lördag 12 februari 2011

Mer om Atlantis

Efter att ha sökt på nätet efter historien bakom de Atlantis-referenser jag hittade i en av Bertil Almqvists "Barna Hedenhös"-böcker (se Barna Hedenhös och Atlantis), kom turen till min bokhylla. Och där hittade jag mer information om René Malaises, och andras, teorier.

I Jan Brobergs "Ruinstäder och sagofolk" (1968) finns ett kapitel om Atlantis. Där presenteras René Malaises bok "Atlantis. En geologisk verklighet" på följande sätt:
I sitt verk [...] har Rene Malaise utgått från Odhners s.k. konstriktionsteori och därigenom åstadkommit nya tydningar av geologiska observationer. Om jag förstått Malaise rätt, menar han, att den enda kraft, som kan ge upphov till rörelser i jordskorpan, är temperaturkraften.När kroppar uppvärmes eller avkyles, får temperaturkraften kropparna att utvidgas eller sammandragas. Emedan en uppvärmning av jordskorpans utbuktningar med bara några få grader kan förorsaka en icke ringa höjning, om de valv, som bildats av utbuktningarna, är buktade uppåt, och en sänkning, om valven är buktade nedåt, kommer därmed hela frågan om Atlantis' undergång i ett annat läge, menar Malaise, som tror att Atlantis existerat långt in i förhistorisk tid.

Ivan Troëng skriver en hel del om Atlantis i sina böcker "Kulturer före istiden", "Hur månen föddes" och "Sfinxens hemlighet". Dock är för Troëng Atlantis förstörelse bara en del av ett mycket större skeende: samtidigt som Atlantis förstördes också kontinenten Mu, människans urhem. En stor del av jordskorpan slets loss efter en kollision med en stor meteor, flera världshav bildades och den försvunna delen bildade månen.

Troëng inkluderar René Malaises bok i litteraturförteckningarna till sina böcker men den enda referens till den som jag kan hitta är kommentaren: "Ett intressant inlägg i Atlantisfrågan". Troëngs huvudsakliga källor i böckerna är istället engelsmannen James Churchward, som menade att han i Indien fått tillgång till uråldriga stentavlor och andra urkunder där hela historien om Mu berättade, Immanuel Velikovsky, som skrivit flera böcker om globala katastrofer med tillhörande myter och Lobsang Rampa, en "tibetansk" "munk" som avslöjat fördolda hemligheter från Tibetanska kloster. Bland många andra källor märks också Hörbigers "Glazialkosmogonie"(världsislära). Denna teori hade annars sin höjdpunkt under det tredje riket i Tyskland.

Men detaljerna om hur månen skapades hämtar Troëng från svenske N. O. Bergqvists bok "The Moon Puzzle" som beskriver hur planetoiden "John" kolliderade med jorden och skapade månen. Bergqvist förlägger dock händelsen till för 60 millioner år sedan vilket Troëng förkastar till förmån för tidpunkten 12 000 år sedan. Bergqvist ska också ha skrvit boken "Ymdogat - Atlantis":
Förf. diskuterar möjligheten att Atlantis var Teneriffa. Tyngdpunkten i boken ligger kring våra nordiska förfäder på Doggerbank-området som påvisas haft kompasser och sjökort för ca. 5000 år sedan.

Andra svenskar som förekommer i Troëngs böcker är oceanografen Hans Pettersson som i sin "Atlantis och Atlanten" presenterar oceanografiska fakta som talar för att Atlantis har funnits. En viss R. W. Kolbe vid Riksmuseet i Stockholm ska ha tagit del av prov gjorda av den svenska Albatross-expeditionen och då upptäckt vissa sötvattensalger som han ansåg, precis som Malaise, härstammade från en insjö på Atlantis. Heribert Nilsson, botaniker och professor i Lund, ska vara övertygad om att koncentrationen av fossil till vissa platser tyder på att en enorm flodvåg svept över jorden. Dessutom nämns av Troëng och på andra ställen flera av Henry Kjellsons böcker.

På förlaget Lindqvist har Bertil Falk gett ut "Atlantis och svenskarna", en bok som verkar passa perfekt för denna artikel:
En både rolig och fantasieggande genomgång av olika teorier om det sjunkna Atlantis. Författaren, som gjort ett jättelikt forskningsarbete, tror på existensen av någon form av Atlantis och koncentrerar sig på de svenska eventuella kontakterna med det folk som bebott Atlantis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar