onsdag 27 februari 2013

Lingärdes F-koder

Detta är alltså den nyckel till F-koderna i Ulf Lingärdes PM om Palmemordet som jag har tillgång till. Filen har titeln "Persongalleriet bakom Ulf Lingärdes ursprungliga F-koder".

F1 Per-Gunnar Vinge

I Lingärdes PM står följande om F1:
F1 var chef för byrån (men har idag ett eget företag)
F1 gjorde stora ansträngningar att kompromettera IB03:s register medan tid var, för verksamheten höll på att decentraliseras till partidistrikten.
Den ovannämnde F2 kopierade IB:s agentförteckning med kassaskåpssprängare och allt, och F1 skickade detta minst sagt graverande dokument till DN.
De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utelämnade man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen. F1 betonade att han stödde beslutet men att hans ämbetsmannaheder hindrade honom att formellt delta.
P-G Vinge fick sparken som SÄPO-chef 1970 efter att ha gett uttryck för Palme-kritiska åsikter. Efter det var han direktör på Industriförbundet där han var chef för F3 Carl Gunnar Holm. Efter mordet startade han eget (VIP AB) och anställde F12 Alf Karlsson.

F2 Acke Hedén

I Lingärdes PM står följande om F2:
F2 var mullvaden borta på IB
Den ovannämnde F2 kopierade IB:s agentförteckning med kassaskåpssprängare och allt, och F1 skickade detta minst sagt graverande dokument till DN.
Enligt Enn Kokks vitbok om IB var Acke Hedén anställd på IB. Ska ha avskedats därifrån av Birger Elmér. Fick senare jobb på SÄPO och placerades som SÄPOs representant på Försvarsstaben för att hålla koll på IB (enligt Carl Perssons bok "Utan omsvep"). Den andre från SÄPO med samma uppgift var Stig Berling.

F3 Carl Gunnar Holm

I Lingärdes PM står följande om F3:
F3 som först satt som operationschef under F1 men sedan fick flytta till Linköping då massmedia började bli efterhängsna. F3 skötte (och sköter fortfarande) dels den svarta propagandan, som man såg som moteld mot "socialdemokrati och annan kommunism", och försökte dessutom organisera en liten operationsavdelning för diverse ändamål. Den svarta propagandan vet jag inte om man ska betrakta som lyckad, men synlig blev den i varje fall, exempelvis med Alf Enerströms stolliga framfart.
C G Holm medverkade under lång tid i olika sammanhang på den politiska högerkanten i Sverige. Var medlem i Demokratisk Allians, medverkade på WACLs konferenser på 70-talet. Grundare av tidsskriften Contra. Arbetat på Industriförbundet under F1 P-G Vinge, senare på SAAB och Trygg Hansa. Har hörts i Palmeutredningen enligt svar till PALME-nytt, som dock inte fått ta del av förhöret.

F4 Bengt J. Schuback

I Lingärdes PM står följande om F4:
Beslutet om avspjälkning togs av F4, och F5 informerade cheferna för UND, SÄK och SSI att organisationen fanns "för särskilt ändamål" och skulle lämnas ifred
De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utelämnade man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen.
Bengt Schuback var chef för marinen vid tiden för mordet. Hade under sin militära karriär många hemliga kontakter med NATO. Som militärbefälhavare i Milo Syd var Schuback inblandad i hemligt samarbete med NATO-landet Danmark angående minering av Öresund i händelsen av krig. Schuback var ansvarig på den svenska sidan när USA hjälpte till att bygga upp den svenska SOSUS-linjen för att förbättra det skyddet mot ubåtar.

F5 Borg

Troligen Lennart Borg. I Lingärdes PM står följande om F5:
Beslutet om avspjälkning togs av F4, och F5 informerade cheferna för UND, SÄK och SSI att organisationen fanns "för särskilt ändamål" och skulle lämnas ifred
Lennart Borg, överstelöjtnant, var vid mordet chef för försvarsstabens säkerhetsavdelning. Senare ledande säkerhetsman inom SAF.

F6 Eskil A. Block

I Lingärdes PM står följande om F6:
och en i Stockholm som bedrev desinformation tillsammans med psykförsvaret och en fd IB-agent F6 på högerkanten (som synts i TV nyligen).
Eskil Block var avdelningsdirektör på FOA vid mordet. TV-programmet var troligen "Svar Direkt" som sändes den 7 januari 1992. Blocks medverkan beskrivs på följande sätt av Ernst Lindholm i hans bok "Offrets Uppdrag":
Ett mycket intressant inlägg gjordes av framtids-forskaren och civilingenjören Eskil Block. Han sade bl.a.: "...det är en sak som utgör en svårighet och det är detta att Palme är så nyligen död att man fortfarande känner ett behov av att ha en slags personlig integritet kring hans person. Om något år är Palme en historisk person som Gustav Vasa och drottning Kristina, och vi kan diskutera honom fullständigt objektivt, och det skulle göra de här såkallade pennstjärnornas och polisens arbete så mycket lättare - om man slapp ta den sortens hänsyn...
Säj t.ex. att Palme dödades av svartsjuka, då implicerade det att Palme hade några slags `affärer´ vid sidan om sitt äktenskap, och det har ju politiker haft i det förgångna.
- Ni vill väl att er makes mördare skall bli upptäckt, eller hur? Och då får ni stå ut med dom här obehagliga frågorna.
Och jag har en känsla av att vissa poliser har dragit sej för att gå så pass hårt fram som kommissarie Dalgliesh gör. Jag vill gärna ställa den frågan till polisen här: Är ni lika hårda som kommissarie Dalgliesh mot Palmes närmaste omgivning och partiet?"
Leif Krantz skrev följande om Block på sin hemsida Nationalmordet:
Den frispråkige forskaren vid FOA Eskil Block har uppgivit för mig att en av hans kolleger med bostad mitt emot Palmes på Västerlånggatan lånat ut barnkammaren till SÄPO för spaning på statsministern. Den lösmynte spanaren hade läckt att Lisbet Palme sannerligen inte var främmande för herrbesök när maken var bortrest. Om detta är sant så kanske man kan gissa på Sven Aspling. Allt detta är naturligtvis sådant som en mordutredning skulle ha undersökt. Om det hade existerat någon sådan.
I PALME-nytt 1/97 finns en insändare undertecknad Eskil Block som menar att mordet utfördes antingen av en professionell liga förankrad i fransk försvarsindustri eller sydafrikanskt polisväsende, eller av en en förbipasserande person som bodde i närheten med tillgång till vapen.

F7 Lars R. H. Ljunggren

I Lingärdes PM står följande om F7:
De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utelämnade man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen.
Lars Ljunggren var fram till 1985 generaldirektör FRA, därefter pensionerad.

F8 Bengt J. Wallroth

I Lingärdes PM står följande om F8:
De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utelämnade man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen.
Bengt Wallroth har en lång karriär inom svensk underrättelsetjänst. Utbildades 1968 under ett år på "Intelligence Center" i Ashford, England. Chef för Op 5 fram till 1982, därefter chef för hemliga särskilda inhämtningsenheten (Gemensamma byrån för underrättelser GBU, som 1982 bytte namn till Sektionen för särskild inhämtning SSI, från 1989 Kontoret för särskild inhämtning KSI) fram till 1984. Mellan 1984 och 1989 chef för internationella avdelningen vid försvarsdepartementet. Generaldirektör FRA 1989-1994.

F9 Tore Utriainen

I Lingärdes PM står följande om F9:
I all hemlighet började man nu rekrytera ett lämpligt hit-team i nätverket, och AktionsGrupp Arla Gryning (AGAG) formades. De utvalda huserade i södra norrlands militärområde och kom huvudsakligen från Jämtland, bland dem F9. Ölvebro har jag under resans gång informerat personligen om alla detaljer av polisiärt intresse, senast om F9:s plötsliga anställning vid Säpo som dataexpert med speciell behörighet.
Har hörts i Palmeutredningen enligt svar till PALME-nytt, som dock inte fått ta del av förhöret.

F10 Peter Wallenberg

I Lingärdes PM står följande om F10:
Via en hög svensk affärsman F1O med rötterna i Afrika fick man kontakt med Frihetsrörelsen och ett hit–team organiserades snabbt, bestående av legoknektar och några svenska poliser som brukade resa till Sydafrika på betald semester.
Peter Wallenberg arbetade i Rhodesia och Kongo under sent 1950-tal och tidigt 1960-tal. Även i boken "Kontraktet" av John W. Grow ska Peter Wallenberg, under namnet Lennart Holmström, pekas ut som inblandad i mordet.

F11 Sture Höglund, Säpo

I Lingärdes PM står följande om F11:
Ursprungligen hade man tänkt att bara glutta på den avlyssning som ändå skedde hos F11 vid Säpo. Men F12, F1:s specielle förtrogne, sade med sitt speciella språkbruk:
— Vem som helst kan räkna ut att avlyssning skett. Och sen sitter vi här allihop i piss upp till halsen!
Avlyssningen sköttes istället via televerkets säkerhetsavdelning.
Sture Höglund ansvarade på SÄPO för Palmes livvakter vid tiden för mordet.

F12 Alf Karlsson, Säpo

I Lingärdes PM står följande om F12:
Men F12, F1:s specielle förtrogne, sade med sitt speciella språkbruk:
— Vem som helst kan räkna ut att avlyssning skett. Och sen sitter vi här allihop i piss upp till halsen!
Avlyssningen sköttes istället via televerkets säkerhetsavdelning.
Innan historien avslutas måste något nämnas om Holmérs palmerum. Ovannämnde F12 satt med i palmerummet, trots att han inte är nämnd i Holmérs bok, och förankrade kurdspåret. F12 och jag känner varandra ganska väl och jag pikade honom en gång för att han inte nämndes i boken.
Ernst Lindholm skriver om Alf Karlsson i boken "Offrets Uppdrag":
Som en parentes i detta sammanhang vill jag här nämna att ovan omtalade Per Gunnar Vinge efter att ha avgått som Säpochef trädde i näringslivets tjänst och fick rum intill Alf Karlsson på Industriförbundet. Alf Karlsson var som bekant på Säpo chef för Palmes livvakter vid tiden för mordet. Det var också samme Alf Karlsson som var sektionschef vid Säpo 1985 och redan då hittade på och planterade det s.k. PKKspåret i tidningen Expressen den 6 augusti 1985. Samme Alf Karlsson på Säpo var det också som tre veckor innan mordet på Palme fick telefonsamtal från jugoslaviske legosoldaten von Birchan med varning för att Palme skulle mördas. Men denne Karlsson ansåg ju att Birchan inte var "trovärdig" och tog ingen notis om varningen. Samme Alf Karlsson slutade på Säpo den 31 december 1986. Den 13 februari 1987 startade samme Alf Karlsson - nu tillsammans med ovan nämnde Per Gunnar Vinge samt Anders Waldman en säkerhets- och avlyssningsfirma VINGE INTEGRATED PROTECTION (VIP) AB.
Har hörts i Palmeutredningen enligt svar till PALME-nytt, som dock inte fått ta del av förhöret.

F13 Stefan Svensson, polis

I Lingärdes PM står följande om F13:
Det blev verkligen av och attentatet kunde varit banalt att slutföra. En för allmänheten okänd polisman F13 var operationschef
Stefan Svensson var polis och ska ha varit en medlem i den så kallade "Baseballigan" tillsammans med F14 Leif Tell. Enligt Frank Baude i "Mordet på Palme och polisspåret" ska hans vapen provskjutits i Palmeutredningen.

F14 Leif Tell, polis

I Lingärdes PM står följande om F14:
När tillslaget skulle ske på Sveavägen stod skytten, en legosoldat, fryst till is medan paret Palme ovetande promenerade förbi. En lång tystlåten polisman F14 gick då på eget initiativ med raska steg ner till Tunnelgatan och sköt Olof Palme i ryggen när han passerade.
Leif Tell var polis och ska ha varit en medlem i den så kallade "Baseballigan" tillsammans med F13 Stefan Svensson. Lars Krantz ska strax efter mordet ha sett Leif Tell och Thomas Piltz bete sig underligt vid en buss nära mordplatsen.
F15 Tommy Lindström

I Lingärdes PM står följande om F15:
I dagens palmegrupp finns fortfarande en mullvad F15. Jag har talat om för Ölvebro vem det är, men han kan inte göra så mycket åt det. Däremot har Ölvebro mycket väl begripit att något är sjukt på polissidan, och har
tillsatt en mycket diskret grupp som utreder "desinformation om polisens inblandning".
Tommy Lindström var chef för rikskriminalen vid tiden för mordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar