tisdag 21 augusti 2012

Wet dream

Från intranätet:

Olycklig rubriksättning
I det senaste numret av tidningen [...] har rubriken på omslaget fått en tvetydig och inte avsedd innebörd på engelska. Våra kollegor i USA har varit vänliga och gjort oss uppmärksamma på detta. I samband med en artikel om [...] har orden "wet dream" använts. Det är ett idiomatiskt uttryck som på svenska kan tolkas som 'högsta önskan' eller 'önskedröm'. I översättningen till engelska fick dock orden dock annan innebörd. Även om det inte var avsikten kan rubriken missförstås på ett sätt som inte är acceptabelt.

Vår interna process med att korrekturläsa texter utifrån en kulturell och språklig kontext har i detta fall misslyckats. Självklart kommer vi att vidta noggranna åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Med denna lärdom gjord är jag verkligen ledsen för vad som inträffat och de missuppfattningar som därmed kan ha uppstått. Det här visar verkligen hur viktigt det är med interkulturell förståelse och kunskaper i vår globala kommunikation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar