onsdag 6 november 2013

Konferens för tolerans

Läser på hemsidan http://www.tolerance.se/ om en nyss avslutad konferens i Stockholm med den lite krångliga titeln "För En Global Förståelse som främjar Respekten för friheten samt Religiösa Symboler och Helgedomar". Som titeln antyder arbetar man här med en ganska ovanlig definition av "frihet" nämligen en där man förbjuder väldigt mycket:
Acceptansen och respekten av individuella- och offentliga friheten är en helig grund hos religiösa anhängare och mänskliga kulturer. Emellertid behöver inte friheten innebära förolämpningar av andras känslor och/eller förakt för deras helgedomar och symboler de har tron för.
Att skapa en global förståelse som respekterar friheten och förhindrar missbruk av religiösa symboler och helgedomar har blivit ett globalt behov för samhällsfrid och samexistens och ett främjande av ömsesidig tolerans och dialog i en mångetnisk-, mångkulturell- och mångreligiös värld.
 Å andra sidan kanske detta inte är så förvånande när de flesta talare, och en stor mängd deltagare, på konferensen kommer från Saudiarabien, UAE och Kuwait. Tyvärr finns konferensens "Final Statement" än så länge bara tillgängligt på arabiska, det blir säkert en intressant läsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar