torsdag 22 september 2016

Om rasforskning i Sverige

Frågan om forskning kring medicinsk åldersbestämning av ungdomar har varit het den senaste tiden (trots att nyheten verkar vara sedan innan sommaren?). Framförallt inriktningen mot skillnader i tillväxt hos människor med olika ursprung. En del av kritiken har sakligt konstaterat att regeringen i detta sammanhang använt ordet "etnicitet" fel även, om detta, som Tobias Hübinette konstaterar, knappast är deras eget fel: det svenska språket har blivit utarmat av den anti-rasistiska agendan. Annan kritik har bestått av osammanhängande svammel om rasbiologi. 

Att det finns biologiska skillnader mellan människor är ett väletablerat faktum och detta är mycket relevant i vissa sammanhang: antag att det är ett känt att ursprungsbefolkningen i Korea (s.k. gula människor) reagerar ovanligt starkt på ett visst läkemedel och därför behöver en svagare dos för att inte ta skada. Antag att en svensk som är adopterad från Korea behöver denna medicin. Ska personen då, på grund av sin svenska etnicitet, få en hög dos och dö eller på grund av sin koreanska ras få en lägre dos och leva lycklig i alla dagar? (För flera exempel gå till denna rasistiska pamflett)

Samma sak för ensamkommande flyktignbarn: antag att rasrena afghaner normalt sett får sina visdomständer tre år tidigare än rasrena svenskar. Med de nya åldersbestämningarna skulle alltså alla afghaner mellan 15 och 18 år klassas som vuxna i Sverige och inte få stanna. Istället skickas de hem till krig och död eftersom vi i detta land har en beröringsskräck kring frågor om biologiska skillnader.

Att skriva de två stycken ovan var svårt eftersom det saknas väletablerade begrepp på svenskan. Att använda "rasren", Hübinettes "raskategori" eller ursprungsbefolkning i biologisk mening är problematiskt men detta är inte, i alla sammanhang, ett framsteg.
  

måndag 5 september 2016

Inneslutande sex

Tyvärr ser man fortfarande personer som använder uttrycket "penetrerande sex" för att beskriva sex mellan en snoppbärare och en snippbärare, där snoppen finns inuti snippan.

Detta är inte ett lämpligt uttryckssätt i de fall där snoppbäraren är en man och snippbäraren är en kvinna eftersom det är könsstereotypt. I stället rekommenderas uttrycket "inneslutande sex" där ett aktivt kvinnligt subjekt med sin snippa innesluter ett passivt manligt objekt.

torsdag 1 september 2016

Kolonialismen regerar i svenska media

Nog för att man visste att bevakningen av Afrika var eftersatt i Sverige och dominerades av koloniala perspektiv men att man år 2016 skulle rapportera om en "president Bongo" från landet "Gabon" i svarta Afrika det trodde jag aldrig.
Ovan en bild från Sydsvenskan på "president Bongo" där hans undersåtar stereotypt nog beskrivs som "ilskna", utrustade med "granater och automatgevär" som "stormar" saker.

I SVT fyller man på med en bild på "president Bongo"s pappa, också han kallad "president Bongo":
I dagens läge är det väl bara förvånande att man inte placerat "president Bongo" i Kongo:
Man får väl vara glad att tidningarna inte slänger i en "president Banana" i mixen.