söndag 20 maj 2018

Läkare och Media Partiet

Intervju med Dr. Thomas Jackson från Läkare och Media Partiet. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Läkare och Media Partiet.

LMP - Läkare och Media Partiet är det namn vi till slut bestämt oss för eftersom det blir ett enfrågeparti avseende sjukvård och frågor tätt knutna till sjukvård som socialförsäkringar. Partiet bygger på två hörnstenar traditionskristendom och upplysningstidens ideal som fundament och värdegrund i en sekulär stat.

F: Vissa skulle säga att traditionskristendom och sekularitet står i motsats till varandra, och inte är någon stabil grund för en stat?

En balans mellan sekularism och traditionskristendom som vi såg på 50-60-talet i Sverige är en betydligt stabilare grund för en stabil stat än mångkultur.

F: Du har vid något tillfälle sagt att du var först i Sverige med att säga ”Jag är HELT emot mångkultur”. Vad är så dåligt med mångkultur?

Ingen vet vad mångkultur år, är det en blandning av nazism  kommunizm och islamism i proportionerna 33-33-33%   eller Maya-kultur 48% och resten pippi-långstrumpskultur?   eller är det 1% var av världens vanligaste kulturer inkl pedofil?

F: Apropå LMP som ett enfrågeparti: under lång tid har du drivit iden att den enda räddningen för Sverige är att dela landet i två, en mångkulturell del med invandring och en kristen del helt utan invandring. Detta är inte en fråga LMP driver?

Nej, ty det får andra göra, jag har gjort mitt inom mångkulturdebatten.

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Partiets vision för Sverige är en sjukvård av betydligt bättre kvalitet än den nuvarande. I detta ingår god tillgänglighet och förbättrad diagnostisk och kurativ kompetens hos läkare.  De cirka 70 miljarder som idag går till simulanter skall satsas på reellt sjuka. Läkare som icke kan simuleringsdiagnostik skall deslegitimeras.

F: Hur kan simulerat sjuka kosta sjukvården 70 miljarder om året, vilka är dessa simulerat sjuka?

Sjukskrivning och förtidspensioner 15% av befolkningen  kostar svenska staten cirka 140 miljoner och med engelska metoder skulle det vara 7% och kosta hälften alltså 70 miljarder.   SS och FTP kan rimligen aldrig var mer än 7-8% av befolkningen.

F: Och skickligare läkare skulle helt enkelt inte sjukskriva och förtidspensionera så många?

Skickliga och moraliskt högtstående personer skulle ss och förtidspensionera på ett korrekt  och rimligt sätt

F:Vilka är de idag viktigaste frågorna för partiet?

Avslöja simulanter och satsa de miljarder som härvid sparas på cancersjuka, hjärtsjuk och andra svårt sjuka.

F: Är de väldiga mängd simulerat sjuka ett svenskt fenomen, har det alltid funnits? Annars, varför är Sverige idag så utsatt?

Norge och Sverige är simulanternas paradis, se länk.

F: Vilka realistiska mål har partiet för den närmaste framtiden?

Att börja bygga upp rutiner, varumärke och kontaktnät till valet 2022.

Del två av intervjun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar