onsdag 4 september 2013

Om Satans svenska pastorer

Några utdrag ur Torsten Nenzéns 744:e brev med vädjan om hjälp från den svenska kristenheten. Torsten är en enkel människa. Han vill bara ha hjälp med två saker: "tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar" samt "äktenskaplig gemenskap". För att få hjälp med dessa saker vänder han sig i brev till olika representanter för den svenska kristenheten. Förvånande nog har nu Torsten tvingats upprepa sin vädjan om hjälp sjuhundra fyrtiofyra gånger utan något svar. Istället:
Hittills har Sveriges pastorer och präster gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas, men eftersom dessa pastorer är svenskar är de mer samvetslösa, hjärtlösa och onda än vad kyrkliga ledare är i andra kulturer.
Man kan med den bakgrunden kanske förstå att Torstens omdöme om den svenska kristenheten blir hårt:
Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att svenska pastorer bekänner sina tillkortakommanden och tacklar sina församlingsproblem, väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer anammar hellre feministteologins och pro-gayteologins heresier än att erkänna Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Sveriges förvirrade präster tycks hellre söka Sveriges Riksdags godkännande än att lyda Gud, och svenska präster tycks hellre vilja skända Guds ordning genom att välsigna homosexuella partnerskap, homosexuella äktenskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans. Sveriges svenska pastorer älskar lögnen och ondskan mer än sanning och godhet. För svenskheretiska trossamfundet Svenska Kyrkan är Sveriges Riksdag i praktiken Guds Ord. Det mest sviniga och antikristliga kyrkoetablissemanget på jorden är det svenska. 
Ta själva del av Torstens senaste brev här.

PS. Angående den äktenskapliga gemenskapen har tydligen Torsten i andra sammanhang låtit förstå att han (och Gud) anser att H.K.H. kronprinsessan Viktoria skulle ha varit en lämplig kvinna för en sådan gemenskap. Jag får kanske anledning att återkomma till detta DS.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar