tisdag 1 mars 2011

Icke i Sverige

Den som vill har möjligheten att se David Icke tala i Stockholm i maj (biljetter från Anarchos). Jag såg honom tala på en liknande tillställning för flera år sedan (kan det ha varit tidigt 2000-tal) och det var en imponerande föreställning. Icke stod själv framför publiken med en diaprojektor och pratade i fyra eller fem timmar synbarligen utan annat stöd än några minneslappar. Och efter dessa timmar så gav han intrycket av att han skulle kunna fortsätta i många timmar till bara publiken hade orkat. Ett annat minne från detta tillfälle är den förändring bokbordet utanför mötesrummet genomgick. I början var det fyllt av mestadels oförargligt "new age"-trams. Senare fylldes det på med konspirationslitteratur och antivaccinations-pamfletter för att mot slutet av dagen även innehålla revisionistiska och antisemitiska stridsskrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar