måndag 5 september 2016

Inneslutande sex

Tyvärr ser man fortfarande personer som använder uttrycket "penetrerande sex" för att beskriva sex mellan en snoppbärare och en snippbärare, där snoppen finns inuti snippan.

Detta är inte ett lämpligt uttryckssätt i de fall där snoppbäraren är en man och snippbäraren är en kvinna eftersom det är könsstereotypt. I stället rekommenderas uttrycket "inneslutande sex" där ett aktivt kvinnligt subjekt med sin snippa innesluter ett passivt manligt objekt.

1 kommentar: