8 av 10 läsare på Nordfront är inte Charlie visar vår undersökning. De flesta anser att allt prat om yttrandefrihet är hyckleri och har röstat på svarsalternativet ”Nej, men jag skulle skriva under kampanjen ‘Jag är Dan Park’”.