torsdag 20 februari 2014

Ukraina, Thailand, Syrien, Egypten,...

Ett av de mer irriterande felsluten rörande utrikesbevakningen är tron att motståndare till en diktatur alltid är för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är helt enkelt inte sant: i Ukraina är en av ledande krafterna i oppositionen det fascistiska partiet Svoboda, i Thailand kräver gatudemonstranterna avskaffande av demokratin, i Egypten slåss anhängare av en militärdiktatur mot anhängare av teokrati, i Syrien utgörs mycket stora delar av upprorsmännen av sådana som vill begå folkmord på en landets minoriteter, och så vidare.

Detta är inte ett försvar för diktaturer men massmedia måste växa upp och inse att allt inte är svart eller vitt.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar