måndag 4 februari 2013

Spelar det roll att alla journalister bor på söder?

Att journalister är en homogen grupp som ser likadana ut, röstar likadant och bor på samma ställe är ett så välkänt faktum att det studeras akademiskt. Men spelar det någon roll?

Vid JMG ("Journalistik, Medier och Kommunikation") på Göteborgs universitet studerar man svenska journalister, deras åsikter och relationer till världen. I den senaste upplagan av "Svenska journalister 1989–2011" redovisas följande angående journalisters partisympatier:
Som synes ligger journalisters politiska sympatier långt ifrån övriga befolkningens. Påverkar detta våra media? En omständighet som kan tyda på detta är rapporteringen kring den senaste tidens opinionsundersökningar. I Demoskops mätning för december/januari 2012-2013 fick Miljöpartiet 7,3 procent av de tillfrågades röster. Ett år tidigare fick MP 14,6 procent av rösterna i motsvarande mätning. På ett år, under de nya språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson, har alltså sympatierna för Miljöpartiet halverats. Detta har dock inte rapporterats flitigt i media, i stor kontrast till hur Centerpartiets sjunkande stöd har lyfts fram.

Att den personliga politiska övertygelsen kan påverka ens arbete är naturligtvis något som varje journalist bör vara medveten om och på lämpligt sätt motverka. Men hur är det med var man bor? Var journalisterna bor har studerats av Kerstin Ekberg som 2007 gav ut en rapport på Stiftelsen Institutet för Mediestudier (Sim(o)) som heter ”Här bor journalisterna – en rapport om var journalister bor och vad det kan betyda för rapporteringen från olika områden” (pdf).

I denna konstaterar hon för det första att det verkligen är så att journalister bor på Söder:

Av drygt 13 000 journalister i min undersökning bor alltså 1 259 på Södermalm. Det är nio procent av alla. Av svenska folket bor 1,1 procent på Södermalm. 2 522 journalister bor i Stockholms innerstad. Det är 19 procent av alla. 3,1 procent av svenska folket bor i Stockholms innerstad. I hela Stockholms län bor 21 procent av svenska folket och 42 procent av journalisterna. Den svenska journalistkåren är alltså starkt koncentrerad och centrum ligger på Södermalm i Stockholm.

Fördelningen inom Stockholms innerstad ser ut som följer:Hon ger också ett konkret exempel på vad detta kan medföra:

Än i dag är Södermalm en av de mest brottsbelastade stadsdelarna i Stockholm. Slagsmål, fylla och ungdomsrån förekommer oftare än i de flesta förorter. Mediebilden av Södermalm är dock annorlunda. Ingen talar i dag om Högalid som ett miljonprogramsområde, trots att här alltså finns rätt så många hus byggda under miljonprogrammets år. Men journalistkåren vet att det vanliga vardagslivet på Södermalm inte domineras av misshandel, inbrott, rån eller fula loftgångshus. Journalisterna vet det, för de bor här. Därför präglas inte heller mediebilden av Södermalm av de många brott och det fylleri som faktiskt förekommer. De förtigs inte heller, utan rapporteras regelbundet i notisspalterna, där de anses höra hemma.

2 kommentarer:

  1. Väldigt intressant!

    SvaraRadera
  2. Tack, jag blev nöjd själv, trots att det ju är väldigt lite i inlägget som jag har undersökt eller skrivit.

    SvaraRadera