måndag 7 februari 2011

Jag heter " "

När man får barn i Sverige kommer det ganska snart en blankett från Skatteverket där man ska anmäla vilka namn man vill att barnet ska få. På blanketten anges det tydligt att den måste skickas in inom tre månader, annars får man betala en straffavgift. Många föräldrar har dock undrat vad som händer om man helt låter bli att skicka in blanketten. Efter visst letande kan man få svar från Skatteverket via broschyren "Upplysningar om barns namn":
Observera: Om man inte anmäler förnamn för sitt barn kommer barnet att sakna förnamn i alla officiella register, t.ex. hos skolan och försäkringskassan.

Skatteverket påstår alltså att om föräldrarna inte anger något förnamn så kommer barnet att officiellt inte få något förnamn utan heta: " ". Personligen tror jag nästan inte att det är sant. I dagens samhälle skulle det nog ställa till alltför stora problem om man tillät medborgare att inte ha förnamn. Å andra sidan skulle väl inte Skatteverket hitta på en sådan sak? Jag har inte kunnat hitta något grund för påstående i den underliggande namnlagen.

Lite relaterat: vissa människor verkar tro att det är samma sak att döpa ett barn som att ge barnet ett namn. Detta är naturligtvis inte sant: alla barn i Sverige ges namn oavsett föräldrarnas religiösa övertygelse. Ett dop, å andra sidan, är en specifikt kristen välsignelseritual som vissa kristna kyrkor genomför för nyfödda.

Helt orelaterat: medan jag letade efter en källa för namnlagen snubblade jag efter följande i folkbokföringslagen:
För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som identitetsbeteckning. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.

Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela, får födelsedagen i stället anges med en närliggande dag i månaden.

Det vill säga, det är inte säkert att ditt personnummer innehåller din födelsedag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar