söndag 10 september 2017

Absolut Saltfria Vägpartiet

Intervju med Bengt "LinkedIn" Jonasson från Absolut Saltfria Vägpartiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om Absolut Saltfria Vägpartiet.

Det började under inledningen av 1970 när jag var teknolog på LiTH då min studiekompis Lars Avellan Hultman och jag ondgjorde oss över saltet som fick Strängnäsbron att förstöras, gjorde vägarna "skitiga", snoriga och dessutom mörka på nätterna. Vi skrev till dåvarande Trafiksäkerhetsverket och påtalade nackdelarna med vägsalt.

Sedan har jag följt och studerat "vägsaltfrågan" till och från med varierat engagemang. Jag har tillskrivit Trafiksäkerhetsverket och Vägverket i omgångar, statsminister Göran Persson (med svar från näringsminister Björn Rosengren), m.fl. ministrar. Hade kommunikation med Catharina Elmsäter-Svärd om förbud. Lyckades inte, men det blev åtminstone vinterdäck på den tunga trafikens drivhjul.


Hon menade att Trafikverket har ett uppdrag att tillhandahålla "Effektiv halkbekämpning". Detta är dock inte möjligt. Impossibilium nulla obligatio est!

Det är ett lurendrejeri. Det kommer alltid att vara halt! Överraskning! Då smäller det desto värre. Sex döda oskyldiga bussresenärer dog för drygt tio år sedan i Rasbo, enligt erfarna bedömare som en konsekvens av salt i tjock snö. Vållande Ingemar Skogö, f.d. generaldirektör på Vägverket.

Jag har aldrig aktivt rekryterat medlemmar, men har medhåll från praktiskt taget alla friska och intelligenta medmänniskor, som förstått!

För många år sedan provade jag först med SALTFRIA VÄGPARTIET  men ändrade till Absolut Saltfria Vägpartier för att bli sorterad först bland småpartier. Tänkte också på Absolut Vodka som var en framgångsrik svensk produkt. Namnet har också en fysikalisk betydelse dvs vägar (vägpartier) som är absolut saltfria samtidigt som det är skarpt och tydligt partinamn.

Jag har använt blanka röstsedlar som fyllts i med "Absolut Saltfria Vägpartiet" vilka då är giltiga. 2014 lät jag trycka egna välliknande valsedlar i tre kulörer.

För snart fyra år sedan startade jag en blogg/hemsida för att i första hand skriva om vägsaltningen. Men där finns gott om andra alster. Se: www.absolutvetande.se.


F: På bloggen har du även berättat om ett personligt möte med Anders Ygeman där du försökt berätta om vägsaltet?

Ja, jag sprang ihop med honom en morgon på Gullmarsplan. Vi var båda på väg till jobbet. Jag var något sen, så jag åkte bara med några stationer eftersom jag skulle till mitt arbete på Söder.

Jag riktade mig till honom och med ordet: "Ygeman"! Han sträckte fram handen och svarade: "Anders".

Såvitt jag minns nämnde jag mitt namn och att jag studerat vägsaltfrågan sedan 1970. Jag visste ju att han var ordförande i Trafikutskottet och rimligen hade ett visst inflytande. Jag gick igenom alla nackdelar och problem med saltningen jag på några få minuter kunde komma på innan vi skildes efter några stationer.

F: Vilken är Absolut Saltfria Vägpartiets vision för Sverige?

Partiet ligger nära mitten men något åt höger. Det finns värdefulla åsikter i samtliga partier.
Kan hålla med Vänstern om att vinster i välfärd nog kan begränsas.
Kan hålla med Miljöpartiet om att vi bör minska slöseriet med plastpåsar men framför allt förhindra att plast hamnar i havet och förstör miljön.
Anser dock att CO2-diskussionen är överdriven.
Det är vansinnigt att kvalificerade IT-specialister, vilka vi har brist på, och vilka har lärt sig svenska, ska utvisas. Också tokigt att utvisa skolungdomar som har funnits i Sverige under flera år och som kan svenska.

Visionen är som i namnet, helt saltfria vägar. (Saltningen är brottslig verksamhet dvs
  1. Sabotage mot trafiksäkerhet
  2. Grov allmänfarlig ödeläggelse
  3. Grov ekonomisk svindel mot Sverige och mot det svenska folket. Totalt av storleksordningen 1% av BNP.
  4. Diskriminering, hets mot folkgrupp, dvs hets mot alla som vet att saltningen är felaktig.
  5. Livskvalitetsstympning (tråkigare att leva)
  6. Biologisk och upplevd miljöförstöring.)

F: I din blogg har du använt än grövre ord om vägsalt, t.ex. terrorism och jämförelser med Nazistyskland. Överdrifter, eller befogat?

Kan möjligen vara en viss överdrift men det är är också en metod att väcka intresse och att få läsare att haja till, precis som du själv. Jag använder också ibland stavning som Nazism, terrorizm, saltizm för att bidra till att associera till välkänd etablerad historisk brottslighet.

Det finns ju vissa likheter, i vart fall fyra likheter som inte kan bestridas:
  1. Ett kemiskt medel (gas resp salt)
  2. Dosering på ett begränsat område/utrymme
  3. Inget alternativ för de utsatta, offren, målgruppen
  4. Dödsoffer
F: Har du någon teori om vad som kan ligga bakom att vägsalt ändå används, bara inkompetens eller något allvarligare?

Bara inkompetens och möjligen jäv. Någon känner någon som tjänar pengar på saltningen. En form av suboptimering. Men det svenska samhället , vi medborgare, är alltid förlorare på saltningen.

Del två av intervjun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar