måndag 11 september 2017

Mp och nazisterna

Det två av intervjun med Bengt "LinkedIn" Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Har du någon speciell tanke om situationen på Gotland, där ju vägsalt inte används?

Det är mycket märkligt. Men kan möjligen bero på att det är lite pittoreskt där och ingen vägförbindelse med fastlandet. Men visst är det diskriminerande och orättvist mot oss på fastlandet.


F: Om Miljöpartiet har du skrivit att "Miljöpartister är inte ett dugg bättre än Hitlers bödlar" och "Jag kan bara tolka in Miljöpartiets budskap som ett sätt att utradera människors livskvalitet. Allt som är roligt vill Miljöpartiet förbjuda." Det låter inte så positivt?

Mitt grundläggande svar bygger på vad jag svarat om partiets vision.. Jag menar att samtliga partier över 4 procent är delaktiga och oansvariga för saltningen, dvs sabotage mot trafiksäkerhet, samhällsekonomi, miljö och livskvalitet.

Men eftersom saltningen är ett miljöproblem (tycker de flesta) och eftersom Miljöpartiet är ett miljöparti är Miljöpartiet det riksparti som stå nazisterna närmast enligt den utredning som framgår i svar under 2a.

F: Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?
  • Saltfria vägar
  • Återupprättat militärt försvar
  • Lärare i våra skolor ska återfå auktoritet
  • Kompetenskrav på riksdagsmän (Idag kan 349 knäppisar bestämma över tio miljoner invånare)
  • Stärkt, oberoende, fristående, granskning av polisers och andra myndigheters brottslighet, försumlighet och maktmissbruk. Idag är det ju endast engagemang från t.ex. Kalla Fakta eller DNs Stefan Lisinski som kämpar för rättvisa.
  • Kompetenta generaldirektörer. (Exempel: Tyvärr har det utsetts ekonomer som GD på Vägverket/Trafikverket de senaste tre gångerna. Ingemar Skogö, Gunnar Malm och Lena Erixon. Trafikverket är ett tekniskt verk varför inte en civilingenjör?)

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

När det kommer en "snökanon", kanske bara en gång per vinter, ställer man in samtliga flighter. Det det bör man också göra med ledbussar och lastbilar med släp. Det är dessa som alltid ställer sig i vägen för och hindrar övrig vägtrafik när det kommer mycket snö.

Värmeslingor i fler branta backar som i Jönköpings utfart mot Borås. Man bör också bygga tak över vissa vägpartier för att minska nederbördsmängd och vägens värmeutstrålning till universum.

Ökad förståelse hos beslutsfattare att vägsalt inte räddar några liv. Vägsalt tar liv. Jan Pettersson på Trafikverket är en utpräglad lögnare. Men han fick väl byta befattning efter allt strul i järnvägen.

F: Finns det något som tyder på att du skulle få mer gehör för ditt motstånd mot vägsalt?

Problemet är att vi i Sverige är slappa, vi står inte med plakat och namnunderskrifter utanför Rosenbad och kräver saltfria vägar. Vi kom undan 2:a världskriget och är förslöade sedan dess. Vi har i stor utsträckning hjärntvättats av Socialdemokraterna att tro att vi har det bra i Sverige trots att vi har tappat hela försprånget sedan 1945.

Folk har uppfattning och tycker men orkar inte engagera sig, anser det vara meningslöst, eller vet inte hur man gör.

Här på Dalarö finns duktiga människor som Gert Westetgren utvecklande Brighter till gagn för diabetiker och Pierre Schori, välkänd diplomat och politiker. Båda har jag träffat flera ggr emedan de har anknytning till och boende på Dalarö. De har givit mig fullt stöd. Saltningen på våra vägar är helt fel.


F: Berätta lite om dig själv.

Se på LinkedIn.

Jag bor på Dalarö vid Dalarö Kanal. Spelar gärna golf, är med i HaningeStrand, eller åker utför i Alperna. Har också en Storö I från 1964 samt "veteranbil".

F: Hur började du arbeta för partiet?

Jag har t.ex. själv varit med om två tillbud då jag varit nära att köra av vägen som en konsekvens av saltningen. Jag har läst juridik samt har ett väl utvecklat rättsmedvetande. Kan inte acceptera att en myndighet eller ett statligt verk tillåts bedriva brottslig verksamhet som en konsekvens av att ministrar, typ Anna Johansson och Anders Ygeman, är inkompetenta och vilka tillsätter generaldirektörer som är minst lika undermåliga.

F: Inget tidigare/annat politiskt engagemang?

Nej, jag har inte varit formellt engagerad i något tidigare politiskt sammanhang.


F: Har du varit engagerade i något annat, nu eller tidigare?

Aktiv i Maskinteknolog-sammanslutningen i Linköping och fixat med fester.

Aktiv i styrelsen för Finspångs Pistolskytteklubb. Utvecklade klubbens verksamhet.

Ordförande i singelföreningen Visigoo, sångledare och toastmaster, två år under slutet av 1980-talet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar