torsdag 31 mars 2016

Vem ska få hyra kommunala lokaler?

De senaste åren har det flera gånger riktats kritik mot olika muslimska evenemang i Sverige och de föreläsare som bjudits in till dessa. Det är bra, alla rörelser bör granskas på lika villkor och få svara för de åsiketr som framför på deras evenemang.

Diskussioner om till vilka kommuner och andra offentliga aktörer bör hyra ut lokaler till har förts gällande många andra grupper än muslimer, till exempel politiska grupper, alternativ medicin-intresserade och konspirationstroende. Det är också bra, det bör finnas tydliga regler och transparens i kommuners agerande.

När "JAG ÄR MUSLIM-konferensen" i Göteborg med en veckas varsel fick besked om att de inte fick hyra den kommunala Lundby Strands Sporthall skedde detta efter att kommun fått information om att Polisen i Göteborg upprättat en anmälan mot ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”. Det är inte bra.

Inga personer blir utpekade, det sägs inget om vilken ställning personerna har inom Sveriges Förenade Muslimer eller ens om de är medlemmar, det sägs inte att en polisutredning eller förundersökning har påbörjats för något misstänkt brott, naturligtvis är ingen heller dömd för något brott. Det finns ingen indikation på vilken brottslig gärning som avses annat än vilket område gärningen tillhör. 

Med den typen av vaga beslutsgrunder är det svårt att förstå om det skulle vara möjligt för Göteborgs kommun att hyra ut lokaler till, exempelvis, något politiskt ungdomsförbund i Sverige. Vem vill ställa sig upp och säga "Det finns ingen person knuten till mitt ungdomsförbund som skulle kunna bli anmäld för och kunna misstänkas för något våldsbejakande extremistbrott"?

onsdag 23 mars 2016

Regeringen vill förbjuda texter om barn som har sex

I februari kungjorde regeringen sin intention att göra FNs Barnkonvention till svenska lag. I tillkännagivandet hänvisas till FN:s barnrättskommitté och dess uppmaning till Sverige att stärka konventionens ställning. Vid den granskning FN:s barnrättskommitté genomförde 2011 av hur Sverige lever upp till konventionen riktades kritik mot Sverige på flera områden. Ett av dessa gäller den svenska lagstiftningen mot barnpornografi.

I Barnkonventionen (tillgänglig här) definieras barnpornografi på följande sätt:
 c) barnpornografi: framställning, av vilket som helst slag, av ett barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen sexuella syften
Det speciellt intressanta är framställning, av vilket som helst slag. I  svensk lagstiftning definieras istället barnpornografi som enbart avbildande framställningar (bilder, filmer och så vidare). Barnrättskommittén slår ner på detta och konstaterar i sin slutrapport (tillgänglig här):
8.   The Committee is concerned that the State party's declaration to article 2(c), wherein it states it interprets the words 'any representation' in the article as merely pertaining to 'visual representation' of child pornography, hinders the full implementation of the Operation Protocol for dealing with all forms of child pornography.

9. The Committee recommends that the State party consider withdrawing its declaration on article 2(c) in order to give full effect to the Optional Protocol in addressing all forms of child pornography.
Alltså i korthet: Sverige borde utöka sin lagstiftning till att också gälla andra framställningar, till exempel text, ljud och annat. Att det verkligen är det som avses bekräftar UNICEF Sverige i sin kommentar till slutrapporten:
We recommend the Swedish Government to extend the provision of the crime of child pornography to also cover texts and sounds.  
Och nu ser alltså regeringen ut att vilja gå dem till mötes och kriminalisera texter som beskriver barn som deltar i sexuella handlingar.
Jag har tidigare skrivit om Barnrättskommitténs granskning här

måndag 21 mars 2016

139 böcker om Palmemordet

En lista över böcker med teorier eller fakta om mordet på Olof Palme eller polisutredningen med en kort kommentar om den teori som förespråkas. Ordnade kronologiskt.

1986

Executive Intelligence Review
"A classical KGB disinformation campaign"
EIR 1986, 102 sid.
Sovjet

1987

Håkan Hermansson och Lars Wenander
"Uppdrag: Olof Palme : hatet, jakten, kampanjerna"
Tiden 1987, 202 sid.

Thomas Kanger
"Mordet på Olof Palme : utredning på villospår"
Ordfront 1987, 204 sid.
Polisen

Lars Krantz
"Mordet på Olof Palme : ett verkligt drama"
Krelib 1987, 265 sid.
Lisbet Palme, Olof Palme

Ann-Marie Åsheden
"Jakten på Olof Palmes mördare : de tre första månaderna"
Bonniers 1987, 165 sid.
Om polisutredningen.

1988

"33-åringen" (av Victor Gunnarsson innehållet sammanställt och bearbetat av Jan Olof Ekholm)
"Jag och Palme-mordet"
Ehrenblad 1988, 173 sid.
Om Victor Gunnarsson

Sven Andersson (pseud)
"En spion i regeringen"
Info Books 1988, 160 sid.
Skönlitteratur

Sven Anér
"Polisspåret: mordet på Olof Palme "
Bokskogen 1988, 256 sid.
Thomas Piltz, Polisen, Leif Tell

Per Gahrton
"Cirkus Sverige: från IB-affären till Ebbe-skandalen : en kritisk och satirisk pamflett om det politiska systemet i Sverige : och en dröm om ett samhälle med moral"
Askelin & Hägglund 1988, 249 sid.
Israel

Hans Holmér
"Olof Palme är skjuten!"
Wahlström & Widstrand 1988 (2. uppl. 1992), 275 sid.
PKK

Sune Lyxell
"Sanningen segrar - Samhällsprofetisk strategi 1"
Nordiska Journalisthögskolan 1988, 846 sid.
Sovjet

Henrik Westander
"Bofors - svindlande affärer"
Ordfront 1988, 210 sid.
Iran

1989

Frank Baude (red.)
"Mordet på Palme och polisspåret: [en vitbok]"
KPML(r) 1989, 174 sid.
"Baseball"-ligan, Christian Dalsgaard, Piket 3230, Polisen

Ruth Freeman (pseud., egentligen Eive Tungstedt.)
"The Death of a statesman: the solution to the murder of Olof Palme"
Hale 1989, 205 sid.
Irak

Erik Magnusson (red.)
"Palmerapporten: förhören och dokumenten kring mordet på statsministern"
Wiken/Tempus 1989, 448 sid.

Chris Mosey (översättning: Sven Erik Täckmark)
"Sverige och mordet på Olof Palme"
B. Wahlström 1989, 248 sid. Originaltitlar "Cruel awakening" (US) och "Blood on the snow" (UK).

Sven Wernström
"Mordet - en rövarhistoria"
Gidlunds 1989, 312 sid.
Skönlitteratur

1990

?
"Vem mördade Olof Palme?"
Kommunistiska Arbetarförlaget 1990, ? sid.
   
Wilhelm Agrell
"Nationen söker en mördare : essäer och polemik om säkerhet och osäkerhet i 80-talets Sverige"
Carlssons 1990, 142 sid.
Sju artiklar om Palmemordet (27 sid).

Sven Anér (med Lena Anér)
"CIAO Australia"
Bokskogen 1990, 354 sid.   
Skönlitteratur

Kjell-Olof Bornemark
"Skyldig utan skuld"
Tiden 1990, 215 sid.
Skönlitteratur

Jan Guillou
"Åsikter"
Norstedts 1990, 360 sid.
Ett kapitel (34 sid.) om mordet.

Marja Henrohn
"Steg för steg hur skenrättegången i Palme-målet avslöjades samt buggning och vapenhandel..."
Psykologkonsult 1990, 482 sid.
Osammanhängande babbel.

Samuel Johnson (pseud.)
"Dementimaskinen"
Timbro 1990, 167 sid.

Hannu Tapani Klami
"Mordet på Olof Palme: en bevisteoretisk analys "
Iustus 1990, 136 sid.
Om rättegången mot Christer Pettersson.

"Nordisk kriminalkrönika 1990"
Nordiska polisidrottsförbundet 1990
Ett kapitel (22 sid.) om mordet.

Jochen Preussler
"+++ Olof Palme ermordert +++ : Report aus Stockholm"
Brandenburgisches Vlgshaus 1990, 188 sid.

1991

Sven Anér
"Fyra nycklar till fyra gåtor i utredningen rörande mordet på Olof Palme: en dokumentsamling med kommentarer "
Anér 1991, 75 sid.
Polisen

Jan-Henrik Barrling
"Gräsroten - terroristroman"
Wahlström & Widstrand 1991, 262 sid.
Skönlitteratur (PKK)

Claes Borgström
"Rättegången om mordet på Olof Palme : en advokats analys"
Rabén & Sjögren 1991, 142 sid.
Om rättegången mot Christer Pettersson

Anders Leopold (Elmquist)
"Satans marionetter"
Wiken 1991, 229 sid.
Skönlitteratur (CIA)

1992

Sven Anér
"Affären Chamonix : Palme-gåtan mot sin lösning?"
Bokskogen 1992, 240 sid.
Carl Lidbom

Per Olov Enquist
"Kartritarna"
Norstedts 1992, 300 sid.
Ett kapitel om mordet, 66 sid.

Jan Myrdal
"Skriftställning. 16, Tidens ålder"
Hägglund 1992, 351 sid.
Ett avsnitt, 50 sid., om mordet

1993

Per Gahrton
"Låt mormor bestämma 2000-talet"
Bonnier 1993, 281 sid.
   
Börje Wingren (bearbetning Anders Leopold)
"han sköt Olof Palme"
Tiden 1993, 272 sid.
Victor Gunnarsson

1994

Sigurd Glans
"Om sanningen ska fram"
Norstedts 1994, 420 sid.
   
Hans Hederberg
"Lögnen i Sverige : från Ivar Kreuger till Ultima Thule"
Natur & Kultur 1994, 256 sid.
Fem avsnitt om mordet, 30 sid.

Per Linde
"Det kurdiska spåret : dokument om kommunarrest och terroriststämpel"
Kurdernas vänner 1994, 288 sid.
Om polisutredningen

1995

Sven Anér
"Affären Borlänge: ett svart streck "
Bokskogen 1995, 168 sid.
Hans Holmér ()

Kjell E. Genberg
"Den ensamme galningen"
Läsförlaget 1995, 219 sid.   
Skönlitteratur

Hans Lagerberg
"Fantombilden : roman : ang. inkommet tips i Palmeutredningen"
Carlssons 1995, 283 sid.   
Skönlitteratur

Kari Poutiainen och Pertti Poutiainen
"Inuti labyrinten : om mordet på Olof Palme"
Grimur 1995 (2. uppl. 1999), 880 sid.
Polisspåret

Bobi Sourander
"Förlorarna"
Legenda 1995, 279 sid.
Skönlitteratur

1996

Sven Anér (med benäget bistånd av Lena Anér)
"MOLN över 08 : en Stockholmsthriller"
Bokskogen 1996, 255 sid.
Skönlitteratur

Executive Intelligence Review (Edward Spannaus och Jeffrey Steinberg)
"George Bush and the 12333 serial murder ring"
EIR 1996, 86 sid.
Club of the Isles

Lars Hallgren
"Så dog de: kända och ökända personers sista dagar"
Valentin 1996, 210 sid.
   
Lars Krantz
"Dö i rättan tid"
Författares bokmaskin 1996, 193 sid.
Lisbet Palme, Olof Palme

1997

Per Ahlin och Mats Bergstrand
"Den godhjärtade buffeln : en bok om Carl Lidbom"
Juristförlaget 1997, 199 sid.
Ebbe Carlsson-affären

John W Grow
"Kontraktet"
Sellin & partner 1997, 306 sid. Originaltitel "The ultimate contract"
Skönlitteratur

Gunnar Wall
"Mörkläggning : statsmakten och Palmemordet"
Två delar: Del I Kärret 1997, 475 sid. Del II Kärret 1997, 399 sid.
Polisspåret

1998

Ronny Amberts
"Final countdown eller Slutet : Mordet på Olof Palme"
Senare återutgiven i längre version i fyra delar 2015-2017
Amberts 1998, 455 sid.
Skönlitteratur

Sven Anér
"Dominoeffekten: Palme-poliser ljög - nu faller allt och alla "
Kärret 1998, 176 sid.
Christian Dalsgaard, Polisspåret

Stig Edling
"Mutan, mördaren och modern : 18 rättvisa betraktelser från svenska botten"
Rabén Prisma 1998, 210 sid.
Skönlitteratur

Ingemar Krusell
"Palmemordets nakna fakta: mordutredningen och brottsmisstankarna mot Christer Pettersson i 10-årigt perspektiv"
Fischer 1998, 355 sid.
Christer Pettersson

Pelle Svensson
"Saningen om mordet på Olof Palme"
United Books 1998, 256 sid.
Christer Pettersson, Scientologkyrkan, Lars Tingström

1999

Jesús Alcalá
"Att långsamt lära sig övervinna lusten att förenkla : essäer och artiklar 1992-1997"
Ordfront 1999
Fem texter om Palmemordet (28 sid.).

Sven Anér
"Cover-up: Palmemordet "
Kärret 1999, 184 sid.
Polisspåret

Christer Paterson (pseud.)
"On stage: 28 februari Olof Palme"
PH information 1999, 200 sid.
Konspiration

2000

Sven Anér
"PALME-nytt-boken, del 1"
Kärret 2000, 150 sid.
Polisspåret

Sven Anér
"PALME-nytt-boken, del 2"
Kärret 2000, 150 sid.
Polisspåret

Lars Krantz
"Fem noveller om Palmemordet"
Krantz 2000, 31 sid.
Skönlitteratur

Ernst Lindholm
"Offrets uppdrag"
Lindholm 2000,
Arla Gryning, Stig Bergling, Olof Palme

Karl N A Nilsson
"Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet"
Federativ 2000, 382 sid.
Ett kapitel (7 sid.) om mordet.

2001

Sven Anér
"PALME-nytt-boken, del 3"
Kärret 2001, 176 sid.
Polisspåret

Sven Anér
"PALME-nytt-boken, del 4"
Kärret 2001, 198 sid.
Polisspåret

Sven Anér
"PALME-nytt-boken, del 5"
Kärret 2001, 188 sid.
Polisspåret

Sven Anér
"PALME-nytt-boken, del 6"
Kärret 2001, 192 sid.
Polisspåret

Lars Åke Augustsson
"Sveavägen"
Ordfront 2001, 271 sid.
Skönlitteratur

Bo Nyman
"Operation Birka"
Marinlitteratur 2001, 276 sid.
Skönlitteratur (Sovjet)

2002

Sven Anér 
"Palmegåtan - mot en lösning!"
Kärret 2002, 269 sid.
Polisspåret

Niilo Havu
"Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme"
CKM 2002, 255 sid.
Victor Gunnarsson

Karl N Alvar Nilsson
"Ondskan, hatet, mordet: utrett och outrett - mordet i ett politiskt sammanhang"
Hjalmarson & Högberg 2002, 273 sid.
Högerextremister

Andreas Nyberg  (red)
"Världens största konspirationer"
Semic 2002, 156 sid.
Gunnar Wall om Palmemordet, 28 sid.

Leif GW Persson
"Mellan sommarens längtan och vinterns köld"
Piratförlaget 2002, 574 sid.
Skönlitteratur.

2004

H. H. A Cooper
"The murder of Olof Palme : a tale of assassination, deception and intrigue with appendix : the assassination of Anna Lindh, Swedish Foreign Minister"
Em Texts 2004, 218 sid.

2005

Jan Bondeson
"Blood on the snow : the killing of Olof Palme"
Cornell 2005, 233 sid.
Iran

2006

Lars Borgnäs
"En iskall vind drog genom Sverige : mordet på Olof Palme"
Norstedts 2006, 512 sid.
   
Tore Forsberg 
"Spioner och spioner som spionerar på spioner"
Hjalmarson & Högberg 2006, 502 sid.
Christer Pettersson

Paul Smith
"Opklaringen af et meget omtalt mord : dokumentarisk roman om drabet på Olof Palme"
Hovedland 2006, 282 sid.
Skönlitteratur

Elzo Springer 
"'Oh, was hij het...?' : de voorspelde moord op Olof Palme en de 'Dutch connection'"
Mybusinessmedia BV 2006, 190 sid.
Det hollänska spåret?

Erik Åsard
"Det dunkelt tänkta : konspirationsteorier om morden på John F. Kennedy och Olof Palme"
Ordfront 2006, 291 sid.
Skeptiker

2007

Wolf Auenhein (pseud.)
"Den försvunne terroristen"
Deimmose Eeig 2008, 420 sid.
Skönlitteratur

Aldo Garzia
"Olof Palme : vita e assassinio di un socialista europeo"
Editori riuniti 2007, 223 sid.
   
Anders Isaksson
"Ebbe : mannen som blev en affär"
Albert Bonniers 2007, 254 sid.
Ebbe Carlsson-affären

Anders Leopold (Elmquist)
"Det svenska trädet skall fällas: en thrillerdokumentär om mordet på Olof Palme"
Recito 2007, 235 sid.
Chile

Leif G W Persson
"Faller fritt som i en dröm : en roman om ett brott"
Albert Bonniers Förlag 2007, 551 sid.
Skönlitteratur

2008

Sven Anér
"Palmemordet : Affären Anti Avsan"
Anér 2008, 200 sid.
Anti Avsan

De Wet Potgieter
"Total Onslaught: Apartheid's dirty tricks exposed"
Zebra Press 2008, 344 sid.
Sydafrika

Gunnar Wall
"Världens största politiska skandaler : lögner, lustar, statshemligheter"
Bokförlaget Semic 2008, 312 sid.
Om Ebbe Carlsson-affären

2009

Elving Gruvedal
"Den slutliga sanningen om Palmemordet : en annorlunda mordutredning : nygamla indicier"
PaperTalk 2009, 291 sid.
   
Hans Liljeson
"Palmemordets hemliga scenario : dubbelspel och statskupp"
DeSaMek 2009, 151 sid.
Inget mord, statskupp

Ramón Miravitllas
"¿Pero quién a mató a Olof Palme? : primera biografía en clave hispanica del líder sueco asesinado"
Tapa blanda 2009, 218 sid.

2010

Liselotte Divelli
"Skott"
Divelli Design film 2010, 356 s.
Skönlitteratur

Conny Enström
"Jag sköt Palme"
Papertalk  2010,  264 sid.
Skönlitteratur

Hans Hederberg
"Offret & gärningsmannen : en essä om mordet på Olof Palme"
Atlantis 2010, 230 sid.
Christer Pettersson

Paul Smith
"Mordet på Olof Palme : den endelige opklaring"
Hovedland 2010, 169 sid.
   
Gunnar Wall
"Mordgåtan Olof Palme : makten, lögnerna och tystnaden"
Semic 2010, 528 sid.
Polisspåret

2011

Sven Anér
"Palmemordet : de sammansvurna"
Anér  2011, 303 sid.
Anti Avsan

Lars Borgnäs
"Nationens intresse : har svenska folket vilseletts om ubåtarna, Estonia och mordet på Olof Palme?"
Norstedt 2011, 347 sid.
Polisspåret ()

Anders Jallai
"Landsförrädaren"
Lind Co 2011, 551 sid.
Skönlitteratur (Arla Gryning)

Anders Sydborg
"King of the castle"
Cinematic Vision 2011, 246 sid.
   
Kerstin Vinterhed (faktagranskning: Alf W Johansson och Kjell Östberg) 
"Mordet : om öppna och dolda motsättningar bakom Palmemordet"
Hjalmarsson & Högberg 2011, 192 sid.
Polisspåret

2012

Sven Anér
"Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme"
Anér  2012, 212 sid.
Lisbet Palme

Paul Smith
"Palmes morder : er mordgåden løst?"
Hovedland 2012, 267 sid.
   
Ann-Marie Åsheden
"Förbannelsen : Hans Holmérs öde"
Norstedts 2012, 304 sid.
Om Palmeutredningen.

2013

Sven Anér
"Med Palme dog rättsstaten : mordet var löst innan det hände!"
Anér  2013, 23 sid.
Lisbet Palme

2014

Mikael Forsberg
"Sanningen om mordet på statsministern"
Fobeco förlag, 282 sid.
Skönlitteratur

2015

Ulf Broberg
"Den tredje mannen"
Arx 2015, 213 sid.
Skönlitteratur

Ole Dammegård
"Coup d'etat in Slow Motion"
Två delar: Del I CreateSpace Independent Publishing Platform 2015, 464 sid. Del II CreateSpace Independent Publishing Platform 2015, 494 sid.
Finns också på svenska "Statskupp I Slowmotion", två delar 2016.

Sten Flygare
"Olof Palme och Sydafrika : en bok om den sydafrikanska apartheidregimens koppling till mordet på Olof Palme" 
Kinnehill Publishing 2015, 263 sid.
Sydafrika

Conny Larsson
"Nu ska jag upp och skjuta den jäveln! Olof Palme"
Indra 2015, 285 sid.

Anders Leopold
"'JAG SKÖT OLOF PALME': DU avgör om hans erkännande är lösningen på Palmemordet"
Anders Leopold Elmquist 2015, 256 sid (elektronisk)
Viktor Gunnarsson
   
Gunnar Wall
"Konspiration Olof Palme : mordet, politikern och hans tysta fiender"
Bokförlaget Semic 2015, 398 sid
Polisspåret

2016

Sven Anér
"Staten tog Olofs liv"
Kärret 2016, 136 sid.

Sven Anér
"Då Sverige störtdök (ner i ett moraliskt kärr – hur tar vi oss upp?)"
Kärret 2016, ca. 100 sid.
Palmes obduktionsprotokoll

Viking Johansson (red.)
"Mordnatten : vittnenas berättelser"
Bladh by Bladh 2016, 250 sid.

Dan Jönsson
"Mister Olof"
10TAL Bok 2016, 416 sid.
Skönlitteratur
   
Thomas Ladegaard
"Palmemordet"
Nyt Nordisk Forlag 2016, 223 sid.

Hans Lagerberg
"Fantombilden : eller mannen som trodde att han mördat Olof Palme"
Ordfront 2016, 203 sid.   
Skönlitteratur, en bearbetning av författarens bok Fantombilden från 1995.

Lars Larsson
"Nationens fiende : om mordet på Olof Palme"
BoD 2016,  352 sid.
Stig Engström
   
Stefan Lindberg
"Nätterna på Mon Chéri"
Albert Bonniers 2016, 239 sid.
Skönlitteratur (Victor Gunnarsson)

Marc Pennartz
"10 Redenen Waarom Zweden de Moord Op Olof Palme Niet Oplost"
Createspace Independent Publishing Platform 2016, 290 sid.

Henrik Wennesund
"Kamrat .357 : vapenbröderna - Tynningökontraktet"
HW Förlag 2016, 270 sid.
Skönlitteratur

2017 

Patrik Baab & Robert E Harkavy
"Im Spinnennetz der Geheimdienste"
Westend 2017, 383 sid.

Vincenzo Bellisario
"Nel Segno di Olof Palme? Il potere teme l'ideologia, vuole cose senza idee?"
Edizioni Sì  2017

Claes Hedberg
"En oväntad vändning : den hittills dolda sanningen om det som kallas 'Mordet på Palme'"
Atremi AB 2017, 608 sid.

Pelle Neroth
"The Life and Death of Olof Palme: A biography"
Eget förlag 2017, 172 sid.

Pelle Svensson
"Mannen på barrikaderna"
Blue Publishing, 254 sid.
Självbiografi

Gunnar Wall
"Huvudet på en påle : om statlig mörkläggning och terror i demokratier"
Scandbook, 2452 sid.

2018

Anna Hage
"30 år av tystnad. Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme."
Forum, 268 sid.
Självbiografi

Thomas Pettersson
"Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme"
Offside Press, 255 sid.
Scandiamannen

Jan Stocklassa "Stieg Larssons arkiv : nyckeln till Palmemordet",
Bokfabriken, 414 sid.

2019

Ruben Agnarsson
"När larmet går är det dags att vakna : Till Sveriges försvar"
Sjöbergs Förlag, 396 sid.

Jesper Ersgård
"1986"
Storytel Pocket, 367 sid.

Jan Guillou
"Den andra dödssynden"
Piratförlaget, 443 sid.

Anders Jallai
"Spinndoktorn"
Exakta print AB, 425 sid.

2020

Lars Borgnäs
"Olof Palmes sista steg : i sällskap med en mördare"
Bokförlaget Semic, 264 sid.

La St
"Jakten på en statsministermördare"
Vulkan, E-bok

Udda Boktips från 2003

När jag letade genom lite gamla filer hittade jag en version av min gamla Boktips-sida från juni 2003. Den finns nu upplagd som en sida här på bloggen. Jag har uppdaterat den försiktigt (ändrat mail-adresser, tagit bort titlar från sök-listan, ...) men huvudsakligen låtit den behålla sitt utseende.

fredag 4 mars 2016

Ny barnbok om snipp och snopp når inte ända fram

Efter fiaskot med sången "Snoppen & snippan" på Barnkanalen recenserar Suzann Larsdotter en ny svensk barnbok om könsorgan. Den är bättre men når fortfarande inte ända fram.

Som alla säkert kommer ihåg så inriktade sig kritiken mot "Snoppen & snippan" på att den var könsstereotyp, transfobisk, fallocentrisk och heteronormativ. Den nya boken "Snipp och Snopp. Lika eller olika?" av Tony Cronstam klarar av att undvika dessa fällor för en modern barnbok men lyckas ändå inte klara sig utan anmärkning.

Könsstereotyper och fallocentrism gör sig inget besvär:
Till skillnad från Barnkanalens snippa och snopp har dessa karaktärer fått varken fått långa ögonfransar eller rosetter vilket är otroligt skönt. Dessutom hänger äntligen snoppen ner och vi får äntligen en charmig snopp som är i sitt mest vanliga läge
Transfobin undviks elegant:
Sista sidorna berättar om att flickor faktiskt kan ha snopp och pojkar kan ha en snippa. Dessutom att man kan känna att man inte är varken pojke eller flicka och att det också självklart är okey.
Men hur är det med heteronormativiteten? Här har Cronstam det jobbigare. Även om det inte rakt ut säga att snippor och snoppar blir kära i varandra så faller författaren för den närbesläktade synden reproduktionsfokus:
Sätter man ihop en vuxen snippa och snopp, så kan det bli en bebis. Det är därför vi föds med snippor och snoppar. 
Trots denna kränkning så rekommenderar ändå Suzann denna barnbok varmt.

tisdag 1 mars 2016

President Trump är inte ett hot mot världen

Insikten att Donald Trump verkligen kan bli det republikanska partiets kandidat i det USA-amerikanska presidentvalet i höst sprider sig. Därmed finns det också en reell risk att Donald Trump kan bli USAs näste president. Detta väcker, hos vissa, en stor oro för vår gemensamma framtid.

Här presenteras dock tre argument för varför president Trump inte är ett hot mot världen.

Trump är inte så illa som han låter

De som hoppas bli USAs näste president bedriver just nu sina primärvalskampanjer. Det innebär att de måste övertyga respektive partis kärntrupper att de är den bäste kandidaten för dem. Detta innebär att alla kandidater lyfter fram sina mer extrema åsikter eftersom de som röstar i primärvalen är radikalare än befolkningen i övrigt. Efter att man blivit utsedd till sitt partis kandidat blir fokuset dock det motsatta: försök framstå som attraktiv för de väljare som inte bestämt sig för ett parti. I svensk politik kan man studera samma fenomen genom att jämföra de beslut som tas på partikongresser med vad som står valaffischer. Överlappet är litet.

För Trump finns det extra starka skäl att framstå som radikal i primärvalskampanjen eftersom han inte är en typisk konservativ, "höger" kandidat inom republikanerna. Om han blir sitt partis presidentkandidat (och han verkligen vill bli president) kommer han genast dagen efter sin nominering börja trycka på sina mer attraktiva sidor: liberala åsikter i moralfrågor (abort, homosexualitet,...), kritik av USA-amerikanska krigsinsatser utomlands (framförallt presidenterna Bushs insatser) och så vidare.

Trump är populist

Om Donald Trump överhuvudtaget går att inordna i någon USA-amerikansk politisk tradition så torde det vara populismen. Ett huvuddrag i denna som han i alla fall verkar dela är isolationismen. Även om det i Trumps yviga retorik går att hitta belägg för de flesta åsikter så är, i alla fall enligt mitt intryck, kritik mot militära insatser utomlands vanligare än löften om vidlyftiga nya kampanjer. En president av USA som förordar "skit i resten, vi klarar oss själva" är betydligt att föredra för världen än motsatsen.

Presidenten har inte så stor makt

Ett krav för att ha en väl fungerande demokratisk stat är en betydande tröghet i systemen. Att regelbundet riva grunden för statsbygget och börja om från början skulle aldrig fungera i dagens värld. Jag pratar här inte bara om den formella maktbalansen som finns i USA med kongressen och domstolsväsen. Inte heller bara om alla de federala tjänstemän inom alla områden som fortsätter sitt arbete oavsett president eller alla de områden där det är delstaterna som bestämmer och inte det federala styret. Men bortom alla dessa formellt inflytelserika sfärer finns ju enormt stor informell makt i de stora bolagens styrelser och på Wall Street. Även om man inte måste tro att dessa skulle hota Trump med mord så kan man vara säker på att de kan hitta lämpliga metoder för att övertala president Trump att inte till exempel förbjuda inresa i USA för muslimer. Om man ska kunna besvara frågan om vem som är USAs mäktigaste person krävs en noggrann specifikation av hur man mäter makt.