tisdag 8 mars 2011

Programmering av en sexslav

Denna text har tidigare publicerats i Subaltern #2 2005 från H:ström. Andra delen. Till första delen.

Det mest slående i böcker som Cathy O´Briens och Brice Taylors, förutom de sexuella övergrepp de beskriver, är identiteterna hos de personer som utpekas som förövare. Det är inte okända höga militärer eller grå eminenser, som styr "bakom scenen", som är skurkarna, utan det är de politiker och kändisar som ofta syns på TV. Delar av "programmeringen" och övergreppen sker visserligen på hemliga militärbaser men mycket av det också på offentliga, välkända, platser som countrymusikklubbar, stadshus, sommarkollon, McDonalds-restauranger, kasinon i Las Vegas och Disneyland. Viktiga verktyg i de beskrivna övergreppen är populära barnböcker, TV-program och Disney-filmer. För amatörpsykologen är det frestande att se dessa starka inslag av det berömda i de förfärliga berättelserna som en indikation på psykisk ohälsa, eftersom en fixering vid offentliga personer verkar tillhöra sjukdomsbilden vid vissa sådana tillstånd.

Sexslavgenren har precis som alla andra sina egna experter och sin egen terminologi. Den "programmering" för att bli en tankekontrollerad slav som Cathy O´Brien utsatts för kallas av de insatta för "våldsbaserad tankekontroll" (på engelska "trauma-based mind control"). Syftet med programmeringen är skapandet av flera personligheter inom offret, att få offret att lida av "multipel personlighetsstörning". På grund av programmeringen blir dessa personligheter också viljelösa slavar som lyder blint. De olika personligheterna har olika uppgifter, en är till exempel sexslav, en annan lönnmördare, och så vidare, och de känner inte till varandra. En tankekontrollerad slav kan placeras som en så kallad "sleeper", en person som lever sitt liv som vanligt men vars programmering plötsligt, när en speciell möjlighet visar sig, kan aktiveras.

Cathy O’Brien och Brice Taylor var så kallade "presidentmodeller", slavar på den högsta nivån av tankekontroll. Den första presidentmodellen var Marilyn Monroe. Förutom som sexslavar, knarksmugglare och hemliga agenter är slavar också vanliga inom den amerikanska underhållningsindustrin. Flera stjärnor inom proffsidrotten är tankekontrollerade och andra kändisar som Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna, Jane Fonda, Barbara Streisand och Lady Di är/var också slavar. Förutom den blinda lydnaden är andra följder av programmeringen att offret får fotografiskt minne, perfekt syn och immunitet mot könssjukdomar. Slavarna får också en höjd smärttålighet, något som är bra både vid den tortyr som ingår i programmeringen och vid perverst sex.

Slaven byter personlighet när den får en order i form av ett kodord, handsignal eller dylikt, i enlighet med den programmering han/hon fått. Av detta skäl varnas alltid möjliga offer för att läsa litteratur om tankekontroll eftersom texten kan innehålla sekvenser som sätter igång program med oanade följder. Alla slavar förses också med en "självförstörelse-programmering" som ska aktiveras om offret försöker motverka sin programmering eller söker hjälp. När en slav blivit för gammal, eller om programmeringen inte fungerar fullständigt, mördas slaven ofta i en så kallad "snuff-film", en pornografisk film dä roffret dödas på riktigt.

En del personligheter kan ha mycket enkla uppgifter, till exempel som budbärare. Man försätter slaven i trans med några lämpliga kommandon, ger sedan meddelandet och förseglar budskapet genom att tillfoga slaven så mycket smärta att en ny personlighet knoppas av. Mottagaren öppnar försändelsen med några kommandon. På grund av programmeringen är slavarna som används oförmögna att glömma meddelandet och de har inte själva tillgång till meddelandet de bär på. Efter att meddelandet lämnats kan ju också en sexpersonlighet fungera som muta. Det perfekta minnet kan också användas för nöjes skull. O’Brien hade en personlighet som fungerade som en databas för baseballstatistik.

Systemet av personligheter hos offret är ofta stort, till exempel består ett grundläggande "Mengele-nät" inom Illuminati-programmering av 13 gånger 13 (alltså 169) baspersonligheter. Därför organiseras personligheterna enligt något överordnat tema, som till exempel klassisk demonologi eller en känd bok. Speciellt populära teman innefattar "Alice i underlandet" och "Trollkarlen från Oz". Disney-filmer är mycket populära som programmeringsteman, och en del menar att dessa avsiktligt produceras för att vara lämpliga att använda. Walt Disney själv är också en av de personer som Brice Taylor pekat ut som förövare. O’Briens programmering sköttes av personer inom CIA, amerikanska militären, NASA, maffian, olika satanistiska sekter, katolska kyrkan, mormonkyrkan och countrymusikvärlden.

Om allt detta, med många fler detaljer, kan man läsa i Cisco Wheelers och Fritz Springmeiers "The Illuminati Formula". Att ordet Illuminati dyker upp i detta sammanhang är inte förvånande. I modern konspirationslitteratur är Illuminati ett begrepp synonymt med "dem", "de hemliga makthavarna" eller "eliten"; de som ligger bakom allt elände i världen. Det kan i praktiken röra sig om kommunisterna, fascisterna, satanisterna, frimurarna, bankirerna eller judarna, fast helst en kombination av samtliga.

Allmänt anses skapandet av tankekontrollerade slavar vara målet för Monarch-projektet, ett delprojekt inom CIA:s MK-Ultra program. MK-Ultra var ett faktiskt existerande program vars existens erkänts av CIA. Exakt vad man gjorde inom programmet och när det tog slut är dock omdiskuterat. "MK" i MK-Ultra förklaras av vissa med att det står för "minde kontrolle" och namnet skulle därmed peka på inslaget av vetenskapsmän från Nazityskland, räddade till USA efter kriget, i forskningen kring tankekontroll. "Monarch" sägs inte syfta på kungligheter, men på Monarkfjärilar. För detta ges två förklaringar: antingen syftar det på den känsla av fladdrande flykt som vissa tankekontrollmetoder ger offret, eller, den förvandling från larv, via puppa, till fjäril som tankekontrollen ger offret. Varför CIA i dessa unika fall skulle ha valt kodnamn för hemliga operationer som relaterar till innehållet i operationerna förklaras inte.

Det skrivs inte bara böcker om tankekontrollerat sexslaveri, dessa hittar också en publik. "TRANCEformation of America" har sålts i tiotusentals exemplar i USA och Cathy O´Brien (och hennes medsystrar) har föreläst för stora skaror på olika konferenser och mässor. Naturligtvis sprids historierna också på nätet. En sökning på orden "CIA mind controlled sex slave" ger mer än 15.000 träffar hos Google.

O´Briens bok har inte bara lästs, utan dessutom accepterats som sanning av många i USA. Inom överlappande grupper såsom den kristna extremhögern och "militia"-rörelsen har O´Briens avslöjanden bara gett ytterligare hemska detaljer i deras bild av en omänskligt ond maktelit vars enda syfte är att förslava det amerikanska folket. Just begreppet "omänskligt ond" ger en viss insikt i den världsbilden. Överheten, makteliten, är ond. Dess planer och projekt syftar till lidande och förslavande. Medlemskapet i FN eller den progressiva inkomstskatten är inte exempel på missriktade goda ambitioner eller dåligt omdöme, utan medvetna steg i en på förhand uttänkt plan syftande till ondska. Och denna plan är i sitt omfång och sin effektivitet omänsklig. Att ha planlagt alla krig, revolutioner och jordbävningar under flera hundra år är mer än vad vanliga människor klarar av.

Till tredje delen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar