torsdag 14 februari 2019

Tidkrigarna

Fria Förenade Flottan är en sammanslutning av varelser från flera olika universum som kämpar tillsammans för frihet och gudinnorna mot skapar-gudarna.  I FFF finns både ljusa, mörka och grå krafter representerade, både här på Jorden och runt om i galaxerna. Och en av de som medverkade i grundandet av FFF är svensken Mikael Kvist.
Grunden för FFF lades när en grå grupp i juli 1995 emottog ljuset från Källan. I november samma år möttes ledarna för de ljusa krafterna, Aness, och de mörka, A. T, på en utvald plats på Jorden. Mötet var påfrestande för alla inblandade på grund av frekvensskillnader men fruktsamt. Motståndet mot samarbetet var stort på båda sidor. I juli 1996 togs det slutgiltiga steget då det gemensamma moderskeppet var iordningställt.
I boken "Tidkrigarna" ger Kvist en översiktlig bild över hur tidkriget fungerar, vad de olika raserna gör på jorden och FFFs historia. Men han ger också konkreta tips på vad du kan göra som i bilden nedan.
Bilden visar öppnandet av en större blomport och hur en länk mellan himmel och jord skapas. Först uppträder en ensam stråle. Två personer i stark hjärtkontakt kan möta en pelare av ljus, etablering. Tredje steget är expansion. I fjärde fasen bildas en jättelik virvel . Steg fem innebär ett gyllene ljus mellan himmel och jord och, slutligen, regnbågslänkning som förbinder olika kraftpunkter.
Få människor på Jorden idag förstår vilken insats Kvist har gjort. Jag väljer att avsluta med det budskap Kristus gav till Kvist när han misströstade över sitt uppdrag:
Det du gör är ett stort och tungt arbete.
Det banar väg för många andra.
I stunden är du ensam
men i tiden är ni många.
Bryter du denna gigantiska vanföreställning
bryter du den omöjligaste
och den viktigaste
av alla uppgifter.