onsdag 21 februari 2018

"En oväntad vändning" av Claes Hedberg

1992 träffar gruvingenjören Bo Hall en kvinna i baren på en finlandsfärjan som berättar för honom att hon sett en man hon kände igen på Sveavägen strax innan mordet på Olof Palme. Den mannen var Anti Avsan, vid den tiden polis, sedermera riksdagsman för Moderaterna.

Några år senare besöker discjockeyn Claes Hedberg ett behandlingshem för kriminella och träffar innehavaren Conny Larsson som berättar för honom att det inte är Christer Pettersson utan Larssons tidigare patient Lennart som dödat Olof Palme.

2011 ringer Claes till radioprogrammet "Ring P1" och uppmanar svenska folket att inte ge upp angående en lösning på Palmemordet. Dagen efter ringer Bo till Claes och kontakten är upprättad.

Tillsammans lär sig Claes och Bo allt om mordet på Olof Palme. De läser alla böcker som skrivits, de träffar andra privatutredare, de kontaktar vittnen, poliser och åklagare inom Palmeutredningen. Vid flera tillfällen försöker de kontakta Leif GW Persson (bland annat via Jonas Hallberg) för att lösa mordet. Till slut sammanfattar de allt de kommit fram till i boken "En oväntad vändning".

På ett sätt som vi känner igen berättar de om sina svårigheter i kontakten med Palmeutredningen. Hedberg berättar om sin besvikelse med den utredande personalen:
Jag har sett kriminalkommissarie Beck, Morse, Lindley och Wallander, för att nämna några, på TV. Dessa poliser visar lyhördhet och nyfikenhet när de utreder. De studerar sin omgivning, lockar fram bevis, ställer relevanta frågor och iakttar människor och miljöer.
Som exempel på denna nyfikenhet kan man ta Hedberg själv som hittar ett viktigt vittne i stolen bredvid sig på ett flyg till Gran Canaria 2011, som sett en bil med mörka rutor i centrala Stockholm innan mordet.
 
När Hedberg vid ett tillfälle får syn på länspolimästare Carin Götblad på ett tåg tar han genast kontakt med henne för att förmedla information om Lennart men det rinner ut i sanden. I november 2013 märker Hedberg att sms:en i hans telefon är i oordning, den håller på och hackas. Han ringer direkt till riksåklagare Kerstin Skarp men hon ringer inte tillbaka. Vid ett annat tillfälle blir Claes fotograferad på en restaurang i Göteborg. Han meddelar detta till utredare i Palmeutredningen men de säger sig inte kunna göra något.

Men även andra i närheten av fallet beter sig underligt: under ett möte 2012 kommer Bo och Claes på att de ska göra ett oanmält besök hemma hos ett vittne i utredningen. Hon håller på och målar om sin lägenhet och vill inte prata om mordet. När Claes besöker Ulf Lingärdes änka berättar hon att prästen på hans begravning bett människor att lämna familjen i fred.

Vid ett tillfälle varnar en utredare Hedberg för att bli rättshaverist. Han kan inte ha mer fel, som Hedberg själv säger
jag är nog en person med rättspatos. Jag har höga ideal och står upp för det jag tycker är viktigt.
Hedberg och Hall blir övertygade om att det finns en konspiration, en mörkläggning, kring mordet på Olof Palme. Men kanske finns det personer inne i konspirationen som försöker få sanningen känd? På Olof Palmes dödsbevis är hans adress felaktigt angiven. Är detta en signal från obducent Milan Valverius om att han tvingats underteckna ett dödsbevis som han inte stod för?

Efter att ha gått igenom alla fakta om mordet har Hedberg och Hall funnit att det bara finns en förklaring som stämmer med alla kända fakta: Olof Palme mördades inte på Sveavägen i Stockholm 1986. Han är inte ens död. På grund av skandalerna kring Harvard-affären och risken att hans insjuknande i AIDS skulle bli allmänt känd, bestämde sig Olof Palme helt enkelt för att gå i pension som statsminister.

Här följer en kort sammanfattning av den enda möjliga logiska och tydliga förklaring till hur "mordet på Olof Palme" gick till:

Olof och Lisbet Palme lämnar biografen Grand och promenerar hemåt längs Sveavägen. Utanför Skandia-huset (svenska Stay Behinds-högkvarter) byter de äkta Olof och Lisbet Palme plats med Olof Palme kopia 1 och Lisbet Palme kopia 1. Vid Dekorima står en "mördare" beredd och avlossar en startpistol mot Olof Palme kopia 1 som faller ihop på marken.  Lisbet Palme kopia 1 spelar chockad och hindrar samtidigt omkringstående från att upptäcka att Olof Palme kopia 1 faktiskt lever. "Mördaren" springer uppför Tunnelgatan. Hans Holmér med chaufför rullar sakta förbi "mordplatsen" för att se att allt fungerat.

Samtidigt anländer ambulans 912 med Olof Palme kopia 2 och Lisbet Palme kopia 2 till Sabbatsbergs sjukhus. De äkta Olof och Lisbet Palme förs genom Skandia-huset till en väntande bil med mörka rutor och åker med den för att hämta upp ambassadör Carl Lidbom. Strax därefter lämnar den äkta Lisbet Palme bilen och hämtas upp av en polisbil.

Nu anländer ambulans 951 till "mordplatsen" och hämtar upp Olof Palme kopia 1 och Lisbet Palme kopia 1 och dessa försvinner ur historien. På Sabbatsberg byts nu Lisbet Palme kopia 2 ut mot den äkta Lisbet Palme samtidigt som Olof Palme kopia 2  byts ut mot Olof Palme kopia 3, en redan avliden person. Lisbet Palme kopia 2 lämnar sjukhuset och hämtas senare upp av Hans Holmér som skjutsar henne till Sundbyberg. Den äkta Olof Palme och Carl Lidbom skjutsas till Borlänge där de hämtas med ett franskt regeringsplan och flygs till Frankrike.   

lördag 17 februari 2018

Sten Lindgren "Manual för kosmisk kontakt"

Sten Lindgrens "Manual för kosmisk kontakt" är en kort uppföljare till hans "Dialog med kosmisk kultur". Boken består av ett antal "dialoger" som Lindgren hållit med Cosmic Brother Hood (CBH) vid olika tillfällen under 1980- och 90-talen. Korta meningar utkastade på sidorna utan struktur.

Utspridd i boken finns lite mer information om utomjordingarna och deras verksamhet på jorden. CBH berättar att cirka 100 olika civilisationer har besökt vår planet under 1900-talet. Av dessa är det tio civilisationer som bedriver aktiva projekt här, varav CBH alltså är en. CBH är NORDIC TYPE BEINGS, det vill säga människoliknande med ljus hy, blont hår och blå ögon. De ondsinta Greys (grå), som får så mycket uppmärksamhet i USA, står för endast cirka fyra procent av alla besök på jorden. Alla kontakter går dock inte smidigt till: CBH säger att laservapen har använts och beskjutit skepp.

I Sverige har cirka fem personer avancerad kontakt med CBH och ytterligare ungefär tusen personer har tangerad kontakt. Av de som mött CBH i Sverige är två stycken präster. Hur det ska gå med en mer offentlig kontakt är osäkert. Regeringen i Sverige kan känna osäkerhet inför frågan om kontakt med CBH. Kontakt med annan kultur, en främmande intelligens. Kungahuset kan var ett alternativ: en offentlig dialog mellan dem och CBH är möjlig baserat på kungens roll att utveckla en ny roll och identitet. På en fråga bekräftar CBH att en del "crop-circles", sädesfält-ringar, skapas av dem med värmelaser.

När man läser boken är det lätt att fundera över om det doftar ganska mycker religion över tron på CBH.
CBH har oändlig energi och total kunskap om alla händelser.
Ganska snart suddar Lindgren ut de tvivel man kan ha med en bön till den oändlige:
Du oändlige Fader i universum
Låt oss utvecklas i harmoni i din kraft
Så ock alla bröder och systrar
På alla världar i Kosmos
och prat om frälsning och gudomliga principer. Att CBH eller någon annan civilisation var inblandad i skapandet av mänskligheten verkar också klart:
Inte det minsta osannolikt en genetisk support från främmande civilisation har skett
Genpåverkan har skett [] under mycket längre perioder ca 7 miljoner år
Vad är det då CBH vill lära oss människor? Bakom allt flummeri finns, som ofta i "new age"-kretsar, en minst sagt avog inställning till representativ demokrati:
 Superhjärnor - superintelligenta personer, har aldrig maktpositioner. Politiker representerar andra personer.
POLITIKER: Samordnar samhällets resurser, endast i kraft av mandat av folket. Ofta för korta perspektiv. Yvigt och med självsäkerhet i talet, människor duperas.
En svag politiker kompenserar med vapenköp, IT-satsning eller dylikt.
Politiker har uppmärksamhet på duktiga röstare.
CBHs slutsats: Varför låter ni er inte ledas av dem som är klokast och snällast?
Från en organisation som i nästan allt är svepande och otydlig har CBH förvånande konkreta saker att säga om islam:
Islam vill inte tillåta individuell kontakt med Gud. Går genom en annan person.
Långa ord är ett handikapp för islam.
Andra ämnen där CBH vill dela med sig av sina vishet är matematiken:
Primtal är heliga tal i universum. De ger insikter om andra kunskaper.
Den gemensamma nämnaren i universum är kännedomen om primtalen.
Avståndet från ett primtal till nästa ökar.
Inget primtal slutar på 0.
Raelianerna:
Raelrörelsen: Oblyg exploatering av mänskligheten, människans hopp och framtid. Saknar filosofisk mognad.
Rael: Om han snubblat över något har han förvaltat det illa.
Boktryckarkonsten:
Boktryckarkonsten kom 400-500 år för tidigt. Konsten att föra dialog har ej blivit färdigutvecklad.
och ordet ufo:
[E]rsätta UFO med MKO (Möjligt Kosmiskt Objekt).

fredag 2 februari 2018

Kwame Ingemar Ljungqvist "Aids Tabu"

En intressant bok om HIV och Aids. Ljungqvists huvudtes är att HIV och Aids uppkommit, avsiktligt eller inte, i laboratorier vid försök med att korsa virus av olika typ från olika djurarter. Därifrån spreds smittan, återigen avsiktligt eller inte, främst bland homosexuella och andra utsatta grupper i USA. Den utprovning av ett nytt vaccin mot hepatit B som gjordes bland homosexuella i New York 1979, samtidigt som de första Aids-fallen i världen upptäcktes där, är ett av Ljungqvists indicier.

Ljungqvist menar att teorin att Aids började i Afrika och där spreds till människor från apor är en bortförklaring som avsiktligt utnyttjar rasistiska fördomar om afrikaner. Boken redogör nogrannt för sjukdomens historia och de olika teorier som förts fram om den. Ljungqvist berättar också hela historien om Robert Gallo som fram till 1991 var ledande i amerikansk Aids-forskning men som det visade sig hade stulit och förfalskat resultat.

Ljungqvist ser bakgrunden till HIV i den militära forskningen kring biologiska vapen och i det oansvariga sätt forskning kring virus hos djur sköts. Obehagligt profetisk blir Ljungqvist när han (i boken som kom ut 1992) pekar ut BSE, idag mest känd som 'Galna ko-sjukan', som ett trolig virus som kan börja påverka även människor. I boken presenteras också en alternativ teori (föreslagen av Jakob och Lilli Segal) om hur Aids fungerar och förklaras hur aspirin skulle kunna vara verksamt mot HIV-infektion.

Ljungqvist vill med sin bok bryta den tystnad om alternativa Aids teorier och biologisk vapenforskning som han anser råder i massmedia. Han citerar Gudrun Schyman 'När det gäller Aids ursprung skulle det kunna vara troligt att det har ett artificiellt ursprung och jag stöder kraven på en tvärvetenskaplig granskning'.

tisdag 30 januari 2018

Bechir Rabani blev mördad?

När en person som Bechir Rabani dör oväntat så ger det naturligtvis upphov till en mängd spekulationer. Nyheten om hans död spreds huvudsakligen genom en film på YouTube, postad av Granskning Sverige, under rubriken "Robert Aschberg anmäld för misstänkt mord". Redan där pekas möjliga gärningsmän och ett motiv ut:
Medborgarjournalisten Bechir Rabani dog den 15 december i sitt hem under mystiska omständigheter. Det påstås att han har dött av en hjärtinfarkt. Av en tillfällighet råkade hjärtinfarkten komma samma dag som Bechir Rabani hade ett stort avslöjande om Robert Aschberg, bara dagar efter att han försökte konfrontera Robert Aschberg i hans hem och dagar efter att Robert Aschbergs fru hotat Bechir Rabani till livet. Nu är Robert Aschberg anmäld för misstänkt mord på Bechir Rabani Robert Aschbergs farfar Olof ”röde bankiren” Aschberg hjälpte sin gode vän, massmördaren Josef Stalin, att tvätta de pengar som kommunistpartiet i Ryssland tillskansat sig genom att råna banker i Ryssland innan revolutionen. Det arvet, efter den folkmordsfinansierande judiske bankiren Olof Aschberg, har möjliggjort Robert Aschbergs mediasatsningar genom åren. Robert Aschberg själv är en aggressiv förespråkare för massmördaren Mao Zedongs metoder. Mao Zedongs metoder byggde på principer att slå ut små aktörer på ett tidigt stadium. Samma metod används frekvent av den israeliska underrättelsetjänsten Mossad i sin kamp mot palestinska opinionsbildare. Enligt en avhoppad Mossadagenten Claire Hoy Victor Ostrovsky i boken "Med sveket som vapen", https://biblioteket.stockholm.se/tite... måste fienden tillintetgöras innan de får för stort medialt genomslag. Exakt i den position som palestiniern Bechir Rabani nu befann sig i. Nu är han mystiskt död! Trots att han var fullt frisk och ung. Det här blev Beshir Rabanis testamente: https://youtu.be/w4cJzKvKCfc Nu är Robert Aschberg pga av hans historia som massmordshyllare, hans motivbild, hans nära band till våldshyllande/våldtäktsbenägna AFA/Expo och hans nära vänskap med mördaren Jacques Wallner och misstänkte mördaren och hustrumordbrännaren Tobias Hubinette anmäld för misstänkt mord, alternativt medhjälp till misstänkt mord.
I beskrivningen av Robert Aschberg ovan är det två saker som lyfts fram: hans kommunistiska kopplingar och hans judiska bakgrund. Att det var det senare som flest spann vidare på förvånar inte.

Om man hittar spår till judar i en konspirationsteori så är ödlorna inte långt borta.
Mossad Murdered Palestinian Journalist Bechir Rabani? Robert Aschberg suspect
Olof Aschberg looks very reptilian on this Wikipedia picture. Therefore it is not fare fetched to imagine that Robert Aschberg probably has a high level of reptile genes also. I know Aschberg personally from my research into the M/S Estonia ferryboat massmurder, which Aschberg covered up completely, helping the killers going free still today. He is extremely short with a typical short man syndrome and very cold in his aura.
We know from the Jewish reptilian expert Simon Parkes, that Mossad is under direct controll from the white Dracoreptilians. (källa)
Det finns ju också fler som dött av hjärtattack.
Tre dödsfall i modern svensk politisk historia som inte väckt de frågetecken man kan anse att ett samhälle med en fungerande journalistkår borde ha gjort…
    2017-12-15: Bechir Rabani, medborgarjournalist som strax före sin död utrett och konfronterat Robert Aschberg efter att denne sökt upp och ofredat en kvinna på hennes arbetsplats, eftersom Aschberg inte gillade vad hon skrivit i sociala medier om den utländska politiska vänsteraktivisten Fatemeh Khavari. Den preliminära dödsorsaken har angetts till “hjärtinfarkt”.
    2007-01-22: Klas Bergenstrand, SÄPO-chef som årskiftet 2006/2007 kritiserade regeringen Reinfeldts FRA-lag – och några dygn senare dog i vad läkarna beskrev som “förmodad hjärtinfarkt”.
    1998-05-19: Odd Engström vice statsminister. Enligt uppgift drabbad av “hjärtinfarkt” bara timmar innan han skulle träffa den tyske dokumentärfilmaren Jutta Rabe rörande M/S Estonias förlisning. Enligt uppgift hade Rabe bevis om Estonias öde som motsade den officiella versionen. (länk)
Men hur går man till väga när man ska tysta en besvärlig sanningssägare? Man kanske använder en hjärtinfarktspistol?
Misstanke om mord genom hjärtinfarktspistol finns. (källa)
Eller injektioner av kaliumklorid?
Jag hoppas att obducenterna kollar upp om Rabani hade ovanligt hög halt av kaliumklorid i sitt blod. Kompletterande information kan lämnas i kommentarsfältet. (länk)
Vissa nervgifter kan orsaka hjärtattack.
Samhällsnytt har även varit i kontakt med tjänstgörande stationsbefäl i Helsingborg som inte heller vill svara på frågan om några toxikologiska prover ingår i en vanlig obduktion eller uppge sitt namn:
– Om det visar sig att han dött av hjärtinfarkt då är det det som är dödsorsaken.
Men är du medveten om förekomsten av nervgifter som orsakar olika tillstånd som till exempel en hjärtattack?
– Det vet jag ingenting om… (länk)
Naturligtvis finns det lönnmordsexperter som kan tillfrågas.
Was Swedish journalist Bechir Rabani murdered, just hours before a planned major exposure of media giant Robert Aschberg? Author and researcher Ole Dammegard interviews former Black Op-independent contractor Cody Snodgres, involved in many secret assignments during his career, including assassinations, about how a possible heart attack could have been done by a hit team and what to look for at the autopsy. (länk)
Alla var dock inte helt övertygade om att Aschberg-spåret är det rätta.
Kanske Facebook är inblandade?
Eller kanske Stay Behind?
Journalisten Egor Putilov berättar en del om sina kontakter med Rabani innan mordet.
Två veckor före sin död kontaktade Rabani mig på facebook: han fick en varning från en kontakt inom "säk" om att han ska "vara försiktig" och att han kartläggs. Han trodde att syftet var att gräva fram skit på honom.(länk)
Putilov kan också rapportera om underligheter efter Rabanis död.
I fallet med Bechir Rabani verkar det dock som att Facebooks personal manuellt gått igenom alla hans chattar och tagit bort meddelanden under en viss period, medan andra förblivit intakta. Inte minst gäller det meddelanden som kan vara relevanta för hans dödsfall i fredags – som när han berättade för undertecknad för två veckor sedan att han hade varnats av Säk om en pågående kartläggning mot honom och behovet av att vara försiktig.(länk)
Putilov spekulerar också i att, om Rabani blev mördad, kan det bero på att han "kommit något riktigt stort på spåren som han själv inte insåg betydelsen av."
Men vem då, om inte Aschberg? Vem som helst. I nuläget vet vi för lite om vilka gräv Rabani arbetade med. Vill man stoppa någon viktig information från att komma ut arbetar man förebyggande – utifrån hur journalister själva arbetar. Om man mördar en undersökande journalist – då är det för sent och då kan man räkna med att den skyddsvärda informationen kommer ut förr eller senare. (länk)

Frimurare i Sydafrika

Ingen resa är fullständig utan lite frimureri-aktiviteter. I detta fall blev det besök på museet The Slave Lodge i Kapstaden.

Faktum är att de i Kapstaden haft två konkurrerande loger: den holländska som grundades först.
 Och senare även en engelsk.
 Passare och vinkelhake.
 En engelsk frimurarmedalj.
 Mycket stilren med ett G i mitten.
 Ett traditionellt förkläde.

måndag 29 januari 2018

Bechir Rabani är död

Strax innan jul hittades medborgarjournalisten Bechir Rabani oväntat död i sitt hem. Detta har gett upphov till reaktioner från de mest spridda håll, vilket skildras i detta inlägg.

För den som inte vet vem Bechir Rabani var (se här för lite information om Bechir Rabani på Wikipedia) kan kort sägas att han gjorde sig känd genom en del aktioner/Youtube-videor med udden riktad mot etablerade journalister och politiker. Han är även den aktivist som beskrivs i detta program om George Soros utan att nämnas med namn. I vissa kretsar pekades han ut som främlingsfientlig och/eller antisemit. I andra var han en superhjälte.
Bechir avled natten till fredagen i sitt hem – 33 år gammal – och tankarna går förstås till många andra vars död inte intresserar mainstreammedia. För dem var Bechir Rabani ett skadedjur, för oss i sanningsrörelsen var han en superhjälte (källa)
Eller kanske till och med den störste superhjälten.
Du var 33 år när du gick bort. Samma ålder som vår Herre Jesus Kristus konstaterar jag. Jesus är världens förste och störste dissident. Han offrade sig för mänskligheten och dog inte förgäves utan för vår skull, och ditt offer för Sverige skall heller aldrig glömmas. (källa)
På flera olika platser i landet genomfördes manifestationer till Rabanis minne.
Göteborg:
Helsingborg:

Från alla delar av alternativ media strömmade kondoleanser in. NewsVoice:
Vi kan med stor sorg meddela att Bechir Rabani är död.
Bechir var en orädd kämpe som brann för rättvisa och som utan att tveka stod upp för alla de som själva inte kunde, eller vågade. Vi kommer minnas Bechir för hans energi, hans drivkraft och inte minst allt hans arbete.
Vi vet i nuläget inte orsakerna bakom dödsfallet och ryktesspridningen är stor så tills vidare information finns kan vi endast skänka våra tankar och kondoleanser till Bechirs familj och anhöriga i denna svåra tid.
Vila i frid Bechir. Du är en hjälte! Saknaden är och förblir stor. (källa)
Nordiska ungdom:
Pressmeddelande: Nordisk Ungdom arrangerade en minnesstund för Bechir Rabani (källa)
 Vaken:
Vi på Vaken.se skickar Bechirs familj våra djupaste kondoleanser. (källa)
Jag vet inte vilken religion Rabani bekände sig till men tror ändå att han blev lite förvånad om han hamnade i Valhall efter döden.

Även utländska alternativ media kom med beklaganden även om de inte kunde göra det utan spekulationer om dödsorsaken.
A popular Swedish alternative media journalist, Bechir Rabani, has died today under suspicious circumstances, while investigating Robert Aschberg – a Jewish journalist and radical leftist. (källa)
Och att slänga in Soros i rubriken kan nog locka läsare.
An investigative journalist, who went undercover to infiltrate violent leftist groups such as Antifa, has been found dead shortly after he vowed to expose billionaire globalist, George Soros. 33-year-old Bechir Rabani was a hugely popular Swedish independent reporter, well known for his daring exposés. (källa)
Naturligtvis förärades Bechir Rabani med en en egen hashtagg, #viärallabechir.

Bland de få som inte ville uttrycka sorg efter Rabanis bortgång fanns två framträdande SD-politiker.
Bechir Rabani hade inte ens varit död i ett dygn innan Kent och Ted Ekeroth gick till attack mot honom på Facebook. ”För att nyansera bilden av Rabani, som många nu hyllar okritiskt”, skriver Kent Ekeroth när han delar en skärmdump från Expo som hetsar mot Rabani. (källa)
Reaktionerna på Rabanis död var så omfattande att Henrik Johansson från "Inte rasist men..." spekulerade i om de skulle få mer bestående konsekvenser
Får jag sia om framtiden är det just en sån här gnista som har potential att tända krutdurken. (källa)
En tanke som gillas av Nordfront:
Johansson nämner närmast skräckslaget de många hundratusentals visningar Rabanis egna verk samt olika diskussionstrådar om hans frånfälle fått och liknar detta med ”en antisemitisk folkstorm”. Propaganda om judar som en ”allsmäktig grupp med mord i sinnet och världsherravälde som mål” har ”potential att nå hundratusentals svenskar” menar Johansson. (källa)
Naturligtvis har det funnits många spekulationer om hur och varför Rabani dog, dessa speglas här.

söndag 28 januari 2018

Sydafrikanska djur

Under julen besökte jag Sydafrika och tänkte posta lite bilder från resan. Först ut en samling av de djur jag såg under resan.

Vi besökte Addo Elephant National Park där det fanns gott om elefanter.
Vid vattenhålen flockades djuren.

Zebror var det också gott om.
Noggranna säkerhetsföreskrifter.

I parken fanns det översiktstavlor om var de stora djuren senast setts.
Någon sorts horndjur.
Apor fanns överallt där det finns människor.
Pumbaa
På andra ställen såg vi lite pingviner, dock inga vilda.
I Kapstaden hade de sälar.