onsdag 25 augusti 2010

"Solidaritet" med de som röstar

Jag hörde partiledarutfrågningen med Mona Sahlin på P1 i morse och måste säga att jag tycker att utfrågarna gjorde ett bra jobb (vilket är sällan jag tycker). Framförallt på två punkter lyckades de tydligt peka på vad solidaritet betyder för socialdemokraterna. Den ena frågan var om de försämrade villkoren i a-kassan. Intervjuarna frågade vad Sahlin vill göra åt att det har blivit svårare att kvalificera sig för att få a-kassa (hur lång tid och hur mycket man måste ha arbetat för att vara berättigad). Hon svarade att hon lovat att höja taket i a-kassan samt att sänka avgifterna. På detta område pekade hon alltså ut två grupper som man skulle satsa pengar på. Dels alla de som är med i en a-kassa (som har eller har haft fast jobb), dels de som har haft fast arbete med en lön på minst 18 700 kronor i månaden. Jag tror säkert att dessa båda grupper har en hög andel personer som röstar, men det är inte de personer som har störst behov av stöd från samhället. Betydligt större behov finns hos de som aldrig har haft ett fast arbete och därför inte kunnat kvalificera sig för a-kassa.

Den andra frågan där man lyckades peka på denna konstiga känsla för solidaritet gällde "jobbskatteavdraget":s borttagande. Sahlin konstaterade att hon av principiella skäl ansåg att det var fel med olika skattesatser beroende på vilken sorts inkomst det var. Intervjuarna konstaterade att det finns flera grupper som inte får något "jobbskatteavdrag" och därför betalar högre skatt: ålderspensionärer och sjukpensionärer (dessutom arbetslösa, föräldraledig med mera). Det är också tydligt att sjukpensionärer som grupp är mycket mer utsatta än ålderspensionärerna (en tiondel av ålderspensionärerna har en miljon på banken eller i aktier, en tredjedel är miljonärer om man räknar med bostaden). Även om Sahlin anser att skatten bör sänkas för båda grupperna så är det bara en av grupperna hon lovar en skattesänkning nästa mandatperiod. Är det de fattiga sjukpensionärerna eller de rika ålderspensionärerna? Naturligtvis de senare, de som i hög utsträckning röstar. Sahlin blev upprörd när hon tillfrågades om det var anledningen men hade ingen egen förklaring till varför man valde den gruppen för den andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar