måndag 14 augusti 2017

Om magins verklighet

Man får vara försiktig när man uttalar sig om innehåll och stil hos en bok som Thomas Karlssons "Bland mystiker och magiker i förorten" (Adlibris, Bokus) som säger sig ha ett annat syfte än att underhålla. Karlsson kallar själv sin bok för ett "läsemysterium" som "kan ge läsaren tillträde till religiösa och hemliga andliga världar" och kan fungera som nyckel "som öppnar portar till andra verkligheter". Kanske är det därför författaren i boken framträder som en brådmogen ung man som vill imponera med ytliga referenser och små utläggningar om allehanda ämnen. Det är kanske ett medvetet grepp för att dra in läsare, att locka till egna efterforskningar.

I boken återberättas ett antal episoder ("iniatoriska upplevelser") i författarens liv mellan åren 1989 och 1991 som leder fram till att Karlsson grundar den magiska orden Dragon Rouge. Den första och mest speciella upplevelsen är utan tvivel den resa mot Mali som det unga författar-jaget företar. Episoden framstår för en utomstående som ganska underlig: en 17-åring bestämmer sig för att resa till Mali med en okänd 30-åring han nyss träffat. Han får tillstånd av sina föräldrar att göra det, ledighet från skolan är inte heller något problem. Resan sker med bil genom Europa till Marocko, varifrån den ska fortsätta med bil genom Sahara. Så blir det nu inte: färden tar slut i Marrakesh där ett mystiskt möte med en äldre man ger den första impulsen till att skapa ett tempel till den röda draken, "dragon rouge". 
Uggarde Rojr på Gotland

De andra episoderna i boken utspelar sig i mindre exotiska miljöer: ett röse på Gotland, en kyrkogård vid midnatt, ett rave i en skogsglänta eller hemma i Karlssons lägenhet. Bokens stora behållning är att den, såvitt jag kan förstå, ger en realistiska bild av vad magi verkligen är. Det ges många exempel på metoder hur man kan försätta sig i ett annat, förhöjt(?), medvetandetillstånd: sömnlöshet, överdosering av kaffe eller monotont dansande. Väl i detta tillstånd öppnas medvetandet för oväntade impulser, kanske utifrån, kanske från andra delar av hjärnan. Detta kan i sin tur genererar nya idéer och insikter, kanske förmedlade av externa hjälpare, kanske gammal kunskap kombinerad på nya spännande sätt. Eller så är Karlsson helt enkelt en inkarnerad andlig mästare som återskapat Atlantis heliga tempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar