torsdag 31 mars 2016

Vem ska få hyra kommunala lokaler?

De senaste åren har det flera gånger riktats kritik mot olika muslimska evenemang i Sverige och de föreläsare som bjudits in till dessa. Det är bra, alla rörelser bör granskas på lika villkor och få svara för de åsiketr som framför på deras evenemang.

Diskussioner om till vilka kommuner och andra offentliga aktörer bör hyra ut lokaler till har förts gällande många andra grupper än muslimer, till exempel politiska grupper, alternativ medicin-intresserade och konspirationstroende. Det är också bra, det bör finnas tydliga regler och transparens i kommuners agerande.

När "JAG ÄR MUSLIM-konferensen" i Göteborg med en veckas varsel fick besked om att de inte fick hyra den kommunala Lundby Strands Sporthall skedde detta efter att kommun fått information om att Polisen i Göteborg upprättat en anmälan mot ”personer knutna till den aktuella verksamheten” som ”kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”. Det är inte bra.

Inga personer blir utpekade, det sägs inget om vilken ställning personerna har inom Sveriges Förenade Muslimer eller ens om de är medlemmar, det sägs inte att en polisutredning eller förundersökning har påbörjats för något misstänkt brott, naturligtvis är ingen heller dömd för något brott. Det finns ingen indikation på vilken brottslig gärning som avses annat än vilket område gärningen tillhör. 

Med den typen av vaga beslutsgrunder är det svårt att förstå om det skulle vara möjligt för Göteborgs kommun att hyra ut lokaler till, exempelvis, något politiskt ungdomsförbund i Sverige. Vem vill ställa sig upp och säga "Det finns ingen person knuten till mitt ungdomsförbund som skulle kunna bli anmäld för och kunna misstänkas för något våldsbejakande extremistbrott"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar