söndag 31 januari 2010

Ingen religion i sekulär lagbok

Med jämna mellanrum diskuteras människors rätt att ha på sig vissa kläder, t.ex. en burka som inte visar ansiktet. Jag tycker att det från samhällets sida finns en klar linje att följa: lagar och regler ska skrivas utan att referera till religion och religiösa åsikter.

Sett i detta ljus ser burka-debatten ut så här: medlemmarna i en förening (en handbollsklubb) vill att vissa av medlemmarna (de vänsterhänta) alltid ska täcka sitt ansikte (med en tomtemask). Ska vi därför förbjuda vänsterhänta handbollsspelare från att ha tomtemask på offentliga platser? Nej, det verkar inte speciellt vettigt.

Burka-diskussionen borde i så fall handla om när människor ska ha rätt att dölja sina ansikten och när de inte ska ha rätt till det. Det finns situationer när man inte bör tillåta dolda ansikten, till exempel för personer i sin yrkesutövning som polis, och det finns situationer när det är går bra, till exempel att åka tunnelbana.

Att förbjuda ett klädesplagg som en religiös symbol blir väldigt konstigt. Om man i Frankrike förbjuder muslimska kvinnor att ha burka, hur blir det då för kristna kvinnor? Om en kvinna säger sig vara kristen, men kallar Gud för Allah och erkänna Muhammed som hans profet, får hon ha burka? Om hon säger att hon är ateist och bär burka som en politisk symbolhandling, går det bra? Får jag, en manlig ateist, ha burka?

Om man vill förbjuda burkan som en symbol för kvinnoförtryck? Detta är också problematiskt: vem bestämmer vad en symbol betyder? Den som använder burkan tycker säkert inte att den är kvinnoförtryckande. Jag tycker att den är en symbol för kvinnoförtryck men det finns gott om exempel på att samhället inte velat rätta sig efter vad jag tycker. Bestämmer majoriteten värdet av en symbol, ska vi ha någon sorts opinionsundersökningar med ständigt uppdaterade listor över förbjudna plagg. Eller ska någon tjänsteman ges ansvaret för att entydigt bestämma det symboliska värdet hos alla plagg. Inget av detta är bra enligt mig.

Till sist vill jag passa på att påminna om att det i Sverige,och säkert i många andra länder, redan är olagligt att med hot och våld tvinga människor att ha på sig speciella kläder. Detta gäller naturligtvis även burka (och tomtemask). Kanske är detta ett brott som borde prioriteras högre av polisen, men det är faktiskt en annan diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar