måndag 14 augusti 2017

Naturens parti

Intervju med representanter från Naturens Parti. Ett inlägg i serien Svenska partier.

F: Berätta lite om Naturens Parti.

Vårat mål är att skapa en helt ekologiskt hållbar värld, för att kunna skapa detta så krävs det att vi ändrar vårat levnadssätt markant. Vi måste sätta våran planet i första hand och sluta producera icke livsnödvändiga produkter, och istället endast producera det vi människor behöver för att överleva i första hand, nöjesprodukter kan också produceras men inom rimliga och ekologiskt hållbara gränser. Detta måste vi kräva politiskt, att Sverige blir självförsörjande som land, för mat, och våra livsviktiga produkter såsom: medicin, energi, matproduktion, etc

F: Vad säger Naturens parti om ett uttalande som "Planeten Jorden skulle klara sig bättre utan arten människa"?

Utan människor på planeten jorden hade aldrig sköldpaddor kvävts av plaster, regnskogarna hade växt sig stora och djurriket hade expanderat och trivts, arter hade inte utrotats i den enorma takten som människan orsakat, inga gruvor hade grävts och vattnet hade varit rent för djuren att dricka, så ja planeten jorden hade mått mycket bättre och varit helt frisk utan människor på jorden därför är det vårat ansvar som tänkande homo sapiens att göra en så liten inverkan som möjligt på djurens och växternas planet, tycker du själv att människor eller rättare sagt företagen beter sig ansvarsfullt gentemot växternas planet jorden?

F: Vilken är partiets vision för Sverige?

Naturens Parti kräver att alla svenska medborgare ska kunna leva självförsörjande, fria från företagens arbetsliv och fria från staten. Därför vill Naturens Parti att fastighetsskatten slopas för fastigheter på upp till en hektar.  Detta är den bit mark som krävs för att försörja en familj på 4 personer. Enklare slakt av kycklingar, gris och får, sker på fastigheten utav farmaren själv.

I skolan behöver eleverna lära sig om var våran mat kommer ifrån och lära sig att odla sin egen mat och få den att hålla hela året utan att den ruttnar, och lära sig att slakta sina matdjur på det sättet som får djuret att lida minst.

Verklig kunskap ska ges och skära ner på matematik och andra ämnen som eleverna har enormt lite användning av i privatlivet och i arbetslivet. Istället ska mer avancerad matematik läras ut på ingenjörsutbildningen, etc.

Med det ekologiskt hållbara materialet Hampa, kommer vi att ersätta fossiloljan och bomullstillverkning som kräver enorma mängder vatten och giftiga kemikalier, samt minskar världens skogsavverkning (papper). Av Hampa kommer vi att producera: Tyg och kläder, plast, papper, mat (fröna innehåller essentiella aminosyror, protein från Hampans frön), etc.

Våldet i samhället beror på att föräldrarna arbetar så mycket att föräldrarna inte har tid att verkligen  ta hand om och uppfostra sina barn. Barnen tittar på Tvn och blir påverkade av allt våld som sänds där, detta gör att barnen blir avtrubbade gentemot våld och barnen ser det råare våldet som en naturlig del i vardagen och har lättare att ta till våld i olika situationer. Därför vill Naturens Parti avverka och cencurera allt våld på Tv och istället behöver positiva Tv program sändas med bra, kärleksfulla och rättvisa förebilder på Tv, så att våra barn och ungdomar får goda förebilder.

Därför vill Naturens Parti införa sex timmars arbetsdag, med målet att införa en prestationsfri basinkomst på 10 000 kronor till alla svenska medborgare från 18 år. Då kan vi stänga försäkringskassan, socialkontoren, arbetsförmedlingen, etc, och istället använda dessa pengar till att delfinansiera basinkomsten.
   
Vi vill införa en skattetrappa för företagen, där små företag som tjänar mellan 0 - 120 000 kronor per år betalar 0 kronor i skatt.
Företag som tjänar från 120 000 - 10 miljoner betalar 25 procent i skatt.
Från 10 - 20 miljoner betalar 27,5 procent i skatt.
Från 20 - 30 miljoner betalar 30 procent i skatt, etc upp till en vinst på 200 miljoner då företaget betalar 75 procent i skatt, detta är den övre gränsen för skatten vinster, alla vinster över detta betalas 75 procent i skatt på företagets vinst.

Dessa pengar ska användas för att finansiera basinkomsten, och att staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet så att människor kan bo till en låg kostnad permanent, samt utbilda dom läkare som vi behöver i våran sjukvård idag. Istället för att använda flyg i Sverige behöver Vi bygga ett nät av Maglev höghastighetståg med en transporthastighet på 600 km/h, liknande finns i Kina, Tyskland och Japan, se mer under fliken "Transport" på våran hemsida. Detta gör att vi får ett fossilfritt transportsystem.


F: Kräver ni att alla ska ha en MÖJLIGHET att leva självförsörjande, eller kräver ni att alla ska leva självförsörjande?

Till en början att ha en möjlighet för att idag är människan tvungen att sälja sin kropp till högstbjudande för att överhuvudtaget få mat för dagen och en bostad. I alla tider har människan levt helt gratis, man byggde sitt eget hus och jagade och odlade sin egen mat, helt utan beroende av pengar, företag eller andra människor.

F: Är det inte bra att lära sig matematik i skolan? Vilka skolämnen har man nytta av i verkliga livet? Historia, engelska, filosofi, gymnastik?

Tänk på saken: Vad har du egentligen för nytta av matematik, när kriget har brutit ut, banksystemet har kraschat, och mataffärerna är tömda på mat, hjälper det att du kan gångertabellen då? Eller att räkna algebra eller 1263/7,2? Nej, och du har inte användning för matematik när du arbetar inom industrin, restaurangbranchen eller privat. Den som studerar till byggingenjör eller något annat av dom få yrken där man verkligen behöver veta vad 1263/7,2 är, så får denna lilla procent av människorna studera den matematiken på universitetsutbildningen till det yrket.

F: Men vilka skolämnen har man nytta av när kriget brutit ut? Historia, filosofi, svenska?

I skolan ska eleverna bland annat lära sig att föda upp och slakta matdjur, odla ekologiskt och lära sig hur man lagrar maten så att den inte rötnar. Slakta djuren får man lära sig i högre ålder, i högstadiet tex. Tillverka våra egna vanligaste varor med hjälp av maskiner så att essentiella varor lokalt, tyg, medicin, reparation av maskiner, datorer och annan elektronik.
Elkunskap är viktigt, eleverna behöver lära sig hur man bygger egna enklare elgeneratorer samt ha en grundlig byggundervisning.

Stor vikt läggs också vid instrument och musikundervisningen såväl som Yoga, och mindfulnessundervisning i skolplanen. Så att barnen utvecklas till lugna, glada och självsäkra individer.


Del två av intervjun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar