onsdag 10 februari 2010

Excel är värst

Många människor i databranschen klagar på Microsoft och deras produkter. De klagar på hela Windows eller på enskilda program. Jag instämmer och skulle vilja argumentera för att Excel är värst av Microsofts produkter.

I mitt nuvarande projekt tvingas jag interagera en hel del med Excel. För att fylla en databas sitter jag vid en dator med Microsoft Windows och importerar data från Microsoft Excel in i en databas av typen Microsoft SQL Server. Det fungerar nästan aldrig. Och med "fungerar inte" menar jag inte att SQL Servern vägrar att importera något och ger ett felmeddelande. Jag menar inte heller att den importerar data och sen ger ifrån sig en varning om att det kanske inte gått så bra. Vad jag menar med inte fungera är att den säger att allt gått bra men sen har den låtit bli att ta med godtyckligt mycket av innehållet i Excel-arket.

Vad som händer är detta: Excel bestämmer sig för att på egen hand gissa vilka typ av data en kolumn innehåller (siffror eller text). Gissningen verkar basera sig på typ de första 20 raderna i arket. Därefter håller Excel fast vid denna gissning även om jag manuellt går in och "typar om" kolumnen, till exempel från siffror till text. När jag importerar berättar Excel för SQL Server att det är siffor i en viss kolumn. Men SQL Server märker att det inte är sant, även om de första 20 raderna bara har siffror i kolumnen "Ålder"så har inte alla rader det (en del har texten "Inget att tala om"). SQL Server har redan skapat en kolumn för siffror att lägga datat i och där passar inte text in. Alltså bestämmer sig SQL Server för att strunta i alla fält med text och, utan att berätta det, lämnar kolumnen tom i tabellen. Eftersom detta fel har inträffat för nästan alla de filer jag försökt importera använder jag nu omvägen via text, från Excel till CSV till SQL Server.

Men det är inte detta fel som gör att jag menar att Excel är värst utan de konsekvenser det kan medföra. Om en annan person har problem med Word är det värsta som kan hända mig att jag får ett dokument som är svårt att läsa. Men jag är rädd för att en massa för mig viktig data förvaras och behandlas i Excel. Den lön jag får kan nog ha Excel-behandlats. Om jag har gjort en ansökan om något bidrag (a-kassa eller föräldraförsäkring) som behandlas av en tjänsteman så är Excel säkert inblandat. Överhuvudtaget finns nog en mycket stor andel av all aktiv data i samhället i Excel-ark. Därför har Excel en mycket större makt att förstöra mitt liv än vad till exempel Word har.

(Medan jag skrev detta kommer jag på att med samma argument som ovan så är nog kanske Windows ännu värre. All data i Excel-ark finns ju dessutom i osäkra och instabila Windows-system.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar