torsdag 13 maj 2010

James Shelby Downard

Jag har köpt "James Shelby Downard's Mystical War" av Adam Gorightly vilken, som titeln avslöjar, handlar om James Shelby Downard. Downard är, i mitt tycke, den främste skribenten i konspirationsteorigenren. Han har, i sina bästa stunder, lyft tråkigt resonerande till en forsande, hyperlärd medvetandeström fylld till brädden med faktoider från antika myter, astronomi, ockultism och alkemi.

Downard tecknar en bild av en värld fylld av dunkla krafter (främst frimurare) där ingenting sker av en slump. Namn på personer och platser har en stor betydelse. Sammanträffanden är viktiga och avslöjar något om "deras" inblandning och motiv. Av detta synsätt har Downards "lärjunge" Michael A. Hoffman II skapat teorin om
"the revelation of method". Genom att den dolda makten visar sin hand genom dessa sammanträffanden och användandet av astrologiska och satanistiska symboler så trubbar den av allmänheten och gör den immun mot avslöjanden; om alla varje kväll på MTV kan se att en satanistisk elit styr (nöjes)världen, så blir ingen speciellt upprörd av att läsa om det i en bok.

Downard gav själv aldrig ut någon bok. Man kan hitta flera av hans texter i de samlingar som Feral House med redaktörerna Adam Parfrey eller Jim Keith gett ut: i första och andra utgåvan av "Apocalypse Culture" finns texterna "King-Kill/33: Masonic Symbolism in the Assassination of John F, Kennedy" respektive "The CallTo Chaos: From Adam to Atom by Way of the Jornada del Muerto". En längre version av "King-Kill/33" finns i "Secret and Suppressed" under titeln "Sorcery, Sex, Assassination and the Science of Symbolism". I "Apocalypse Culture II" finns texten "America, The Possesed Corpse" och i "Cult Rapture" finns en intervju medDownard.

Senare har Feral House också gett ut första delen av Downards självbiografi "The Carnivals of Life and Death" som är förvånansvärt tråkig. Downard skriver om sin barndom där han flyttar runt mycket och träffar på ondsinta frimurare och Ku Klux Klan. Michael A. Hoffman II har gett ut några häften med texter av Downard, bland annat en ännu längre version av "King-Kill/33" och en oavkortad, oediterad version av
"The Carnivals of Life and Death".

Ett exempel på Downards stil ur "Sorcery, Sex, Assassination and the Science of Symbolism" om Jack Ruby (som sköt Lee Harvey Oswald):

On December 20, 1947, Jacon Rubinstein changed his name to Jack L. Ruby by decree of the 68th Judicial Court of Dallas, Texas.

The etymology of the term "Ruby" runs: (French) rubis; (Spanish) rubi; (Latin) rubinus, carbuncle.

In old law books it was once the practice to print some of the titles of the statues in red and these were termed rubrics or a ruby and hence any fixed, formulated or authoritative injunction of duty was apt to be designated as being a rubric or ruby.

As a rubinus or carbuncle, Ruby pertains to the "Breastplate of Judgement" used by the Chosen Mispet (High Priests) of Jewish sorcery, enabling them to receive "divine" answers regarding the welfare of Judaism; some interpretations claim that the "Breastplate of Judgement" manifested the immediate presence of Jehova and was also worn by Masons in Royal Arch chapters.

This "breastplate contained twelve stones", each symbolizing one of the twelve tribes of Israel. The carbuncle or ruby was connected to the tribe of Judah (Nopech).

The term "Jack Ruby" was once used by pawn brokers to indicate a fake ruby. In iconography, a ruby or carbuncle symbolizes blood, suffering and death.


Mer om Michael A. Hoffman II kommer i en senare post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar