söndag 31 januari 2010

Ta bort religionsfriheten!

Vad menas med religionsfrihet? Man kan väl tänka sig att man menar sådant som rätten att tro på en gud, rätten att berätta om sin religiösa tro för andra och rätten att vara med i en kyrka eller församling. Men detta är ju bara specialfall av andra mänskliga fri- och rättigheter. Åsiktsfrihet ger människor rätt att ha vilka åsikter de vill, till exempel religiösa men också politiska eller andra. Yttrandefriheten ger människor rätt att uttala sig om sina åsikter, till exempel sin religiös tro. Föreningsfrihet ger människor rätt att starta och gå med i föreningar av olika slag,till exempel kyrkor. Alltså, det finns ingen anledning att prata om en speciell religionsfrihet utan det räcker med att hålla sig till allmänna mänskliga fri- och rättigheter.
Men finns det något negativt med att prata om religionsfrihet? Ja,det menar jag. Man kan ofta stöta på åsikter där personer verkar mena att allt man gör av religiösa skäl skyddas av religionsfriheten. Men så är det ju inte och så borde det inte vara heller. Det finns människor i Sverige som slår sina barn därför att deras heliga skrift säger åt dem att göra det. De begår i lika hög grad ett brott som människor som slår sina barn av andra orsaker (en del skulle kanske till och med säga att de som slår sina barn med beräkning och eftertanke är värre en de som slår sina barn annars).
Religiösa människor bör naturligtvis skyddas från diskriminering på grund av sin religion. Precis som andra inte ska diskrimineras för sina politiska åsikter. Men det betyder inte att de har en rättighet att göra allt de vill göra. Man brukar inte åberopa någon mänsklig rättighet att klä sig som man vill, då bör inte heller religiösa ha någon sådan rättighet. Det finns ingen rättighet att få bygga vad man vill (till exempel höga torn) då bör inte heller religiösa ha någon sådan rättighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar