måndag 17 september 2012

Om Palme-dokumentären

Några samlade kommentarer till den nya dokumentären om Olof Palme:

Anders Jallai skriver om misstankarna om att Palme var Sovjetagent, citerar en intervju med Shirley Maclaine hos Oprah där hon pratar öppet om sin affär med Palme och "out":ar Palme som UFO-intresserad.

Mikael Holmström efterlyser mer ljus på Palme som "den kalle krigaren som odlade de hemliga banden till Amerika".  Förre försvarsministern Anders Thunborg (S) sk ha påpekat att det "fanns en Palme-myt som bortsåg från hans västvänliga och antikommunistiska hållning". 

måndag 10 september 2012

Svensk dödsruna över Pastor Moon

Reverend Sun Myung Moon, grundaren av Unification Church, mer känd som Moon-rörelsen, har dött. Här finns en dödsruna över honom skriven av Tommy Hansson, anhängare till Moon, aktiv i Sverigedemokraterna, medarbetare i Contra med mera. 
Hansson sammanfattar kyrkans lära med följande beskrivning:
För 2000 år sedan kom Jesus som Guds son/Messias till det utvalda landet för att befria mänskligheten från det sataniska inflytandet. Jesus accepterades emellertid inte som Messias utan kortfästes. Mänskligheten kunde, tack vare Jesu offerdöd, mottaga andlig frälsning. Den fysiska frälsningen återstod att fullborda.
Det är den uppgiften Moon och hans anhängare – naturligtvis inklusive mig själv – anser Moon hade fått på sin lott. 1960 inträffade vad som enligt rörelsens lära kan jämföras med “lammets bröllop” vilket omskrivs i Bibelns uppenbarelsebok: Sun Myung Moon ingick äktenskap med Hak Ja Han och de två blev mänsklighetens “sanna föräldrar”.
Hansson berör även det märkliga närmandet mellan Moon-rörelsen och Nordkorea, vilket jag själv blev medveten om efter att ha läst "Alla monster måste dö".
Hansson avslutar med en förhoppning som inte jag heller tror kommer att slå in:
Slutligen kan jag inte anse det vara annat än en skandal att Moon aldrig fick Nobels fredspris för sitt uppoffrande arbete för världsfred. Ett posthumt pris är väl sannolikt för mycket att hoppas på.

Den satanistiska socialdemokratins ursprung

Om man intresserar sig för konspirationsteorier på internet blir man väldigt fort trött på folk som postar klipp från YouTube med amerikaner som säger knäppa men tråkiga saker. Därför tipsar jag gärna om bloggen Det Opåverkade Sinnet som postat det första inlägget (i en serie av nio) på temat SOCIALDEMOKRATERNAS RUTTNA HISTORIA. Här presenteras förviss argument för att socialismen är av Satan som vi har hört förut men det görs i en tydlig svensk kontext och synbarligen med en hel del efterforskningar utförda. Själv är jag dåligt insatt i socialdemokratins tidiga historia och visste, till exempel, inte att August Palm innan han var med och grundade SAP hade varit aktiv socialistisk agitatör i flera andra länder till exempel Tyskland och Danmark. Annat jag inte visst är att Palm på ett berömt foto har ena handen innanför kavajen för att 
han är en frimurare som dyrkar frimurarnas gud Jah-Bul-On. Att han döljer handen betyder att han är under träldom till Jah-Bul-On.
Jag är dock inte helt säker på att författaren kommer att uppnå allt han önskar med sitt projekt:
I Sverige finns fortfarande en romantisk syn på socialism och inte minst SAP. Denna projekt kommer förmodligen (förhoppningsvis) en gång för alla slå sönder kvarlevorna av romantiserandet med denna, egentligen, mycket obehagliga rörelse. Kanske redan vid valet 2014 kommer SAP inte längre kunna skryta med att vara landets största parti. I så fall vore det en stor framgång för denna projekt. 

För sent köpa Åshedens bok?

Man borde tydligen ha varit snabb med att köpa Ann-Marie Åshedens bok om Hans Holmér "Förbannelsen" eftersom den nu har dragits in av förlaget:
Norstedts drar med omedelbar verkan in hela upplagan av Ann-Marie Åshedens nyutkomna bok Förbannelsen, med anledning av att boken felaktigt påstår att Walter Kegö och Jan Barrling i hovrätten dömdes för oegentligheter i samband med polisiärt spaningsarbete på polismästare Hans Holmers uppdrag. 
 Läs mer.

onsdag 5 september 2012

Därför har vi vädermanipulering

Jag vill gärna lyfta fram detta nya sensationella avslöjande om bakgrunden till de omfattande vädermanipulationer via "chemtrails" som de dolda makthavarna genomför: planeten X håller på och passerar genom solsystemet med sina sju månar. Mer utförligt:
Då har vi svaret i vår hand varför det sprutas chemtrails och varför vädret manipuleras, detta för att skydda från farlig solstrålning vid dom ny upprepade våldsamma utbrotten som sker i och med att dvärgstjärnan och dess månar är i solens närhet. Frågan är om detta räcker ? Varför har man valt att dölja det som kommer för majoriteten av jordens folk ? Troligen för att vi har cyniska egoister i maktpositioner jorden över som ser om sitt eget hus och lämnar miljarder andra åt sitt öde.

Se om ditt hus, skaffa hem konserverad mat, flaskvatten, gasolkök, spritkök, stearinljus med mera redan nu i fall det oundvikliga sker som kommer att slå ut all samhällsservice.

Flera gigantiska farliga solutbrott är att vänta och även när dvärgstjärnan ska bryta sig ut från solen och komma vår väg med sina 7 månar i sällskap, där varje måne omges av flera asteroider som följt med i släptåg efter deras passage genom asteroidbältet.. 
Läs mer.