söndag 8 oktober 2017

I Fredens Hemliga Tjänst

Efter att ha låtit mig övertygas av argumentationen i Johannes Nilssons senaste bok ("Tyckonom", recension kommer(1)) så har jag börjat försöka lyssna på poddar. Och då känns det rimligt att Nilssons senaste alster "I Fredens Hemliga Tjänst" på podden "Bibliotek" skulle vara det första att lyssna på. Och det är den väl värd: denna mustig skröna om Johnny Bodes liv(2) som Kungl. Maj:ts hemlige agent under andra världskriget är mycket underhållande. Nu önskar jag bara att Nilsson inte dödar av sin hjälte i sista avsnittet utan kan fortsätta serien. På önskelistan står episoder där Bode är inblandade i striden mellan de svenska nazistledarna Birger Furugård och Sven Olov Lindholm, en envig mellan Bode och Helmuth Ternberg om makten i Stockholms hemliga värld och, så klart, möjligheten att köpa boken "I Fredens Hemliga Tjänst" fysiskt.

(1): Om Nilssons tidigare böcker "Recension" och "Blodtörst".
(2): Smart av Nilsson att anknyta till en så populär person som Bode.

Mats Jonsson "Nya Norrland"

Jag vill minnas att jag för en tid sedan föreslog Galago att de skulle ge ut en tjock seriebok av mig om Västernorrlands(*) ekonomiska historia, till största delen baserad på intervjuer med kommunalråd. Jag vill minnas att de tackade nej med motiveringen att den inte passade in i deras sortiment.

Men när Galagos redaktör Mats Jonsson själv skrivit en sådan bok ("Nya Norrland", Adlibris, Bokus), då passar det tydligen! Jonsson har under lång tid skrivit självbiografiska serier om sin barndom, ungdomstid och om livet som nybliven förälder. När han nu blivit gammal och hans barn börjat växa upp har han, som så ofta händer, börjat undrar över sitt eget ursprung och var han kommer ifrån.

Geografiskt (och mentalitetsmässigt) är svaret Bollstabruk, en liten bruksort utanför Kramfors med sågverket som största arbetsgivare.  Men den lilla välmående ort med affärer och service där Jonsson växte upp finns inte kvar, idag finns istället en utflyttningsort med övergivna och förbommade hus på Storgatan. Varför blev det så?

För att svara på den frågan genomför och redovisar Jonsson ett gediget research-arbete. Förutom en introduktionskurs i Ångermanlands ekonomiska historia, intervjuar Jonsson kommunalråd och ekonomer, före detta klasskamrater och elever som går i Ytterlännässkolan idag, och genomför enkätundersökningar med utflyttade under hela 1900-talet.

De svar han hittar är intressanta och öppnar för nya frågor om hur Sverige är organiserat idag, och vad som kommer att hända i framtiden. Ett av de viktigaste svaren är att Bollstas förfall inte beror på att ortens företag misslyckats, tvärtom. Bollstabruk är inte alls en tärande, outvecklad del av Sverige som försörjs söderifrån. Sågverket har aldrig gått så bra som idag, men i jämförelse med jämnstora företag i Stockholm som Dice och Klarna så är sågverkets produktion i så hög grad automatiserad och "lean" att de klarar sig på betydligt färre anställda än de personalintensiva verksamheterna söderut.

För en privatbilism-hatande kommunist som Jonsson sved det säkert extra att behöva konstatera vilken oerhörd betydelse bilen och de lokala entreprenörerna har för att Bollstabruk ska fortsätta vara en dräglig plats att leva. Från Stockholmshorisonten innehåller boken också roliga inblickar i livet på hipster-Söder och i bostadskarriären. Rekommenderas.

(*): Västernorrland som ligger i östra delen av Sverige ligger alltså väster om Finland där Östernorrland låg.
 
Full disclosure: jag har träffat Mats Jonsson privat.