onsdag 26 februari 2014

Det tidigare skrivna om Sydafrikaspåret

Med anledning av Svenska Dagbladets artiklar om Stieg Larssons teorier om Palmemordet kommer här en sammanställning om vad som tidigare skrivits i Palmemordslitteraturen om det så kallade Sydafrikaspåret.

Redan direkt efter mordet pekade Lisbet Palme ut Sydafrika som en möjlig misstänkt till mordet. Palmes engagemang i ANC skulle ha uppfattats som ett hot av regimen.

I ett brev till Expressen säger Mari Sandström, som jobbat vid FNs flyktingkommision, att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att mordet planerades av tre sydafrikaner i samarbetet med en tysk vid namn Franz Esser. Hon har också fått veta att mordet är direkt relaterat till morden på ANC tjänstemännen Griffiths och Victoria Mxenge. Enligt en informatör till Svenska Dagbladet var Palmes mördare tre män ur det sydafrikanska poliskommandot COIN. En västtysk med kriminellt förflutet ordnade de praktiska detaljerna, bland annat en campingbil för transporter.

Mari Sandström ska också lämnat ett tips till polisen att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att Craig Williamson organiserat mordet. Enligt sydafrikanske säkerhetsofficeren Eugene de Kock låg Craig Williamson bakom mordet på Palme. Två andra officerare, Dirk Coutzee och Peter Casselton, har stött de Kocks anklagelser och pekade ut fler inblandade: James Anthony White (som höll i vapnet) och Bertil Wedin. Williamson och White ska vid tiden för mordet varit anställda vid ett företag som heter Longreach. Enligt uppgift var Giovanni Mario Ricci inblandad i Longreach och Ricci, i sin tur, hade nära förbindelser till den italienska frimurarlogen P2. de Kock ska ha fått sina uppgifter från Phillip Powell. Uppgifterna om White ska komma ifrån Rian Stander, anställd vid Longreach. Casselton ska ha pekat ut Bertil Wedin som skytt.

Bertil Wedin ska ha sagt till en korrespondent för den engelska tidningen Times att en PKK-liga ledd av en tysk kvinna mördade Palme. Wedin påstod också att SÄPO kunde bekräfta hans uppgifter. I ett annat sammanhang ska Wedin ha sagt att han har information som pekar på att Irak kan ha legat bakom mordet på Palme. Motivet ska ha varit att Sverige sålde lastbilar till Iran.  

Enligt Brian Davies ska Williamson och White vara inblandade i mordet men mördaren ska komma ifrån PKK. Denne ska ha rekryterats av en CIA-agent som var god vän till Williamson. Enligt EIR utfördes mordet av Sydafrika men uppdraget kom från Club of the Isles, en organisation som ansvarar för en stor del av världens vapen och narkotikatrafik. I ledningen finns bland annat  George Bush och Margaret Thatcher. Motivet för mordet ska ha legat i risken att Palme skulle avslöja vapenförsäljningen till Iran och Irak. En utlösande faktor var den raid svensk polis gjorde hos vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz 1985 som avslöjade att Bofors sålde vapen via Östtyskland

Karl-Gunnar Bäck fick några dagar efter mordet besök av en engelsk underättelseman som bland annat nämnde att sydafrikanska intressen, några svenska affärsmän och några poliser skulle vara inblandade i mordet. Samordnare skulle vara Robert "Bob" Wilson som då ledde företaget A E Services i London. A E Services pekas även ut i samband med mordet på Rajiv Gandhi. Det har föreslagits av Lars Borgnäs att Williamson kanske samarbetade med svenska högerextremister och poliser. Även Gerry Gable, chefredaktör för Searchlight, har föreslagit samma sak.

Frilansfilmaren Boris Ersson ska ha lämnat en detaljerad skriftlig rapport till Palmeutredningen med namn på de sydafrikaner som legat bakom och utfört mordet.

För mer information och källor se Teorier om Palmemordet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar