmaster, två år under slutet av 1980-talet

söndag 10 september 2017

Absolut Saltfria Vägpartiet

Intervju med Bengt "LinkedIn" Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om Absolut Saltfria Vägpartiet.

Det började under inledningen av 1970 när jag var teknolog på LiTH då min studiekompis Lars Avellan Hultman och jag ondgjorde oss över saltet som fick Strängnäsbron att förstöras, gjorde vägarna "skitiga", snoriga och dessutom mörka på nätterna. Vi skrev till dåvarande Trafiksäkerhetsverket och påtalade nackdelarna med vägsalt.

Sedan har jag följt och studerat "vägsaltfrågan" till och från med varierat engagemang. Jag har tillskrivit Trafiksäkerhetsverket och Vägverket i omgångar, statsminister Göran Persson (med svar från näringsminister Björn Rosengren), m.fl. ministrar. Hade kommunikation med Catharina Elmsäter-Svärd om förbud. Lyckades inte, men det blev åtminstone vinterdäck på den tunga trafikens drivhjul.


Hon menade att Trafikverket har ett uppdrag att tillhandahålla "Effektiv halkbekämpning". Detta är dock inte möjligt. Impossibilium nulla obligatio est!

Det är ett lurendrejeri. Det kommer alltid att vara halt! Överraskning! Då smäller det desto värre. Sex döda oskyldiga bussresenärer dog för drygt tio år sedan i Rasbo, enligt erfarna bedömare som en konsekvens av salt i tjock snö. Vållande Ingemar Skogö, f.d. generaldirektör på Vägverket.

Jag har aldrig aktivt rekryterat medlemmar, men har medhåll från praktiskt taget alla friska och intelligenta medmänniskor, som förstått!

För många år sedan provade jag först med SALTFRIA VÄGPARTIET  men ändrade till Absolut Saltfria Vägpartier för att bli sorterad först bland småpartier. Tänkte också på Absolut Vodka som var en framgångsrik svensk produkt. Namnet har också en fysikalisk betydelse dvs vägar (vägpartier) som är absolut saltfria samtidigt som det är skarpt och tydligt partinamn.

Jag har använt blanka röstsedlar som fyllts i med "Absolut Saltfria Vägpartiet" vilka då är giltiga. 2014 lät jag trycka egna välliknande valsedlar i tre kulörer.

För snart fyra år sedan startade jag en blogg/hemsida för att i första hand skriva om vägsaltningen. Men där finns gott om andra alster. Se: www.absolutvetande.se.


F: På bloggen har du även berättat om ett personligt möte med Anders Ygeman där du försökt berätta om vägsaltet?

Ja, jag sprang ihop med honom en morgon på Gullmarsplan. Vi var båda på väg till jobbet. Jag var något sen, så jag åkte bara med några stationer eftersom jag skulle till mitt arbete på Söder.

Jag riktade mig till honom och med ordet: "Ygeman"! Han sträckte fram handen och svarade: "Anders".

Såvitt jag minns nämnde jag mitt namn och att jag studerat vägsaltfrågan sedan 1970. Jag visste ju att han var ordförande i Trafikutskottet och rimligen hade ett visst inflytande. Jag gick igenom alla nackdelar och problem med saltningen jag på några få minuter kunde komma på innan vi skildes efter några stationer.

F: Vilken är Absolut Saltfria Vägpartiets vision för Sverige?

Partiet ligger nära mitten men något åt höger. Det finns värdefulla åsikter i samtliga partier.
Kan hålla med Vänstern om att vinster i välfärd nog kan begränsas.
Kan hålla med Miljöpartiet om att vi bör minska slöseriet med plastpåsar men framför allt förhindra att plast hamnar i havet och förstör miljön.
Anser dock att CO2-diskussionen är överdriven.
Det är vansinnigt att kvalificerade IT-specialister, vilka vi har brist på, och vilka har lärt sig svenska, ska utvisas. Också tokigt att utvisa skolungdomar som har funnits i Sverige under flera år och som kan svenska.

Visionen är som i namnet, helt saltfria vägar. (Saltningen är brottslig verksamhet dvs
 1. Sabotage mot trafiksäkerhet
 2. Grov allmänfarlig ödeläggelse
 3. Grov ekonomisk svindel mot Sverige och mot det svenska folket. Totalt av storleksordningen 1% av BNP.
 4. Diskriminering, hets mot folkgrupp, dvs hets mot alla som vet att saltningen är felaktig.
 5. Livskvalitetsstympning (tråkigare att leva)
 6. Biologisk och upplevd miljöförstöring.)

F: I din blogg har du använt än grövre ord om vägsalt, t.ex. terrorism och jämförelser med Nazistyskland. Överdrifter, eller befogat?

Kan möjligen vara en viss överdrift men det är är också en metod att väcka intresse och att få läsare att haja till, precis som du själv. Jag använder också ibland stavning som Nazism, terrorizm, saltizm för att bidra till att associera till välkänd etablerad historisk brottslighet.

Det finns ju vissa likheter, i vart fall fyra likheter som inte kan bestridas:
 1. Ett kemiskt medel (gas resp salt)
 2. Dosering på ett begränsat område/utrymme
 3. Inget alternativ för de utsatta, offren, målgruppen
 4. Dödsoffer
F: Har du någon teori om vad som kan ligga bakom att vägsalt ändå används, bara inkompetens eller något allvarligare?

Bara inkompetens och möjligen jäv. Någon känner någon som tjänar pengar på saltningen. En form av suboptimering. Men det svenska samhället , vi medborgare, är alltid förlorare på saltningen.

Del två av intervjun.

fredag 8 september 2017

onsdag 6 september 2017

Säkerhetsregler frångås ständigt

Att IT-säkerhet skulle segla upp som ett hett politiskt ämne var väl oväntat för alla. Men medan Transportstyrelsen, Fortifikationsverket och Dan Eliasson är på tapeten tänkte jag dela med mig av några egna erfarenheter om IT-säkerhet. Även om jag inte vet något speciellt om de tre nämnda fallen så arbetar jag till vardags med IT-säkerhet för Försvarsmakten och ser kanske lite annorlunda på vissa saker än den breda allmänheten. Framförallt gäller detta avsteg och avvikelser från säkerhetsregler. Detta förekommer alltid och överallt. För vårt säkerhetssystem börjar det redan i kravställningen: 
Funktionen för autentisering skall, där så är möjligt, utnyttja säkerhetsmekanismer som är godkända av Försvarsmakten.
Redan i "Skall"-kravet har alltså beställaren Försvarets Materielverk öppnat ett kryphål: "där så är möjligt". Naturligtvis måste det motiveras varför man inte utnyttjar godkända säkerhetsmekanismer men man kan låta bli. Och låta bli det gör vi. I vår dokumentation används följande standardtext om kryptering:
Enligt svensk försvarsterminologi får begreppet "kryptering" ("encryption") och "krypterad" ("encrypted") enbart användas för krypteringsteknik godkänd av Försvarsmakten. I detta dokument används begreppen "skydd" ("protection") och "skyddad" ("protected") för att beskriva krypteringsteknik som inte godkänts av Försvarsmakten. 
Eftersom det inte finns någon av Försvarsmakten godkänd lösning för kryptering av LAN, av den typ vi behöver, så erbjuder vi bara "network protection". Vi har i vårt system inte heller ett hårddiskkrypto utan en "full disk protection solution". Detta har godkänts, levererats och används idag.

Om säkerhetskraven på systemet verkar alltför inskränkande kan man också åberopa generalklausulen i avtalet:
Säkerhetsfunktioner och systemfunktioner i systemet får inte vara i konflikt med varandra och därigenom förhindra varandras avsedda funktion.
Om en sådan konflikt ändå uppstår så kan alltid en lokal befälhavare beordra undantag från gällande säkerhetsregler. Jag själv blev ganska förvånad när jag besökte en systeminstallation och noterade att användarnas långa och komplicerade lösenord satt fastklistrade på papperslappar på tangentborden och fick förklarat för mig att detta var ett legitimt sätt att använda systemet.