måndag 8 april 2013

Ett försvar av den kärleksfulla agan

Jag har börjat läsa Finn Arne Imsens "Kärleksfull aga eller kränkande misshandel?" utgiven av BMC-förlag (2:a upplaga 1998). Den innehåller ett passionerat försvar av aga som uppfostringsmetod: 
Agan är nämligen kategoriskt och för alltid historiskt och profetiskt förankrad i den heliga urkund, som ger oss oförfalskad kunskap om botemedlen mot synd, sjukdom och död, långt bortom alla skammens smygvägar.
Det nuvarande motståndet mot aga är bara en del av en kampanj mot familjen där det legaliserade massmordet i form av aborter är den värsta:
Förintelsens gaskamrar i moderna och modifierade, erkända former har med jämlikhetsromantik, fått sina snillrika efterföljare, rakt in i vår vardag, utan kvalfylld saknad och sorgetårar. Levande varelser aborteras och blir säljbart och eftertraktat transplantationsmaterial på en nyetablerad internationell marknad med preparat och kroppsdelar som handelsvaror.