onsdag 1 augusti 2012

TRANCEformation of America

Detta inlägg publiceras här i repris från en annan sida.

Det är svårt att veta i vilken kategori "TRANCEformation of America" hör hemma. På en nivå är det en bok med konspirationsteorier men dessa är inte så annorlunda från teorier i många andra böcker. Knarksmuggling från Mexiko med hjälp av CIA, det ondskefulla NAFTA-avtalet och George Bush arbete för en ny världsordning. Det som gör att boken skiljer sig från alla andra är mängden sex. "TRANCEformation of America" är nämligen en hjärnkontrollerad CIA-sexslavs berättelse om sitt liv.

Under sin uppväxt utsattes O'Brien för incestuösa övergrepp från sin far. Hon användes bland annat för att spela in porrfilmer, både med och utan djur. När övergreppen kom till myndigheternas kännedom skyndade sig kongressman Jerry Ford dit för att köpa henne från hennes far. O'Briens barndom gjorde att hon led av personlighetsklyvning och hade multipla personligheter (MPD). MPD är en perfekt bakgrund för en sexslav. De olika personligheterna kan programmeras och lyder order blint. Eftersom de också är separata vet inte en personlighet vad de andra vet. Dessutom har personer med MPD perfekt minne, perfekt syn och immunitet mot könssjukdomar.

O'Brien programmerades ursprungligen av den katolska kyrkan. Hon fick också senare förbättrad programmering av t.ex. experter vid NASA och Michael Aquino, ledare för "Temple of Set". Sexslavarna har många olika användningsområden. De används av de korrupta makthavarna för deras personliga nöje. O'Brien spelade in djurporr för Ronald Reagan, lät George Bush förgripa sig på sin dotter, blev upprepade gånger våldtagen och nästan dödad av 'Dick' Cheney och hetsade upp Hillary Clinton med sitt rituellt stympade könsorgan. Hon träffade även på George W. Bush några gånger men han ägnade sig mest åt att ta hand om sin redlöse, kokain-höge far.

Sexslavarna används också som budbärare. Man försätter slaven i trans med några lämpliga kommandon (programmeringen följer ett visst tema som kommandona hämtas ifrån, i O'Briens fall t.ex. "Alice i underlandet"), ger sedan meddelandet och förseglar budskapet genom att tillfoga slaven så mycket smärta att en ny personlighet knoppas av. Mottagaren öppnar försändelsen med några kommandon. Sexslavar används eftersom de är oförmögna att glömma och inte själva har tillgång till meddelandet de bär på.

Sexslaven kan ju också fungera som en muta efter att hon lämnat sitt meddelande. O'Brien har t.ex. haft sex med den mexikanske presidenten Miguelde la Madrid, Haitis president Baby Doc Duvalier, Panamas ledare Manuel Noriega, Nicauraguas president Daniel Ortega och två franska premiärministrar. Det perfekta minnet kan också användes för nöjes skull. O'Brien hade en personlighet som fungerade som en databas för baseballstatistik. Sexslavar användas också för att smuggla knark. O'Briens skötare var verksam inom country musiken, en verksamhet som till största delen är en täckmantel för knarksmuggling.

I sin bok namnger O'Brien på 150 sidor fyra amerikanska presidenter, sex utländska statschefer, mer än 20 amerikanska guvernörer, senatorer och kongressmän och ett 50-tal andra personer som samtliga förgripit sig på henne sexuellt. Detta gör att boken nästan kollapsar under sin egen tyngd. Det är svårt att läsa mer än fem sidor i taget. Avtrubbningseffekter blir tydliga. De mest fantastiska avslöjande, som i en annan bok skulle vara en spektakulär höjdpunkt, blir här bara en del i en uppräkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar