torsdag 28 november 2013

Big Business och konspirationsteorier

Under en affärsresa nyligen råkade jag äta middag med några affärsmän som arbetar med affärer i storleksordningen hundratals miljoner och uppåt. Jag blev uppriktigt förvånad över hur väl min bakgrund inom konspirationsområdet kom till pass. Huvudämne för diskussionen var den nya sprickan mellan USA och Saudiarabien, något som Det Opåverkade Sinnet skrev om redan i augusti. Uppfattningen var att detta var en realitet och att huvudorsaken var kriget i Syrien. Orsaken till Saudis betonande av Syrien är naturligtvis inte omsorg om det syriska folket utan att Syrien är ett ombudskrig mellan Saudi och Iran (som jag skrev om redan i mars förra året). Eftersom denna konflikt ses som helt avgörande av Saudi så är USAs tvekan att tydligt välja sida oförlåtlig.

Betoningen av konflikten i Syrien gör också att Ryssland måste strykas från listan av potentiella partners till Saudiarabien. Då återstår bara Kina. En deltagare i diskussionen pekade också på Turkiets inköp nyligen av kinesiska luftvärnsrobotar (jag kan inte se att detta rapporterats i svenska media, men Rysslands röst gjorde det). Turkiet delar ju Saudis missnöje över USAs Syrien-politik. Sagesmannen hade känningar på Turkiska FMV och menade att det turkiska valet från deras sidan baserades på de lagda anbuden men att i normala fall hade den turkiska politiska ledningen gått in och beslutat att man skulle köpa amerikanska system i alla fall. Denna gång har man dock avstått från detta. Man ska komma ihåg att en av de viktigaste uppgifterna för en amerikansk administration är att föda det militärindustriella komplexet och att man därför inte tvekat att ta dyrt betalt av allierade runt om i världen.

En skillnad mellan konspirations- och marknadssfären var att det var betydligt mer skvaller i den senare. Vem är alkoholist, vem är homosexuell, vem har en andra familj utomlands och känner i så fall den första frun till det? Allt detta var frågor som avhandlades under middagen. Anledningen är att handel på hög nivå i många länder måste ske genom ombud och mellanhänder. Att välja dessa blir då avgörande strategiskt val och alltså blir personliga och familjeförhållanden mycket viktiga. På de flesta konspirationssiter slipper man tack och lov sådant.       

onsdag 27 november 2013

En rapport från Syrien

En rapport från Syrien, postad på Facebook-kontot Sollentunas Muslimer den 19 november:
As salam aleykom, mina kära bröder och ärade systrar. Vi på Sollentunas Muslimer vill be om ursäkt för att vi inte har uppdaterat var sida på länge, men ni ska veta att det inte beror på att vi har glömt er, utan for att vi har vart extremt upptagna den senaste tiden med att försvara Aleppos landsbyggd från Bashars Raffida Shia hundar, må vår allsmäktige Skapare förgöra dem.

Men alhamdolilla de senaste två dygnen har vinden vänt och vi har tagit kontroll över situationen och just nu pågår en gemensam offensiv av Den Islamiska Staten i Iraq och Sham, Jabhat Al Nussrah och Ahrar Sham mot Bashars libanesiska hundar på olika fronter I Riff Aleppo, och dom goda nyheterna och krigs fångarna strömmar in, All ära tillkommer vår Skapare och Herre, Allah subhanahu wa ta'ala.

Så vad har hänt de senaste veckorna i shaam som är av intresse får våra hedrade syskon i sverige, jo en massa. Nästan så att man har svårt att veta vart man ska börja. Men vart kan vi börja om inte med vår unga hjälte som vi pa Sollentunas Muslimer endas kände som Bilal Chokolad. Subhan Allah, Bilal vilket lejon, under ramadan hade han tagit kontkt med oss och frågat oss hur han kunde ta sig till shaam for att hjälpa och utföra sin plikt. Det vi minns av de komversationerna vi hade är bland annat att han sa att vi inte skulle forvanta oss en 1,80cm lång bodybilder men att han var liten och om det skulle var något problem. Kära Bilal, med ett hjärta av guld som ditt så behover man varken vara lång eller ha muskler, må Allah acceptera din uppoffring och upphöja din status bland islams martyrer och ge din familj saber och glädje och förståelse for ditt beslut att utfora din plikt där många har försummat den.

Förutom Bilal finns det även två andra svenskar som in sha Allah har blivit saheed under de gångna veckorna. Och en hel massa Svenskar skadade, Alhamdolillah. Vad som är specielt med en utav matyrerna in sha Allah är att han gjorde inghimaz, det är när man springer in I fienden fast besluten att inte komma tillbaka. Man spriner in i fienden och tömmer sina magazin på dem och om man vid det laget inte redan har blivit saheed springer man in en grupp av dem och dettonerar sitt sprängbälte man har runt midjan.

En riktig Ikramah radi Allahu anh stil operation, riktig baya till att dö for Allah skull. En bror frågade om brodern som utförde operationen, må Allah acceptera honom och upphöja honom. En mycket fin, lugn och djupt saknad bror, är du inte rädd? han svarade: jo lite, men det är det här vi har kommit hit för. Allahhu akbar, villken man, ett lejon! När amiren kom till basen och fråga om det fanns någon intreserad av att utföra inghimazen, hoppade han upp och sa: JA, JA, JA!!! Ma sha Allah vilket lejon må Allah ge oss ett hjärta som hans.

Det här är bara lite, lite, väldigt lite av det som har hänt i ard al Izzah, ard al Jihad, ard al Sham men det är vad vi har tid att dela med oss just nu. Men hoppas kunna återkomma med mer av det som hänt och händer i vårt älskade Sham.

 

torsdag 7 november 2013

Här kommer det att bli mer än tårtor...

Lars Vilks kommer att ha en utställning i Stockholm med start den 7 december. Som ni kanske kommer ihåg blev det inte speciellt mycket bråk kring den utställning han hade i Malmö tidigare i höst. För att råda bot på detta lovar nu anti-jihadistiska Swedish Defence League att de ska bevaka Vilks och utställningen vid vernissagen(*) 7/12.
Detta för att ytterst syfta, och främja, till att yttrandefriheten – i alla fall den lilla som finns kvar – bevaras och skyddas. (Exponerat)
Nu blir det nog i alla fall bråk.

(*) Ja, det heter vernissagen i bestämd form (säger Språknämnden).

UNICEF vill förbjuda barnpornografiska texter

I Sverige har det tidvis förts en högljudd debatt om lagstiftningen angående barnpornografi. Efter det så kallade Mangamålet (wikipedia) har det faktum att även teckningar räknas som olaglig barnpornografi kritiserats av många. Till exempel har riksdagsledamot Maria Abrahamsson för Moderaterna har lagt en motion där hon begär att lagen ska ändras:
Det strider mot sunda förnuftet att teckningar på fiktiva barn i pornografiska sammanhang innebär en kränkning av alla livs levande barn. Men det var faktiskt så som lagstiftaren resonerade när dagens lagstiftning kom till. När det nu har visat sig att Högsta domstolen inte har velat eller vågat underkänna detta absurda resonemang vilar ett tungt ansvar på dagens lagstiftare att göra just detta.
I debatten har flera deltagare (till exempel jag) raljerande frågat sig om varför vi inte också förbjuder barnpornografiska texter och menat att i konsekvensens namn borde även innehav av Vladimir Nabokovs "Lolita" kriminaliseras. Det finns också grupper som menar att det är önskvärt med en sådan utveckling. En av dessa grupper är FN-organet UNICEF.

Sverige har skrivit under FNs Barnkonvention (tillgänglig här) och även det som kallas ett "Fakulativt protokoll till Banrkonventionen angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi". I detta protokolls artikel två finns en definition av barnpornografi:
c) barnpornografi: framställning, av vilket som helst slag, av ett barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen sexuella syften
2011 gjorde FN-kommittén för barnets rättigheter en granskning av hur Sverige klarade att leva upp till Barnkonventionens åtaganden (dokumentation här). I slutrapporten ("Barnrättskommittens concluding observations 2011") sägs angående artikel 2(c) citerad ovan:
8.   The Committee is concerned that the State party's declaration to article 2(c), wherein it states it interprets the words 'any representation' in the article as merely pertaining to 'visual representation' of child pornography, hinders the full implementation of the Operation Protocol for dealing with all forms of child pornography.

9. The Committee recommends that the State party consider withdrawing its declaration on article 2(c) in order to give full effect to the Optional Protocol in addressing all forms of child pornography.
Kommittén är alltså oroad över att Sverige svarat att vi tolkar barnpornografi som varande visuella representationer eftersom detta innebär att Sverige inte agerar mot alla typer av barnpornografi. Därför rekommenderar Kommittén att Sverige drar tillbaka sin underskrift av protokollet. Att 'any representation' verkligen ska tolkas som inbegripande text förtydligar UNICEF Sverige i sin kommentar till rapporten ("Kommentarer från UNICEF Sverige på regeringens rapport till FNs barnrättskommitté mars 2011"):
We recommend the Swedish Government to extend the provision of the crime of child pornography to also cover texts and sounds.
Enligt denna tolkning innebär alltså stöd för UNICEF Sveriges kampanj för att göra barnkonventionen till svensk lag (länk) också ett stöd till kriminalisering av innehav av barnpornografiska texter.
---
Tipstack: FN:s barnrättskommitté vill förbjuda texter om sexuella övergrepp mot barn

onsdag 6 november 2013

Konferens för tolerans

Läser på hemsidan http://www.tolerance.se/ om en nyss avslutad konferens i Stockholm med den lite krångliga titeln "För En Global Förståelse som främjar Respekten för friheten samt Religiösa Symboler och Helgedomar". Som titeln antyder arbetar man här med en ganska ovanlig definition av "frihet" nämligen en där man förbjuder väldigt mycket:
Acceptansen och respekten av individuella- och offentliga friheten är en helig grund hos religiösa anhängare och mänskliga kulturer. Emellertid behöver inte friheten innebära förolämpningar av andras känslor och/eller förakt för deras helgedomar och symboler de har tron för.
Att skapa en global förståelse som respekterar friheten och förhindrar missbruk av religiösa symboler och helgedomar har blivit ett globalt behov för samhällsfrid och samexistens och ett främjande av ömsesidig tolerans och dialog i en mångetnisk-, mångkulturell- och mångreligiös värld.
 Å andra sidan kanske detta inte är så förvånande när de flesta talare, och en stor mängd deltagare, på konferensen kommer från Saudiarabien, UAE och Kuwait. Tyvärr finns konferensens "Final Statement" än så länge bara tillgängligt på arabiska, det blir säkert en intressant läsning.

måndag 4 november 2013

SD ville utreda dubbla medborgarskap men hyllar politiker med utländsk flagga på väggen

För ett år sedan väckte det viss uppståndelse när det blev känt att Sverigedemokraterna bett riksdagens utredningstjänst kartlägga "vilka ledamöter som har dubbelt medborgarskap" (DN). Detta försvarades av SD med hänvisning till att det är en fråga om ledamöterna lojalitet:
Detta föranleder naturligtvis frågor kring dessa personers egentliga lojalitet. Svenska folket förutsätter självklart att de kandidater som finns att rösta på till Sveriges riksdag har sin lojalitet enkom till det svenska folket. Trots det finns det mig veterligen ingen kandidat som deklarerar sitt eller sina eventuella alternativa medborgarskap under sin kandidatur. (SD)
Därför blev jag lite förvånad över att se en SD-politiker hylla en norsk politiker (Fremskrittspartiets Siv Jensen) för att denne på sitt tjänsterum haft både en byst med ett utländskt statsöverhuvud samt ett främmande lands flagga:
Det har sagts att partiledaren Siv Jensen, som blev finansminister i den nya koalitionsregeringen, ej endast haft en byst av Ronald Reagan utan även Israels flagga på sitt tjänsterum. (Tommy Hansson)
Kommer det inget förslag från SD om en kartläggning även av detta?

T-kontoret: Underrättelsetjänst och västsamarbete

Jag har börjat läsa Sam Nilssons bok "T-kontoret: Underrättelsetjänst och västsamarbete". Som man kan gissa från titeln handlar den om T-kontoret och försöker från arkivkällor dra slutsatser om denna underrättelsetjänsts samarbete med väst. Boken är ett akademiskt arbete (utgiven inom ramen för forskningsprojektet "Försvaret och Kalla Kriget") men författaren tvekar ändå inte att både uttrycka starka åsikter samt vara rolig.

Sam Nilsson angående den så kallade FRA-lagen:
Den allmänna mediadebatten inför riksdagsbeslutet i frågan den 18 juni 2008 (och långt därefter) framstår för eftervärlden som veckor då massmedia fullständigt och medvetet lurade det svenska folket.
Angående att information från tyska källor fått täcknamnet "T", möjligen inspirerade av danska kollegor:
Men att hävda att T lånats från danskarna vore antagligen att anklaga T-kontoret för dålig fantasi, personalen borde själva ha kunnat observera att T är första bokstaven i Tyskland.
Mer om  "T-kontoret: Underrättelsetjänst och västsamarbete" här.