fredag 14 februari 2014

Röstar ekonomijournalister på Moderaterna?

Vid JMG ("Journalistik, Medier och Kommunikation") på Göteborgs universitet studerar man svenska journalister, deras åsikter och relationer till världen. I den senaste upplagan av "Svenska journalister 1989–2011" redovisas följande angående journalisters partisympatier:


För ekonomijournalister får vi alltså partisympatier i fallande ordning: mp 39%, v 20%, m 17%, s 12%, fp 7%, c 4% och kd 1%. Så svaret på frågan torde vara nej: ekonomijournalister röstar inte på Moderaterna. Man kan också notera att sport och nöjes-journalister i högre grad röstar på Moderaterna (26% respektive 23%) än ekonomijournalisterna. 

För mer om detta se Spelar det roll att alla journalister bor på söder?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar