onsdag 26 februari 2014

Det tidigare skrivna om Sydafrikaspåret

Med anledning av Svenska Dagbladets artiklar om Stieg Larssons teorier om Palmemordet kommer här en sammanställning om vad som tidigare skrivits i Palmemordslitteraturen om det så kallade Sydafrikaspåret.

Redan direkt efter mordet pekade Lisbet Palme ut Sydafrika som en möjlig misstänkt till mordet. Palmes engagemang i ANC skulle ha uppfattats som ett hot av regimen.

I ett brev till Expressen säger Mari Sandström, som jobbat vid FNs flyktingkommision, att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att mordet planerades av tre sydafrikaner i samarbetet med en tysk vid namn Franz Esser. Hon har också fått veta att mordet är direkt relaterat till morden på ANC tjänstemännen Griffiths och Victoria Mxenge. Enligt en informatör till Svenska Dagbladet var Palmes mördare tre män ur det sydafrikanska poliskommandot COIN. En västtysk med kriminellt förflutet ordnade de praktiska detaljerna, bland annat en campingbil för transporter.

Mari Sandström ska också lämnat ett tips till polisen att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att Craig Williamson organiserat mordet. Enligt sydafrikanske säkerhetsofficeren Eugene de Kock låg Craig Williamson bakom mordet på Palme. Två andra officerare, Dirk Coutzee och Peter Casselton, har stött de Kocks anklagelser och pekade ut fler inblandade: James Anthony White (som höll i vapnet) och Bertil Wedin. Williamson och White ska vid tiden för mordet varit anställda vid ett företag som heter Longreach. Enligt uppgift var Giovanni Mario Ricci inblandad i Longreach och Ricci, i sin tur, hade nära förbindelser till den italienska frimurarlogen P2. de Kock ska ha fått sina uppgifter från Phillip Powell. Uppgifterna om White ska komma ifrån Rian Stander, anställd vid Longreach. Casselton ska ha pekat ut Bertil Wedin som skytt.

Bertil Wedin ska ha sagt till en korrespondent för den engelska tidningen Times att en PKK-liga ledd av en tysk kvinna mördade Palme. Wedin påstod också att SÄPO kunde bekräfta hans uppgifter. I ett annat sammanhang ska Wedin ha sagt att han har information som pekar på att Irak kan ha legat bakom mordet på Palme. Motivet ska ha varit att Sverige sålde lastbilar till Iran.  

Enligt Brian Davies ska Williamson och White vara inblandade i mordet men mördaren ska komma ifrån PKK. Denne ska ha rekryterats av en CIA-agent som var god vän till Williamson. Enligt EIR utfördes mordet av Sydafrika men uppdraget kom från Club of the Isles, en organisation som ansvarar för en stor del av världens vapen och narkotikatrafik. I ledningen finns bland annat  George Bush och Margaret Thatcher. Motivet för mordet ska ha legat i risken att Palme skulle avslöja vapenförsäljningen till Iran och Irak. En utlösande faktor var den raid svensk polis gjorde hos vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz 1985 som avslöjade att Bofors sålde vapen via Östtyskland

Karl-Gunnar Bäck fick några dagar efter mordet besök av en engelsk underättelseman som bland annat nämnde att sydafrikanska intressen, några svenska affärsmän och några poliser skulle vara inblandade i mordet. Samordnare skulle vara Robert "Bob" Wilson som då ledde företaget A E Services i London. A E Services pekas även ut i samband med mordet på Rajiv Gandhi. Det har föreslagits av Lars Borgnäs att Williamson kanske samarbetade med svenska högerextremister och poliser. Även Gerry Gable, chefredaktör för Searchlight, har föreslagit samma sak.

Frilansfilmaren Boris Ersson ska ha lämnat en detaljerad skriftlig rapport till Palmeutredningen med namn på de sydafrikaner som legat bakom och utfört mordet.

För mer information och källor se Teorier om Palmemordet.  

torsdag 20 februari 2014

Mer mera bokhylla

Här kommer de sista bilderna från min stora bokhylla (kvar finns naturligtvis den lilla bokhyllan och kartongerna på vinden).
Lite geografi och skönlitteratur (svenska, franska):
Ytterligare två hyllor skönlitteratur:
En hylla TV plus lite kriminallitteratur:
Mera brott:
Folianter:
Skönlitteratur:
Skönlitteratur (engelska):
Skönlitteratur:
Blandat och högerextremism:
Mer folianter:
Skönlitteratur:
Blandat, nyinkommet:

Se också Mer bokhylla, Shelfie och Bokbilder.

Ukraina, Thailand, Syrien, Egypten,...

Ett av de mer irriterande felsluten rörande utrikesbevakningen är tron att motståndare till en diktatur alltid är för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är helt enkelt inte sant: i Ukraina är en av ledande krafterna i oppositionen det fascistiska partiet Svoboda, i Thailand kräver gatudemonstranterna avskaffande av demokratin, i Egypten slåss anhängare av en militärdiktatur mot anhängare av teokrati, i Syrien utgörs mycket stora delar av upprorsmännen av sådana som vill begå folkmord på en landets minoriteter, och så vidare.

Detta är inte ett försvar för diktaturer men massmedia måste växa upp och inse att allt inte är svart eller vitt.   

tisdag 18 februari 2014

Bilder inifrån det militärindustriella komplexet

Några bilder inifrån det militärindustriella komplexet år 2013.

Sankta Barbara firas traditionellt av artillerister i början av december, i Holland med speciell dryck. 
Skjuttabeller är praktiskt att ha på skrivbordet.
Militära konferenser hålls företrädesvis i skumma källarlokaler.
Ett muslimskt bönerum är en nödvändighet i den militära branschen.
Jobbar man med Windows får man räkna med en blåskärm ibland.
På utländska mässor används en annan marknadsföring än hemma.
Doorgunner i helikopter.
Stort flygplan.
Att skaffa ett flygplan är första steget, sen får man beväpna det.

måndag 17 februari 2014

UddaBoktips i sociala medier

Kanske någon är intresserad av ta del av sådant jag delar i andra sociala medier? I så fall finns följande att välja på:

Twitter: udda_boktips, delar länkar till intressanta saker, sprider ibland åsikter. Ägnar ingen tid åt att "debattera" med inlägg på 140 tecken.

Reddit: udda_boktips, delar länkar om svenska förhållanden. Ibland aktiv kommentator.

Google+: +UddaBoktips, delar en del av det som finns på Twitter. Försöker bygga någon sorts nätverk.

Pinterest: UddaBoktips, delar bilder av olika saker. I Udda Boktips finns en mängd böcker av intresse som jag hittat på nätet, i Egna bilder finns foton tagna av mig.

Tumblr: UddaBoktips, delar en del länkar från Twitter. Lite oklart om jag kommer att använda detta konto till något.

Mer bokhylla

Eftersom jag blev ombedd kommer här fler och bättre bilder på min bokhylla.
Två hyllor blandat:
Mest konspiration, lite ufo:
Religion, svensk konspiration:
Palmemordet, blandat:
Palmemordet, ufo:
Konspiration, svensk konspiration:
Palme, religion:
Religion, svensk konspiration:
Skönlitteratur, religion:
Skönlitteratur:
Blandat, serier:
Serie, blandat:
Blandat, geografi:
Detta var typ hälften av stora bokhyllan, resten i morgon.
Se också Shelfie och Bokbilder.

fredag 14 februari 2014

Röstar ekonomijournalister på Moderaterna?

Vid JMG ("Journalistik, Medier och Kommunikation") på Göteborgs universitet studerar man svenska journalister, deras åsikter och relationer till världen. I den senaste upplagan av "Svenska journalister 1989–2011" redovisas följande angående journalisters partisympatier:


För ekonomijournalister får vi alltså partisympatier i fallande ordning: mp 39%, v 20%, m 17%, s 12%, fp 7%, c 4% och kd 1%. Så svaret på frågan torde vara nej: ekonomijournalister röstar inte på Moderaterna. Man kan också notera att sport och nöjes-journalister i högre grad röstar på Moderaterna (26% respektive 23%) än ekonomijournalisterna. 

För mer om detta se Spelar det roll att alla journalister bor på söder?

onsdag 12 februari 2014

Har antisemitism med judar att göra?

För mig har de många diskussionerna om vad antisemitism egentligen är varit ganska ointressanta. Jag har haft en ganska enkel bild av antisemitismen som sammanfaller med vad till exempel Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter säger (enligt Wikipedia):
Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judar eller icke-judar och/eller deras egendom, mot judiska gruppers institutioner samt religiösa byggnader och platser.
 eller för den del Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) (från Vad är antisemitism?):
Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp.
Jag har alltså uppfattat antisemitism som ett hat mot judar som grupp just för att de är judar. Eller annorlunda uttryckt, antisemitism är en form av rasism riktad mot judar. Detta synsätt har flera fördelar: det tydliggör varför det är fel med antisemitism (individer döms för den grupp de tillhör) och, kanske, hur man kan motverka den (i princip genom ökad kunskap). Jag kan också inse att antisionism inte är samma sak som antisemitism (om inte andra etniska grupper har rätt till ett eget land behöver inte judarna ha det).

Detta sätt att uppfatta antisemitismen delas dock inte av alla. Jag blev uppriktigt förvånad när jag på Rasmus Fleichers blogg läste inlägget Ryktet verkar genom att spridas: en krönika om antisemitism:
Rasismen är visserligen en närbesläktad fördom, men antisemitism bör inte missförstås som en typ av rasism. Detta just eftersom antisemitismens kärna inte består i ett generellt hat mot judar, utan fantasierna om en oerhörd och osynlig makt.
Detta skulle kanske kunna avfärdas som "person på nätet uttrycker underlig åsikt" men Fleicher är inte riktigt vem som helst. Förutom att jag personligen mycket uppskattar hans tankar inom många vitt spridda områden är han verksam som historiker vid Stockholms universitet. Han har varit en aktiv debattör inom området antisemitism och högerextremism i många år och det ovan länkad inlägget är en introduktion till en krönika Fleicher skrivit åt Svenska kommittén mot antisemitism.

Fleicher menar alltså att antisemitism inte är rasism mot judar, faktiskt handlar antisemitism inte ens huvudsakligen om judar utan om en typ av konspirationstänkande. Även om jag naturligtvis vet att "fantasier om en oerhörd och osynlig makt" historiskt sett är ett ofta återkommande inslag i antisemitismen tycker jag att denna omdefinition är mycket olycklig.

Enligt denna definition är alltså en person som anser att vi bör döda alla judar för deras kollektiva skuld för Jesus död, men som inte tror att judarna besitter någon dold makt, inte antisemit. Medan en annan person som tror att det finns en Eurabia-konspiration bland ledande EU-tjänstemän syftande till att islamisera Europa för att fortsätta Hitlers utrotning av judarna, inte bara är en idiot och islamofob utan dessutom också antisemit.  

torsdag 6 februari 2014

Rapport från en militärkonferens

Jag vill dela med mig av några observationer och citat från min första militära konferens som jag besökte förra hösten.

Det är ungefär lika många kvinnor på denna militära konferens som på en genomsnittlig akademisk matematikkonferens. En skillnad är att jag för första gången ser någon åberopa "Chatham House Rule": informationen som förmedlas är fri att sprida men bara utan att man anger källa. Även på en konferens med mest officerare känner man igen fransmännen på de elegant knutna halsdukarna. Fransmännen som talar på konferensen väljer att betona att de bara följer NATO standarder och inte några amerikanska. Naturligtvis har de också egna beteckningar och förkortningar som bara används i Frankrike (inte ens i fransktalande Belgien). Med detta och halsdukarna är de nästan en parodi på sig själva. Även detta från fransmännen:En diskussion om framtida krigföring ("efter Afghanistan" som man säger)  väljer man att illustrera med bilder på en datormodell av Kismayo i Somalia. Ett tips att lägga på minnet kanske. Ett amerikanskt företag väljer följande bild för att illustrera "Hotet i framtiden":
(Irans Ahmadinejad, Syriens Assad, Hizbollahs Nasrallah). Ett företag visar teknik för att skapa kartor från satellitfoton, lämpligt till exempel för fientligt territorium. De visar några slumpmässiga exempel på kartor de genererat: ett övningsområde i USA,  Assads palats i Damaskus och en upparbetningsanläggning för uran i Iran (möjligen Natanz?).

Amerikanska US Marine Corps har ett "Center for Lessons Learned" och ett "Warfighting Laboratory". Säga vad man vill men de har i alla fall känsla för namngivning. Tydligen har till och med norrmännen ett "battle lab". Dessutom har de försökt döpa det efter den svenska dynamit-kungen men på typiskt norskt vis stavat fel, NOBLE. Språkbruket för att beskriva att man använder bomber för att bekämpa mål (det vill säga döda människor) varierar mellan föreläsare från "kill" till "kinetic event". Att döda människor med drönare (eller UAS som den korrekta termen är) heter med en fackterm "targeting". En amerikansk ANGLICO som arbetat på "targeting" i Afghanistan delar med sig av sina erfarenheter:
UAS using for hunting and killing, 100% for, can't be a bigger fan.
Hetast på vapenfronten just nu verkar LMAMS ("Lethal Miniature Aerial Munition System") vara. I princip små radiostyrda bomber. Så nytt att det inte ens finns på Wikipedia. Ett exempel på LMAMS: AeroVironment Switchblad.
The only significant revolution in military affairs to this day is the shift from manned to unmanned air asset.
I den brittiska framtidsplanen för stridsflyg fram till 2022 ingår dumma (ostyrda) bomber inte alls. Dessa kommer att avskaffas. Ett amerikanskt företag väljer att inkludera denna bild i sitt säljmaterial för ett Battle Managment System:

 
Amerikanska DARPA driver nu programmet PCAS. Målet är "3-click-kill". Du ser ett mål i dina Google glasses, klickar OK tre gånger, bomb landar på målet.

Spelad(?) fientlighet mellan de olika försvarsgrenarna är precis lika uttalad som på film. Luft mot mark, SOF mot armen, alla mot flottan. Exempel "Jag hamnade inte i armén, jag hade bra betyg" och  "Arméofficerare är lika flexibla som en tegelmur och lite mindre artiga". Oavsett hur mycket arbete en militär institution har att göra finns det alltid tid att ta fram ett metallmärke som deras medlemmar ska bära.