onsdag 28 april 2010

Nynazister med mera, med mera

Just nu läser jag "Black Sun: Aryan cults, esoteric nazism and the politics of identity" av Nicholas Goodrick-Clarke. Det är en intressant bok om nazismens historia efter andra världskriget. Spännvidden hos de tankar och personer som förekommer i boken är förvånansvärt stor med tanke på att de alla i princip är nynazister. Här finns allt från våldsdyrkande engelska fotbollshuliganer som luktar öl och hatar svartingar, via sydstatsamerikaner som är så fanatiskt anti-kommunistiska att de menar att USA slogs på felsida i andra världskriget, till centraleuropeiska intellektuella som drömmer om en aristokratisk rasistisk ny värld inspirerad av hinduismens kastsystem.

Jag blir påmind om vilken vattendelare synen på islam är inom högerextremismen. Traditionella antisemiter har ofta haft en "soft spot" för islam, både på 30-talet och sen dess. Till viss del enligt ett "fienders fiende" resonemang men också med en sympati för betonandet av individens underkastelse (under kollektivet) och ett motstånd mot modernismen. För dagens populistiska främlingsfientliga grupper är däremot naturligtvis islam huvudfienden. Då fungerar "fienders fiende" åt andra hållet. Sverigedemokraterna till exempel har ju gjort helt om och är ett öppet sionistiskt parti (vilket är ett mycket gott skäl att inte kalla dem för nazister).

Ett fascinerande kapitel i "Black Sun" handlar om nazi-UFO litteraturen. En hel genre med böcker som resonerar om Tredje Rikets hemliga vapenforskning och expeditioner till polerna och Himalaya. Därifrån till nazistiska flygande tefat, hemliga baser på Nord- och Sydpolen och kontakter med upphöjda lärare i Shangri-la. Lägg till Tempelriddare, gnostiker, den heliga Graalen, traditioner från Babylon och utomjordingar från Aldebaran. Här får jag för första gången reda på att det fanns människor som kring 2005 väntade på att en flotta med 280 stridsskepp från Aldebaran skulle anlända för att hjälpa Nazityskland mot de allierade, efter att ett Vril-Odin skepp avsänt 1945 genom den transdimensionella kanalen kallat på hjälp.

"Black Sun" är en kronologisk uppföljning till Goodrick-Clarkes "The Occult Roots of Nazism". Om denna har jag tidigare skrivit: En seriös och akademisk bok om de små mystiska grupper i Tyskland i slutet av 1800- och början av 1900-talet som föregick nazismen. Goodrick-Clarke har lagt ner ett stort forskningsarbete innan han skrev boken. Den har 37 sidor noter och referenser och en bibliografi som upptar 22 sidor. Boken blir dock aldrig tråkig, därtill är de personer och grupper den behandlar alltför konstiga. Två huvudfigurer är Guido von List, med sina storslagna tankar om hur de gamla arierna levde, och Jörg Lanz von Liebenfels, skapare av teozoologin, en kristen rasistisk lära som såg bibeln som en kodad historia om hur mänskligheten fallit genom att man börjat parat sig med pygmeiska halvdjur.

Förutom Karl Maria Wilgut, som fungerade som Heinrich Himmlers personlige magiske rådgivare, menar dock Goodrick-Clarke att de olika mystiska rasisterna och ariosoferna hade ett ganska litet direkt inflytande på nazismen och Hitler personligen. Att liknande idéer dyker upp i båda grupperna ska nog snarast tolkas som att de båda är yttringar av samma underliggande strömningar, en stark revanschism efter första världskriget och en konservativ motreaktion mot den moderna världen. I boken finns ett kapitel som ägnas speciellt att bemöta en del av de mer sensationella och spekulativa skildringar som finns i böcker som till exempel Trevor Ravenscrofts "Spear of Destiny" och Louis Pawels och Jaqcues Bergiers "Morning of the Magicians".

Om man vill läsa om samma ämnen som ovan (utom kanske de mest extrema) men av en svensk författare kan man läsa Göran Dahls "Radikalare än Hitler?". Dahl är professor i sociologi och har forskat om "radikalkonservatism" och "neue Rechte" och hans bok behandlar i princip de som kallades "centraleuropeiska intellektuella" i det första stycket. Hur det kan komma sig att en konservativa tänkare kan kopplas ihop med en så radikal rörelse som nazismen får jag skriba mer om i ett annat inlägg.

fredag 23 april 2010

Kalla den "clown-lag"

I media rapporteras om den så kallade burka-lag (eller slöjförbud) som eventuellt ska införas i Belgien (och Frankrike). Se till exempel här eller här. Men det är inte en burka-lag utan en lag mot att vara klädd på ett sådant sätt att man inte kan identifieras. Alltså är lagen lika tillämplig på clowner som på personer med burka och skulle kunna kallas clown-lag istället. Att kalla den burka-lag visar alldeles säkert på intentionerna hos de personer som stödjer lagen, men det döljer samtidigt en del av problemet med lagen.

En riktig burka-lag skulle säga att muslimska kvinnor inte får ha på sig kläder som täcker ansiktet. En sådan lag skulle uppenbart vara diskriminerande eftersom det är en särlagstiftning som bara skulle gälla ett kön och en viss religiös grupp. Jag tror inte att något EU-land skulle kunna införa sådan lagstiftning. När man ska utforma lagstiftningen på ett icke-diskriminerande sätt lyckas man alltså också förbjuda clowner med ansiktsmålning. Att kalla den clown-lag visar på det löjliga i lagstiftningen.

Det kan vara värt att påminna om den debatt om maskeringsförbud vid demonstrationer som fördes i Sverige efter Göteborgs-kravallerna. Många personer var oroade över en sådan lagstiftning och vilka konsekvenser det skulle medföra. I Belgien får man nu alltså maskeringsförbud på köpet som ett specialfall av clown-lagen.

tisdag 20 april 2010

Natursmisk och grafologi

I slutet av 1980-talet var Hans Scheike ett vida känt namn i Sverige efter att han och de kvinnor han levde med ordnade ett sommarläger för flickor där smisk med björkris var en centralaktivitet. Efter att några av flickorna rymt blev det hela uppdagat och Scheike och kvinnorna dömdes till fängelse. Scheike ska ha skrivit några böcker om nyttan av "natursmisk" som till exempel "Lilla Bakboken- Om stjärtar och deras flickor" men de är inte officiellt utgivna och nog mycket svåra att få tag på. Jag har dock en annan bok av Scheike, nämligen "Grafologisk handbok för sökare: vem är du - vem blir du?". Scheike har nämligen en bakgrund som en av Sveriges mest välkända grafologer (handstilstydare). Mycket användbar om man skulle få något handskrivet brev någon dag.

En av Scheikes kvinnor, Brita Sylvan, har skrivit två böcker som jag har. Den första är "Jordbävningen : en häxprocess i modern tid" som ger hennes bild av det som inträffat och den förföljelse hon menar att gruppen utsatts för. Den andra är "Mi-rakel i Creos hus" en fantasy-bok om en fantastisk annan värld där allting blivit bra av att kvinnor regelbundet smiskas av sina män. Baksidestexten kan ge en försmak:
Vi får följa med in i en kommande tid av en annan närhet mellan människorna. En tid då dynamiska och frigörande krafter är självklara i mänskliga möten. En tid då unga möter äldre i värme och ömsesidighet, befriande demoni och skapande lust. En tid då 'Det kärleksfulla riset' är en livsgivande, förändrande krydda i vardag och ritual.

Då får hon väl gifta sig varje år

Handelns utredningsinstitut har kommit fram till att kronprinsessan Victorias bröllop kommer att dra in mer pengar än väntat till handeln i Stockholm. En utredare uttalar sig om att bröllopet säkert kommer att dra in mer pengar än vad det kommer att kosta. Men då borde väl Victoria gifta sig varje år?
Som statsanställd är det väl utmärkt om hon kan få en arbetsuppgift som är så ekonomiskt lönsam. Personligen skulle jag gärna se ett system där gemålsrollen kan roteras bland folket, eller kanske tilldelas utländska personer som gjort sig förtjänta. Om möjligheten till kungliga statsbesök är viktig för svensk exportindustri så borde väl chansen att få gifta sig med den svenska kronprinsessan vid en lyckad JAS-affär smälla ännu högre?

När vi ändå är inne på ämnet monarki: bevara succesionsordningen vid införandet av republik. Jag hoppas att vi en dag kommer att få republik i Sverige. Däremot vill jag inte då ha en direktvald president som statschef. Jag tycker att vi istället ska behålla succesionsordningen men utan ärvda ämbeten i toppen. Om kungen och kronprinsessan är indisponibla så blir idag talmannen statschef. Det är inget konstigt val: talmannen är ordförande för Sveriges högsta beslutande organ (riksdagen). Det är det naturliga valet av statschef i republiken Sverige.

måndag 19 april 2010

passphrase, inte lösenord

På många engelskspråkiga sidor på nätet ser man ofta idag ordet "passphrase" istället för "password". Jag har tänkt att det är ett utslag av amerikansk "political correctness" där man lägger stor vikt vid vilka ord man använder för att beskriva en företeelse. Men det verkar som om det skulle vara bra att prata om lösenmening och inte lösenord på svenska.
Företaget jag arbetar för just nu har skärpt sin IT-säkerhetspolicy (på grund av en olycklig incident där denna jättelika amerikanska militärindustriella koncern råkat smuggla militärt material till Kina). Som en del av detta krävdes att alla bytte lösenord till nya med minst 12 tecken (varav minst en siffra och versal). Detta gav upphov till stort huvudbry hos de personer som sitter bredvid mig i det öppna kontorslandskapet. Anledningen: det var så svårt att komma på ord som har minst 12 bokstäver. Ett lösenord är i första hand ett ord.

onsdag 7 april 2010

Plejadier, Jesus och rökningens faror

Sune Hjorth är en av de mest kända alternativa tänkarna i Sverige. Han har uppmärksammats för sina bestämda åsikter om rökning (mycket dåligt), städers storlek (inte större än Sundsvall) och främst utomjordingar och deras närvaro på jorden. Även hans förflutna som organiserad nazist har uppmärksammats. Han har skrivit tre böcker om utomjordingar och också översatt och givit ut "Mästarens lära och liv" som är Judas Iskariots sanna berättelse om Jesus liv. Hjorth tror på reinkarnation och tror själv att han var poeten Shelley i ett tidigare liv.

Hjorths första bok "Fantastiska resor med UFO" är skriven tillsammans med Ante Jonsson om dennes upplevelser med rymdmänniskorna. Jonsson förs ombord på rymdfarkoster av utomjordingar flera gånger och får senare följa med dessa till deras hemplanet. Där tas han om hand av en kvinna som har ägnat 30 år åt att studera honom, som sitt "fria val" i skolan (utomjordingarna lever mer än 300 år). Hon har också saker han tappat bort i sitt liv, en gammal fotboll han använt och en cykel han trodde blivit stulen. Jonsson får flera tillfällen att bada naken med henne. Utomjordingarna undervisar Jonsson om många saker: om faran för kärnvapenkrig, om miljöförstöring, om samhällsuppbyggnad och ekonomi.

I de två senare böckerna "Den dolda sanningen om UFO!" och "Rymdmänniskor på jorden!" förlita sig Hjorth mer på utländska källor. Framförallt på den schweiziske kontaktpersonen "Billy" Meier. Meier har valts att sprida sanningen om det pågående kriget mellan utomjordingar på jorden. På ena sidan de goda plejadierna (från stjärnbilden Plejaderna) och på andra sidan de onda utomjordingarna med deras hantlangare, den judiska "sionistiska frimurarmaffian". Den onda sidans främsta vapen är de "falska kultreligiösa troslärorna", främst kristendomen. Kristendomen som vi känner den är nämligen en förfalskning av Jesus (som egentligen hette Immanuel) egentliga lära. Till exempel Jehova i Bibeln är inte gud utan en tidigare ledare för de onda utomjordingarna på jorden. Den rollen togs senare över av Kamagol II som var ledare fram till den 27/12 1976. För att övertyga Meier om att det är sant får han resa tillbaks i tiden och träffa Immanuel. Meier har också kommit över ett dokument ("Talmud Jmmanuel") om Immanuels sanna lära som alltså översatts och gets ut av Hjorth.

Udda Boktips igen

Jag hade tänkt att ta upp projektet Udda Boktips igen i denna blogg. Alltså kommer jag då och då att publicera inlägg om olika intressanta böcker jag samlat på mig. Tidigare inkarnationer av projektet finns på Udda boktips och Det Udda Sverige.

tisdag 6 april 2010

Tips söder om söder

Eftersom jag snart ska flytta tänkte jag ge några tips på ställen jag hittat söder om söder:

Café Bakstugan i Västertorp. Möjligen Stockholms bästa café. Testa räkmackan. Bredvid den stora parkleken Lugnet.

Klubbensborg med Café Uddvillan. Trevligt café med badplats och vandrarhem.

Mälarhöjdsbadet. Bra badplats i Bredäng. Med naturlig "våg-maskin" i form av passerande båtar.

Erssons i Fruängen. Bra mat med inriktning på havslevande saker.

Konditori Lyran. Ursprunget till uttrycket "att vara på lyran"(?).

Prästers lust inte det största problemet

Skandalerna med övergrepp mot barn av präster inom den katolska kyrkan fortsätter att komma fram i jämn takt. Jag tycker dock att många debattörer (till exempel här, här och här) missar den viktigaste faktorn i affärerna. Katolska kyrkans inställning till homosexualitet är värd att diskutera liksom celibatet och den effekt det har på prästerna. Men det mest upprörande tycker jag är att kyrkan i många fall låtit bli att anmäla misstankar mot präster och också uppmanat föräldrar att inte göra det.

En handbollsföreningen kan råka ut för att en av deras anställda begår övergrepp mot några barn i klubben. Om styrelsen skulle få reda på det skulle de naturligtvis föra misstankarna vidare till polisen (om det inte redan var gjort) och sedan ta ställning till personens framtid i föreningen. Men den katolska kyrkan har sett sig själv som utanför, och ovanför, samhället. Prästernas beteende har setts som en moralfråga där kyrkan kan vara sin egen auktoritet och man inte behöver blanda in någon utomstående. Denna syn har säkert också delat av många föräldrar som kanske till och med litat mer på kyrkan än på polisen i en sådan här fråga. Därför har kyrkan kunnat omplacera präster utan att de brott de begått utretts eller lett till konsekvenser. Detta är precis ett sådant "sekt"-agerande som små nya religiösa grupper ofta misstänks för. Tydligen finns det fog att vara misstänksam mot stora och gamla "sekter" också.