onsdag 22 januari 2014

Erfarenheter från ett stort företag

Några erfarenheter från att arbeta (som konsult) på den svenska delen av ett stort multinationellt bolag. Jag säger inte att det måste vara så här på alla stora företag, men jag tror att det är så.

Av historiska skäl tillhörde jag och mina kollegor Marknad. På denna avdelning använde man huvuddelen av sin energi till att bekämpa fienden: IT. Från de två år jag tillbringade på företaget kan jag inte påminna mig att man någon gång diskuterade en fiende eller konkurrent utanför företaget, möjligen hade Marknad inga sådana. Att vinna ett nytt kontrakt var bara att skaffa sig ytterligare ett vapen i kampen mot huvudfienden. Förutom de två huvudfienderna fanns det några andra avdelningar som var mer eller mindre permanent allierade med Marknad eller IT. Dessutom några konsultgrupper, oftast rekryterade som legosoldater för någon av sidorna.

Som i alla krig var informationsinhämtning av central betydelse. Huvudfienden hölls under noga uppsikt. På företaget satt man i öppna landskap med en glashiss i mitten. Alltså var varje rörelse mellan våningarna i huset en möjlighet att spana. Sedan kunde vi ägna lunchen åt att diskutera att chefen för konsulterna X setts prata med Y vid dennes skrivbord. Var det månne en ny allians under uppsegling? När man hämtade en utskrift vid den gemensamma skrivaren kunde man passade på att slänga en blick på de andra utskrifter som låg där för att kanske snappa upp något intressant.

Konsult-inhyrning var ett av huvudslagfälten i denna eviga strid. Inte bara frågan om vilka och hur många konsulter som anställdes bråkades det om, utan även mycket mindre frågor. Vid en tidpunkt flyttades mina kollegor från de dedikerade konsultplatserna på plan fyra till platser i det öppna kontorslandskapet på plan fem. Dessutom fick de namnskyltar till sina skrivbord. På båda dessa punkter tvingades Marknad till reträtt efter åtta månaders hårda strider. En annan gång upptäcktes det att våra skrivbord var större än motsvarande hos ITs legotrupper. Här återställdes ordningen betydligt snabbare.

En gång hade jag blivit utsedd att implementera ett nytt verktyg. Projektgruppen såg ut som vanligt: jag ensam skulle arbeta, en projektledare skulle leda mig och tolv andra personer skulle sitta i olika styrgrupper och titta på. Projektet hade startats och drevs av Marknad. IT var förtvivlade men fann i sista stund på råd. De hittade en formell svaghet i min bakgrund (ingen dokumenterad erfarenhet av ?) och tog upp fallet i Arkitektur-rådet där de själva hade en stark ställning. Rådet grep in och avstyrde projektet samma dag som det började, vilket fick som följd att jag efter några timmar i byggnaden hämtades vid mitt skrivbord, eskorterades ut ur huset och fick från parkeringen ringa till min chef (som då var utomlands) och berätta att jag blivit sparkad. IT tog över projektet, producerade under två års arbete en A3-skiss över hur datastrukturen borde se ut och la sedan ner projektet.
1 kommentar: