onsdag 7 april 2010

Plejadier, Jesus och rökningens faror

Sune Hjorth är en av de mest kända alternativa tänkarna i Sverige. Han har uppmärksammats för sina bestämda åsikter om rökning (mycket dåligt), städers storlek (inte större än Sundsvall) och främst utomjordingar och deras närvaro på jorden. Även hans förflutna som organiserad nazist har uppmärksammats. Han har skrivit tre böcker om utomjordingar och också översatt och givit ut "Mästarens lära och liv" som är Judas Iskariots sanna berättelse om Jesus liv. Hjorth tror på reinkarnation och tror själv att han var poeten Shelley i ett tidigare liv.

Hjorths första bok "Fantastiska resor med UFO" är skriven tillsammans med Ante Jonsson om dennes upplevelser med rymdmänniskorna. Jonsson förs ombord på rymdfarkoster av utomjordingar flera gånger och får senare följa med dessa till deras hemplanet. Där tas han om hand av en kvinna som har ägnat 30 år åt att studera honom, som sitt "fria val" i skolan (utomjordingarna lever mer än 300 år). Hon har också saker han tappat bort i sitt liv, en gammal fotboll han använt och en cykel han trodde blivit stulen. Jonsson får flera tillfällen att bada naken med henne. Utomjordingarna undervisar Jonsson om många saker: om faran för kärnvapenkrig, om miljöförstöring, om samhällsuppbyggnad och ekonomi.

I de två senare böckerna "Den dolda sanningen om UFO!" och "Rymdmänniskor på jorden!" förlita sig Hjorth mer på utländska källor. Framförallt på den schweiziske kontaktpersonen "Billy" Meier. Meier har valts att sprida sanningen om det pågående kriget mellan utomjordingar på jorden. På ena sidan de goda plejadierna (från stjärnbilden Plejaderna) och på andra sidan de onda utomjordingarna med deras hantlangare, den judiska "sionistiska frimurarmaffian". Den onda sidans främsta vapen är de "falska kultreligiösa troslärorna", främst kristendomen. Kristendomen som vi känner den är nämligen en förfalskning av Jesus (som egentligen hette Immanuel) egentliga lära. Till exempel Jehova i Bibeln är inte gud utan en tidigare ledare för de onda utomjordingarna på jorden. Den rollen togs senare över av Kamagol II som var ledare fram till den 27/12 1976. För att övertyga Meier om att det är sant får han resa tillbaks i tiden och träffa Immanuel. Meier har också kommit över ett dokument ("Talmud Jmmanuel") om Immanuels sanna lära som alltså översatts och gets ut av Hjorth.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar