onsdag 17 februari 2010

Viktigt med undervisning OM kristendom

Skolverket har lagt fram ett förslag till nya läroplaner för bland annat religionsämnet. Det har av många tolkats som att kristendomen skulle få mindre plats i ämnet och att alla religioner ska behandlas lika. Läs mer här.

Först vill jag konstatera att jag naturligtvis tycker att det inte borde finnas något religionsämne i skolan. Det är bra att skolan bedriver undervisning om religion för att eleverna ska förstå mer av hur Sverige och andra länder fungerar och vilka åsikter och attityder man kan förvänta sig att religiösa personer har. Men denna undervisning passar precis lika bra inom ämnena samhällskunskap och historia.

Förutom denna petitess tycker jag att flera av kritikerna mot Skolverket verkar ha rätt (till och med Jan Björklund). Det land det är viktigast att elever i Sverige lär sig om är Sverige och den religion som har störst påverkan på hur Sverige fungerar är kristendomen. De religiösa personer som eleverna oftast kommer att träffa på är kristna. Därför bör tyngdpunkten ligga på kristendom. De övriga religionerna bör också ordnas efter deras inflytande i Sverige och förekomst i svenskt offentligt liv, i dagsläget säg islam, judendom, hinduism, buddism och resten.

Detta är extra viktigt för elever som inte har en etnisk svensk bakgrund. Det är möjligt att alla etniskt svenska barn vet ungefär varför vissa dagar är röda i Sverige (även om jag inte tror det) men utan kunskap om kristendomen kan man inte ens börja förklara det. Om man inte har någon kunskap om olika grupper av kristna (protestanter och katoliker, statskyrka och frikyrkor) finns det stora delar av svensk, och internationell, historia man inte kan förstå.

Jag kan inte låta bli att fundera lite över varför vissa kristna kyrkor tycker det är viktigt att religionsundervisningen i skolan fokuserar på kristendomen. Att en lärarkår som i deras ögon säkert till stor del består av vänsteraktivister ska lära barn vilken betydelse kristendomen verkligen har haft borde inte vara ett drömscenario. Det finns tillräckligt många skelett i den garderoben för att man inte ska önska sig en öppen och objektiv granskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar