måndag 23 augusti 2010

Palmemordet, den ensamme galningen

Nu kommer tre inlägg om de olika teorierna om vem som dödade Olof Palme. Man kan grovt dela in teorierna om vem som mördade Olof Palme i tre kategorier: den ensamme galningen, en inhemsk konspiration eller en utländsk konspiration. Skillnaderna mellan kategorierna är inte kristallklara och som det kommer att märkas nedan finns det teorier som ligger på gränsen mellan flera områden, eller som med tiden utvecklar sig från ett område till ett annat.

Den ensamme galningen
Det är intressant att notera att de två ensamma galningar som tilldragit sig mest intresse också är de två som varit officiella misstänkta i polisutredningen om mordet. Man kan tänka sig att en "ensam galning"-teori är lite för "tråkig" för dem som ägnar sig åt att på egen hand utveckla teorier om mordet. En enkel teori med en "ensam galning" lämnar också lite utrymme för den typ av större sammanhang, dolda makter och genomgripande samhällsbeskrivning som, avsiktligt eller ej, ofta är en central del i en konspirationsteori. En ensam galning kan peka på brister i mentalvården men det är oftast inte en tillräckligt stark poäng. Man också notera att flera av de som propagerar för den ensamme galningen gör det defensivt, i en uttalad motsats till andra mer omfattande teorier. Naturligtvis har andra personer än de två nedan pekats ut som ensamma mördare (till exempel det stora antal människor som själva tagit på sig skulden för mordet) men ingen av dessa har gett upphov till en riktig teori om mordet eller anammats av flera människor.

De enda två personer som officiellt anklagats för mordet är båda två enligt modellen ensam galning. Dessa är Viktor Gunnarsson, mest känd som 31-åringen, och Christer Petersson, först känd som 39-åringen. Gunnarsson var häktad för mordet under en kort tid men avfördes senare från polisutredningen. Det hindrar inte att det fortfarande finns människor som förespråkar hans skuld, till exempel Anders Leopold (Leopold Report och "Det svenska trädet skall fällas"), Niilo Havu ("Mustaschtricket som lurade Lisbet Palme") och polisen Börje Wingren ("han mördade Olof Palme") som medverkade i utredningen. Dock lämnar många spekulationer om Gunnarsson området "ensam galning" för att glida över till "inhemsk konspiration" eller "utländsk konspiration". Gunnarsson greps efter att ha utpekats av ett vittne nära mordplatsen. Bland de indicier som lyftes fram mot honom fanns en möjlig koppling till Europeiska Arbetarpartiet (EAP), den svenska delen av den amerikanske LaRouche-rörelsen. EAP var sedan många år väldigt uttalat fientliga till Palme. I den teori som Leopold och besläktade tänkare för fram var mordet resultatet av en internationell komplott där den chilenska militärjuntan och CIA varit inlandade. Även Gunnarssons död i USA, där han blev skjuten av en polis, har infogats bland indicierna.

Christer Petersson är utan tvivel den person som är starkast förknippats med mordet. Han är också den ende som åtalats för det, där han först fälldes i tingsrätten för att senare frias efter överklagande i hovrätten. Trots detta ska han ha fortsatt att vara ett av polisutredningen huvudspår. Polisen Ingemar Krusell som medverkade i utredningen har skrivit boken "Palmemordets nakna fakta" där Peterssons skuld förespråkas. Enligt den ursprungliga polisversionen är Petersson en ensam galning som agerat utan efter tanke, han har fått syn på Olof Palme vid biografen Grand och bestämt sig för att döda honom. Gått iväg för att skaffa ett vapen och där efter väntat utanför biografen. Följt efter paret Palme och vid ett lämpligt ställe skjutit Olof. Sedan har han sprungit från mordplatsen och återvänt hem. Detta scenarion har senare av Pelle Svensson ("Sanningen om mordet på Olof Palme" ) byggts ut med "bombmannen" Lars Tingström som en anstiftare i fängelse och därigenom också ett tydligare motiv. Möjligen finns också personer från Scientologerna inblandade på ett hörn. Det finns senare version av teorin om Petersson som ensam mördare där han skulle varit ute efter att döda en annan person och att mordet på Palme således var ett misstag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar